Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Hoàng Hải Yến
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Lý luận Chính trị
Thâm niên giảng dạy:
13 năm
Bộ môn:
Đường lối CM của Đảng CSVN
Điện thoại:
0913391056
• Đường lối đối ngoại của Đảng
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-06-01 Quá trình xây dựng Đảng về tổ chức ở Miền Bắc VN từ năm 1965 đến năm 1975.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện