Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Trần Mạnh Cường
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Điện - Điện tử
Thâm niên giảng dạy:
9 năm
Bộ môn:
Kỹ thuật điện tử
Điện thoại:
0975911124
• ĐIện tử hữu cơ Bộ nhớ đa bit hữu cơ
STT Thời gian Nội dung
1 31-12-2007 T2007-Đ-ĐT-73, Điều khiển ổn định mức nước bằng thuật toán Gian-scheduling
2 31-12-2010 T2010-Đ-ĐT-73, Xây dựng bài thí nghiệm ảo bằng phần mềm chuyên dụng NI-Labview
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
2
3 01-10-2014 30-09-2017 Viện JAIST, Nhật bản NCS Tiến sĩ
STT Thời gian Bài báo
1 13-09-2015 Cuong Manh Tran, Heisuke Sakai, Tatsuya Murakami, Hideyuki Murata,”The increase of organic field effect transistor mobility by copper electrodes deposition at high background pressure”, The 76th Autumn Meeting of Japan Society of Applied Physics 2015, Nagoya, Japan, Sep 13-16th 2015.
2 07-03-2016 Cuong Manh Tran, Heisuke Sakai, Tatsuya Murakami, Hideyuki Murata, “High performance organic field effect transistor with copper as source/drain electrodes”, IISc-JAIST Workshop on Functional Inorganic and Organic Materials, JAIST, Ishikawa, March 07th 2016.
3 19-03-2016 Cuong Manh Tran, Heisuke Sakai, Yuki Kawashima, Kei Ohkubo, Shunichi Fukuzumi, Hideyuki Murata, “A new type of multilevel organic field effect transistors using lithium-ion-encapsulated fullerene”, The 63rd Spring Meeting of Japan Society of Applied Physics 2016, Tokyo, Japan, Mar 19-22nd 2016.
4 18-05-2016 Cuong Manh Tran, Heisuke Sakai, Tatsuya Murakami, Hideyuki Murata, “Effect of background pressure on the performance of organic field effect transistors with copper electrodes”, 9th International Symposium on Organic Molecular Electronics, Niigata, Japan, May 18-20th 2016.
5 02-10-2016 Cuong Manh Tran, Heisuke Sakai, Yuki Kawashima, Kei Ohkubo, Shunichi Fukuzumi, Hideyuki Murata, “Multi-bit non-volatile organic transistor-based memory using Lithium-ion-encapsulated fullerene as a charge trapping layer”, 230th Pacific RIM Meeting on Electrochemical and Solid-state Science, Honolulu, Hawaii, Oct 2-7th 2016.
6 14-12-2016 Cuong Manh Tran, Heisuke Sakai, Tatsuya Murakami, Hideyuki Murata, “Write-once-read-many multi-bit memory organic field effect transistor using poly (vinyl cinnamate) as charge trapping layer”, 12th International Conference on Nano-Molecular Electronics, Kobe, Japan, Dec 14-16th, 2016.
7 01-02-2017 Effect of Background Pressure on the Performance of Organic Field Effect Transistors with Copper Electrodes, IEICE Transactions on Electronics, E100-C (2017), 122-125
8 13-03-2017 Multi-level non-volatile organic transistor-based memory using lithium-ion-encapsulated fullerene as a charge trapping layer, Org. Electrons. 45 (2017), 234-239
9 14-03-2017 Cuong Manh Tran, Heisuke Sakai, Tatsuya Murakami, Hideyuki Murata, “Multi-bit memory effect in an organic transistor using a charge trapping polymer”, The 64th Spring Meeting of Japan Society of Applied Physics 2017, Yokohama, Japan, Mar 14-17th 2017.
10 26-06-2017 Cuong Manh Tran, Heisuke Sakai, Yuki Kawashima, Kei Ohkubo, Shunichi Fukuzumi, Hideyuki Murata, “Operation mechanism of a multi-level organic field effect transistor memory using Li+@C60 as a charge trapping layer”, 9th International Conference on Molecular Electronics and Bioelectronics, Kanazawa, Japan, June 26-28th, 2017.
11 31-12-2017 Trần Mạnh Cường, Cải thiện chất lượng của transistor hữu cơ hiệu ứng trường sử dụng lớp cách điện poly vinyl cinnamate bằng cách kéo dài thời gian tạo liên kết chéo - Tạp chí Khoa học GTVT 61
12 01-11-2018 Trần Mạnh Cường, Chế tạo transistor hiệu ứng trường với kênh dẫn từ ống nano carbon, Tạp chí Khoa học GTVT 65
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện