Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Lâm Quốc Đạt
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
9 năm
Bộ môn:
VT đường bộ TP
Điện thoại:
0908888666
• Tổ chức và quản lý Vận tải hành khách công cộng trong đô thị (Organisation and Management for Public Transport)
• Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng (Logistics and Supply Chain Managment)
• Quy hoạch GTVT đô thị (Urban Transportation Planning)
• Tổ chức vận tải đa phương thức (Multi-modal Transport), Tổ chức vận tải đường thủy ( Organisation for Inland Waterway and Maritime Transport)
• Nghiên cứu đánh giá Phát triển bền vững GTVT đô thị (Researching and analysing for Sustainable Urban Transport in cities)
STT Thời gian Nội dung
1 31-12-2005 Quy hoạch phát triển GTVT đô thị các tỉnh Thanh Hóa đến 2020 Báo cáo cuối cùng Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa năm 2004-2005
2 31-12-2005 Dự án đấu thấu 6 tuyến xã hội hóa xe buýt đầu tiên ở Hà Nội năm 2004-2005 Báo cáo cuối cùng: Sở GTVT Hà Nội và Trung tâm quản lý và Điều hành Giao thông đô thị
3 31-12-2006 Quy hoạch mạng lưới bến xe ô tô khách tỉnh Ninh Bình đến 2020 Báo cáo cuối cùng Sở GTVT Ninh Bình năm 2006
4 31-12-2007 Dự án phát triển Vùng thủ đô đến 2030 và tầm nhìn 2050 - Cơ quan hợp tác quốc tế và phát triển của Nhật Bản và UBND Thành phố Hà Nội (VUTAP, JICA 2005-2007)
5 31-12-2007 Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Trường 2007: Xác định điểm trung chuyển vận tải hàng hóa đa chức năng trong GTVT đô thị ở Hà Nội
6 31-12-2008 Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 năm 2006-2008
7 31-12-2010 Quy hoạch phát triển GTVT đường bộ, đường sông tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, 2010
8 01-11-2018 Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Trường 2018: Nghiên cứu và đề xuất một số các giải pháp tối ưu hóa trong công tác quản lý kho bãi hàng hóa xuất nhập khẩu - áp dụng cho cảng container nội địa (ICD) ở Việt Nam
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-12-2011 21-12-2015 Đại học Paris Est, Cộng Hòa Pháp Nghiên cứu sinh Tiến sỹ tại Viện nghiên cứu quốc gia Pháp về Khoa học và Công nghệ giao thông, Quy hoạch và mạng lưới)- Phòng thí nghiệm về Quy hoạch giao thông, Đi lại và môi trường, Khoa Đa dạng hóa các hình thức vận tải và đi lại trong GTVT - Laboratory AME, DEST, IFSTTAR. Bảo vệ luận án Tiến sỹ Kinh tế, chuyên ngành: Tổ chức và quản lý giao thông, vào ngày 21 tháng 12 năm 2015 tại Đại học Paris-Est, Cộng hòa Pháp Đề tài: Nghiên cứu các phương pháp tính phát thải các bon của các hình thức phân phối, bán lẻ - Ứng dụng trong chuỗi cung ứng sữa chua và quần bò ở đô thị Hà Nội, Việt Nam và so sánh ở đô thị Paris và vùng phụ cận (Ile de France) - Đại học Paris- Est, Cộng hòa Pháp
2 01-10-2015 31-10-2015 IFSTTAR, University Paris-Est, France Quoc Dat LAM (Université Paris-Est, Dest), L’efficacité énergétique des différentes formes de distribution au Vietnam, une comparaison avec la France. Association Française des Instituts de Transport et de Logistique
3 01-08-2018 31-12-2020 Đại học GTVT, Hà Nội Tham gia Ban Quản lý và điều hành dự án: "Tái cấu trúc các hoạt động nghiên cứu vá các dự án nghiên cứu trong mối tương quan với quy trình quản lý chất lượng" do Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF tài trợ
4 08-11-2018 12-11-2018 Đại học Tongji, Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc Trình bày báo cáo tại Hội thảo quốc tế THNS 2018 về Giao thông đô thị bền vững tại Đại học Tongji, Thượng Hải, Trung Quốc
5 22-08-2019 25-08-2019 Thủ đô Băng Cốc, Thái Lan Trình bày báo cáo tại Hội thảo Thường niên của Hiệp hội về Giao thông Đông Nam Á lần thứ 12, Thủ đô Băng Cốc, Thái Lan
STT Thời gian Bài báo
1 03-09-2007 Lâm Quốc Đạt (2007)Nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông tĩnh đô thị phục vụ cho người khuyết tật và khả năng ứng dụng ở thành phố Hà Nội- Tạp chí Khoa học GTVT- Đại học GTVT-09/2007
2 01-09-2009 Lâm Quốc Đạt (2009) Nghiên cứu về điểm trung chuyển vận tải đa chức năng và đề xuất giải pháp cho giao thông đô thị ở Hà Nội- Tạp chí Khoa học GTVT- Đại học GTVT-09/2009
3 01-10-2010 Lâm Quốc Đạt (2010) "Nghiên cứu các phương pháp tính toán xác định điểm đỗ xe ô tô trong các trường đại học và điều kiện áp dụng ở Việt Nam"- Tạp chí Khoa học GTVT- Đại học GTVT - 2010
4 30-11-2010 Lâm Quốc Đạt (2010) "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp cho hoạt động Logistics ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế" - Tạp chí Khoa học GTVT- số 32 - Tháng 11/2010.
5 08-05-2014 Lâm Quốc Đạt (2014)Nghiên cứu hiệu quả tiêu thụ năng lượng và phát thải khí CO2 của các hình thức phân phối. So sánh giữa các chuỗi cung ứng (sữa chua và quần bò) ở Việt Nam và Pháp - HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CO2 CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG GTVT - KỶ YÊU HỘI THẢO TẠI ĐẠI HỌC GTVT VÀ VIỆN IFSTTAR - ĐẠI HỌC PARIS-EST CỘNG HÒA PHÁP.
6 05-02-2015 Bài báo và trình bày tại Hội thảo quốc tế về GTVT đô thị bền vững cho các quốc gia đang phát triển tại Đại học Kỹ thuật Istanbul, Thổ Nhỹ Kỳ tháng 2/2015 Quoc-Dat LAM, Christophe RIZET (2015) "Efficacité carbone des différentes formes de distribution au Vietnam et en France. A paper for communication for the Sixteenth International Conference for the Sustainable Development of Transport, CODATU Istanbul, February 2015.
7 10-05-2015 Bài báo và trình bày tại Hội thảo quốc tế trong Xây dựng và GTVT bền vững tại Đại học Sư phạm kỹ thuật Cachan (ENS de Cachan), Paris tháng 05/2015 Quoc-Dat LAM, Christophe RIZET (2015) Energy efficacity and carbon emissions of different forms of distribution for the supply chains of jeans in Vietnam and in France. A paper for communication for the third International Conference for Innovation in Construction and Sustainable Transportation CIGOS, Ecole supérieure de Cachan, Paris, May 2015. H
8 10-10-2015 Quoc Dat LAM (2015), L’efficacité énergétique des différentes formes de distribution au Vietnam, une comparaison avec la France. Dest, AME, IFSTTAR, FRANCE, une présentation dán la Journée doctorale de la Association Française des Instituts de Transport et de Logistique Báo cáo nghiên cứu, tại Hội thảo của các Nghiên cứu sinh tháng 10/2015 tại Viện Quốc gia Pháp về Khoa học và công nghệ giao thông, Quy hoạch và mạng lưới, Đại học Paris-Est, Cộng hòa Pháp
9 21-12-2015 Quoc-Dat LAM,(2015) Efficacité énergétique des différentes formes de distribution au Vietnam et une comparaison avec la France . https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01360589/ Luận án Tiến sỹ Khoa học Kinh tế, Chuyên ngành: Tổ chức và Quản lý giao thông , Đại học Paris-Est, Cộng hòa Pháp- Thư viện quốc gia Pháp. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01360589
10 24-02-2016 Lâm Quốc Đạt (2016)Nghiên cứu các phương pháp tính phát thải khí các -bon trong chuỗi cung ứng hàng hóa ở Việt Nam và so sánh với Pháp - Kỷ yếu hội thảo khoa học giữa Đại học GTVT và Đại học Paris-Est, IFSTTAR, tháng 2/2016 Séminaire Franco-Vietnamien: Les politiques de transport et le changement climatique, Fevrier 2016.
11 22-12-2016 Lâm Quốc Đạt (2016)Nghiên cứu các phương pháp tính toán tiêu thụ các dạng năng lượng và mức độ phát thải khí CO2 trong hoạt động vận tải trong chuỗi cung ứng (SUPPLY CHAIN) ở Châu Âu và điều kiện áp dụng ở Việt Nam (SO SÁNH GIỮA HAI THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ PARIS) - KỶ YẾU HỘI NGHỊ AN TOÀN GIAO THÔNG VIỆT NAM THÁNG 12/2016 - ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA - BỘ GTVT
12 30-04-2017 Lâm Quốc Đạt (2017)Phương pháp tính toán phát thải khí các bon trong chuỗi cung ứng hàng hóa ở đô thị- Tạp chí Khoa học GTVT - Số 57 - Trường Đại học GTVT- tháng 04/2017
13 28-12-2017 Lâm Quốc Đạt (2017)Energy and carbon efficiency (CO2 emissions) of different forms of distribution in Vietnam and a comparison with France (Case study: yogurt) - International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 8, Issue 12, December-2017 pp412-417, ISSN 2229-5518. DOI:10.14299/000000
14 01-09-2018 Energy efficiency and carbon emissions of different forms of distribution in Vietnam and a comparison with France, The 2018 International Conference on Building Smart Cities in Vietnam: Vision and Solutions, Hochiminh City, Vietnam 5th September 2018 ISBN 978-604-76-1628-2
15 09-09-2018 Lam Quoc Dat (2018) Research and proposal some solutions in optimization for warehouse at inland container depot (ICD) in Vietnam, International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 9, Issue 9, September -2018 , ISSN 2229-5518
16 10-11-2018 Energy efficiency and carbon emissions of different forms of distribution in Vietnam and a comparison with France: (Case study: yogurt and blue jean) - Forum THNS 2018, Shanghai, China
17 23-08-2019 Energy efficiency and carbon emissions of different forms of distribution in Vietnam and a comparison with France, The 12th ATRANS ANNUAL CONFERENCE in Bangkok, Thailand. Paper proceeding in the conference and Presentattion on the 23rd August, 2019, Bangkok, Thailand
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2008-02-22 Nhập môn tổ chức vận tải ô tô - NXB GTVT năm 2008 Các tác giả Thạc sỹ Trần Thị Lan Hương, Thạc sỹ Nguyễn Thị Hồng Mai, Thạc sỹ Lâm Quốc Đạt

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện