Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Đoàn Văn Tú
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
15 năm
Bộ môn:
Máy xây dựng
Điện thoại:
0961912989
• 1. Cơ học vật rắn, phần tử hữu hạn, phương pháp số, kỹ thuật tối ưu, metamodels, mô hình giảm bậc, sai số, hợp kim titan, xác xuất, tập mờ
• 2. Kết cấu cơ khí và máy xây dựng, động lực học máy
• 3. Cơ học chất lỏng, mô phỏng và động lực học hệ thống truyền động thủy lực trên máy công nghiệp và máy xây dựng
STT Thời gian Nội dung
1 Tham gia đề tài cấp Bộ, ” Nghiên cứu, tính toán, thiết kế trạm trộn cấp phối năng suất 80÷100 tấn/giờ phục vụ thi công nền móng đường bộ theo qui trình AASHTO”; Mã số: B2003-35-63-TĐ Bộ GD&ĐT; Nghiệm thu năm 2005 đạt kết quả tốt.
2 Tham gia đề tài cấp Bộ, “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mô phỏng trong tính toán thiết kế một số máy và thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng tiêu biểu”; Mã số: B2006-04-18TĐ Bộ GD&ĐT; Nghiệm thu năm 2007 đạt kết quả tốt.
3 Tham gia đề tài cấp Bộ, “Nghiên cứu, thiết kế chế thử máy đặt cầu ray MĐR 01 để thi công tầng trên đường sắt Việt Nam”; Mã số: B2008-04-84TĐ Bộ GD&ĐT; Nghiệm thu năm 2010 đạt kết quả tốt.
4 Tham gia đề tài theo Dự án GDĐH giai đoạn II, “Nghiên cứu ứng dụng thiết bị gia công chế thử phục vụ việc chế tạo các chi tiết máy xây dựng – xếp dỡ phù hợp với điều kiện công nghệ Việt Nam”; Mã số EEC8.8 Trường ĐHGTVT. Nghiệm thu năm 2010 đạt kết quả tốt.
5 Tham gia đề tài cấp Bộ, “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ nguồn thủy lực bù tải tự động phục vụ công nghệ kiểm tra sức chịu tải cọc khoan nhồi theo phương pháp thử tĩnh”; Mã số: DT 094017 Bộ GTVT; Nghiệm thu năm 2010 đạt kết quả tốt.
6 Tham gia đề tài cấp Bộ, “Nghiên cứu tính toán, thiết kế, chế tạo bộ công tác của máy khoan cọc nhồi lắp trên cần trục bánh xích”; Mã số:B2011-04-01 Nghiệm thu năm 2014 đạt kết quả tốt
7 Chủ trì đề tài cấp Trường, “Ứng dụng máy tính điện tử phục vụ giảng dạy môn học truyền động máy xây dựng – xếp dỡ”; Mã số: T2008 - CK - 52; Nghiệm thu năm 2009 đạt kết quả tốt.
8 Chủ trì đề tài cấp Trường, “Thực trạng hệ thống thiết bị thử tải tĩnh kiểm tra sức chịu tải cọc khoan nhồi và đề xuất các giải pháp hiện đại hóa trong tính toán, thiết kế hệ thống này theo định hướng TCXDVN 269-2002”; Mã số: T2010 - CK - 43; Nghiệm thu năm 2010 đạt kết quả tốt.
9 Đề tài cấp Trường: Đoàn Văn Tú, “Nghiên cứu sử dụng phần mềm ANSYS tính toán kết cấu thép dạng khung và giàn không gian trong một số loại MXD-XD”, Mã số: T2014 - CK – 21, Nghiệm thu năm 2014 đạt kết quả tốt.
10 Chủ trì đề tài cấp Trường: Đoàn Văn Tú, “Nghiên cứu sử dụng phần mềm ANSYS tính toán kết cấu thép dạng khung và giàn không gian trong một số loại MXD-XD”, Mã số: T2014 - CK – 21, Nghiệm thu năm 2014 đạt kết quả tốt.
11 Thư ký đề tài cấp Bộ, “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp công nghệ thi công cho các cầu dân sinh phục vụ giáo dục, phù hợp với điều kiện tại vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc” thuộc chương trình KHCN cấp bộ Nghiên cứu xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục vùng sâu vùng xa khu vực phía Bắc. Mã số: CTB2018-GHA-08NV (Đang triển khai)
12 Chủ trì đề tài cấp Trường: Đoàn Văn Tú, “Nghiên cứu phương pháp xấp xỉ trong mô phỏng số để phân tích ổn định cho kết cấu kim loại được sản xuất bằng công nghệ in 3D.”, Mã số: T2020 ….. (Đã duyệt).
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 Đai học Giao thông Vận tải (UTC) Kỹ sư cơ khí Máy xây dựng
2 Đại học Giao thông Vận tải (UTC) Thạc sĩ cơ khí Máy xây dựng
3 Department of Mechanics and Production, IUT Lyon 1, Lyon, FRANC Thực tập chuyên môn
4 Laboratory of Industrial and Human Automation control, Mechanical Engineering and Computer Science - LAMIH UMR CNRS 8201, Valenciennes, FRANCE. PhD Student
STT Thời gian Bài báo
1 Nguyễn Xuân Khang, Đoàn Văn Tú, “Nghiên cứu lựa chọn bộ nguồn thủy lực tự động bù tải phục vụ công nghệ kiểm tra sức chịu tải cọc khoan nhồi theo phương pháp thử tĩnh”; Hội nghị KHCN tại Viện Khoa học và công nghệ GTVT Tháng 10/2009.
2 Nguyễn Xuân Khang, Đoàn Văn Tú, “Giải pháp hiên đại hóa thiết bị kiểm tra sức chịu tải cọc khoan nhồi theo phương pháp tĩnh”; Tạp chí Bộ GTVT Số 11/2009.
3 Nguyễn Văn Vịnh, Đoàn Văn Tú, “Lập quy trình công nghệ chế tạo và xây dựng chương trình gia công trên máy CNC van tiết lưu trong bộ nguồn thủy lực của hệ thống thiết bị thử tải cọc khoan nhồi theo phương pháp tĩnh. Tạp chí Khoa học GTVT Số 32, tháng 11/2010.
4 Nguyễn Văn Vịnh, Đoàn Văn Tú, “Nghiên cứu động lực học và ứng dụng phần mềm Automation studio 5.0 mô phỏng nguyên lý làm việc của hệ thống truyền động thủy lực trên máy khoan cọc nhồi IHI DCH800 do Việt Nam chế tạo”. Tạp chí Cơ Khí Việt Nam số 01/2013.
5 Nguyễn Văn Vịnh, Đoàn Văn Tú, “Nghiên cứu đề xuất công thức tính mômen cản của gầu khoan trên máy khoan cọc nhồi lắp trên cần trục bánh xích”. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải số 09/2013.
6 Nguyễn Văn Vịnh, Đoàn Văn Tú, “Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Ansys trong tính toán kết cấu thép cần trục tháp theo mẫu JTL65C4”. Tạp chí Bộ GTVT Số 08/2014.
7 Đoàn Văn Tú, “Định lượng sai số và phân tích kết cấu lưới được sản xuất bằng chùm tia điện tử nóng chảy”. Tạp chí Khoa học GTVT Số 67, năm 2018.
8 Doan T.V., F.Massa, T.Tison, H.Naceur. ‘‘Réduction de modèle pour la prédiction de charges critiques de flambement sous variabilié’’. CFM 2017, France.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện