Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thanh Tú
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
11 năm
Bộ môn:
Quy hoạch và QLGTVT
Điện thoại:
0989194794
• Điều tra và dự báo nhu cầu đi lại, Quy hoạch và Quản lý GTVT, Kỹ thuật giao thông.
STT Thời gian Nội dung
1 30-12-2006 Quy hoạch hệ thống xe buýt thành phố Hải Phòng đến năm 2020 - UBND TP. Hải Phòng.
2 30-12-2006 Điều chỉnh quy hoạch GTNT tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, UNBD tỉnh Khánh Hòa.
3 31-12-2007 Quy hoạch hệ thống giao thông nông thôn thành phố Hải Phòng đến năm 2020 - UBND TP. Hải Phòng
4 30-04-2010 Dự án cải thiện vận tải hành khách công cộng tại Hà Nội - IMV/Tramoc.
5 30-11-2011 Nghiên cứu khả thi sử dụng GPS trong điều tra nhu cầu đi lại - Paris - France
6 31-12-2013 Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng - Hợp phần II Nghiên cứu khả thi tuyến BRT.
7 31-12-2014 Dự báo lưu lượng giao thông qua cầu Bạch Đằng, Tập đoàn SE - Nhật Bản.
8 23-07-2015 Đề án Tăng cường vận tải công cộng, kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân và điều tiết phương tiện ra vào trung tâm thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
9 03-10-2016 Dự báo nhu cầu tiêu thụ khí thiên nhiên CNG cho 15 tỉnh phía Bắc, Tổng công ty khí Việt Nam - PV Gas.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-09-2003 15-07-2004 Lyon - France DEA, en Génie Civil, spécialité Modélisation du trafic routière, LICIT - Ecole National des Travaux Publics de l'Etat, juillet.
2 01-06-2009 04-12-2013 Paris - France Doctorat en Sciences économiques, Université Paris I Panthéon - Sorbonne, décembre. Titre: Mise au point d’une méthode de collecte de données de mobilité en utilisant des récepteurs GPS qui soit comparable avec les enquêtes classiques et applicable dans les pays du Sud
3 08-04-2017 30-06-2017 Paris - France Visiting researcher - Laboratoire Dynamiques Economiques et Sociales des Transports - Institut Francais des Sciences Technologies des Transports, de l'Amenagement et des Reseaux (IFSTTAR)
4 23-08-2018 25-08-2018 Bangkok, Thailand 11th ATRANS ANNUAL CONFERENCE (SYMPOSIUM):“Transportation for A Better Life: Lesson Learnt from Global Experiences to Local Best Practices”.
5 19-09-2018 27-09-2018 Berlin/Hannover - Germany Visitor of program "Mobility in Germany" - Foreign Ministry of Germany.
6 10-06-2019 14-06-2019 Montreal, Canada Participation aux 2e Rencontres Francophones Transport Mobilite. Ecole Polytechnique de Montreal, Quebec, Canada.
STT Thời gian Bài báo
1 19-11-2010 Madre, J-L., Nguyen, T-T., What short additional information to collect for improving and validating post-processing of GPS mobility data?, COST SHANTI Meeting, November 2010.
2 26-11-2010 Nguyễn Thanh Tú., Nhận biết thông tin dự án UMRT và ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương thức vận tải, Tạp chí khoa học GTVT, số tháng 11/2010, trường Đại học GTVT.
3 11-11-2011 Madre J.-L., Nguyen T.-T et Marchal P. (2011) What short additional information should be collected to improve and validate the post-processing of GPS mobility data?, 9th ISCTSC Chili, November 2011.
4 19-08-2015 Nguyen, T-T., Travel survey data: Comparison from different survey methods, International symposium, Bangkok, Thailand, organized by Asian Transportation Research Society (ATRANS). August, 2015.
5 15-10-2015 Nguyen, T-T, Toward a new technology in travel survey method for traffic modelling, Workshop Technology Applications in Traffic Safety and Operational Improvement of Transportation Network in Vietnam, Ministry of Sciences and Technology, October 2014.
6 11-02-2016 Nguyen Thanh Tú, Nghiên cứu ứng dụng công cụ mô phỏng giao thông vĩ mô (VISUM) trong dự báo lưu lượng giao thông - Trường hợp dự báo lưu lượng giao thông qua cầu Bạch Đằng, Tạp chí Khoa học GTVT, số 50, tháng 2/2016.
7 24-02-2016 Nguyen, T-T., Madre, J-L., Projection de la Mobilité et des Emissions de CO2 à Hanoï, Séminaire Franco-Vietnamien: Les politiques de transport et le changement climatique, Fevrier 2016.
8 19-08-2016 Madre J.-L., Nguyen T.-T., Projection of daily mobility using a demographic-based model, Proceeding of 9th Atrans symposium: Transportation for a better life: Safe and Smart Cities, Bangkok, Thailand, 2016.
9 19-08-2016 Nguyen, T-T., Madre, J-L., Projection of daily mobility using a demographic-based model, International symposium, Bangkok, Thailand, organized by Asian Transportation Research Society (ATRANS). August, 2016.
10 13-09-2016 Nguyen, T-T., Travel demand management for Danang city into 2030, Conference Smart mobility for Smart City, HCM city, September 2016.
11 20-09-2016 Nguyen, T-T., Household Travel Survey and Traffic Demand Forecast in Transport Planning: Method and Application, International course of Transport Planning, University of Kyoto Japan and University of Transport and Communications, September 2016.
12 21-09-2016 Nguyen Thanh Tu., Towards a smart mobility : Propositions for Danang city, International Symposium on Smart Mobility for Smarter Cities - SmartCity, HCMC, 2016
13 30-09-2016 Nguyễn Thanh Tú, Đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận cho hành khách sử dụng VTHKCC bằng xe buýt, Sở GTVT Hà Nội, tháng 9.2016
14 19-09-2017 Nguyen T.-T.,Madre J.-L., Using a demographic-based model in forecasting travel demand in Hanoi, Proceeding of Eastern Asia Society for Transport Studies, 18-21 sept, 2017, ONLINE ISSN 1881-1132,
15 24-09-2017 Nguyen Thanh Tu, J-L. Madre., J. Armoogum, Pham Thi Huong Thao., GPS and travel diary: Two recordings of the same mobility, 11th international Conference on Transport Survey Methods, Montreal, Canada, 24-29 Sept, 2017.
16 24-08-2018 Nguyen T.-T., Madre J.-L., Perspectives of the use of GPS in travel survey: Research on identification of missing trips in a GPS pilot survey in Hanoi, 11th ATRANS ANNUAL CONFERENCE, Bangkok, Aug 2018.
17 18-12-2018 Nguyễn Thanh Tú, Đánh giá tác động giao thông của công trình cao tầng khu vực nội đô lịch sử, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam số 221, tháng 12/2018.
18 12-06-2019 Nguyen T.-T., Madre J.-L., La moto a Ho Chi Minh ville dans une perspective de long terme, 2e Rencontres Francophone Transport Mobilité, Montréal, Canada, 11-13 juin, 2019.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1
2
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Học viên
2 05-09-2016 15-04-2018 Phạm Anh Tú Học viên The application of Public Private Partnership (PPP) in Vietnam Railway transportation business, FPT University.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện