Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thị Mai
Năm sinh:
1974
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Khoa học Cơ bản
Thâm niên giảng dạy:
21 năm
Bộ môn:
Hóa
Điện thoại:
0989977674
• 1. Một số vật liệu bảo vệ kim loại và hợp kim như các loại sơn phủ. Một số loại phụ gia dùng trong nhựa đường. 2. Hóa học các hợp chất thiên nhiên: Tách phân lập, xác định cấu trúc, thử hoạt tính của các hợp chất phân lập được từ các loại cây có trong dân gian.
STT Thời gian Nội dung
1 01-12-2007 Áp dụng phương pháp tổng trở khảo sát một số tính chất điện hóa của màng sơn phủ hữu cơ trên nền thép CT3
2 01-12-2010 Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây Mallotus philippensis
3 01-12-2012 Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học hoa cây Vàng anh (Saraca dives)
4 01-10-2013 Nghiên cứu thành phần hóa học và một số hoạt tính sinh học lá cây Vàng anh (Saraca dives)
5 01-03-2015 Nghiên cứu thành phần hóa học và một số hoạt tính sinh học từ chi Datura và chi Brugmansia ở Việt Nam
6 01-10-2015 Nghiên cứu sơn nước epoxy bảo vệ các công trình giao thông
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-09-2002 30-12-2004 Trường Đại học sư phạm Hà Nội Học thạc sỹ, chuyên ngành Hóa Hữu cơ.
2 01-09-2007 30-06-2011 Viện Hóa học các Hợp chất Thiên nhiên-Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nghiên cứu sinh.
STT Thời gian Bài báo
1 01-12-2005 Nghiên cứu thành phần hóa học của cây Gừng (zingiber officinale Rosc)
2 01-12-2007 Khảo sát sự ăn mòn và khả năng ức chế ăn mòn của ion CrO42- và HPO42- đối với thép cacbon trong môi trường NaCl bằng phương pháp điện hóa.
3 01-11-2008 Khảo sát sự ăn mòn thép cacbon trong nước biển và khả năng ức chế của một số muối vô cơ bằng phương pháp phân cực điện hóa
4 01-12-2008 Secobisbenzylisoquinoline alkaloid from Mahonia Nepalensis
5 01-08-2009 Bisbenzylisoquinoline alkaloids from Mahonia Nepalensis
6 15-12-2009 Nghiên cứu khả năng chống ăn mòn của màng vô cơ trên nền thép cacbon trong dung dịch NaCl bằng phương pháp điện hóa
7 15-02-2010 Flavonoids from the leaves of Mallotus glabriusculus
8 01-04-2010 Nghiên cứu thành phần hóa học Mallotus philippensis
9 15-06-2010 Nghiên cứu thành phần Flavonoit Glycosit cây ba bét lùn (Mallotus nanus).
10 15-08-2010 Bergenin và 4-0-Galloylbergenin phân lập từ cây Mallotus Philippensis.
11 15-10-2010 Two New C-Glucosyl Benzoic Acids and Flavonoids from Mallotus nanus and Their Antioxidant Activity.
12 15-12-2010 A New Lignan Dimer from Mallotus philippensis
13 15-06-2012 Nghiên cứu thành phần flavonoit glycosit của hoa cây Vàng anh (Saraca dives).
14 15-11-2012 Xử lý hóa chất sau thực hành tại phòng thí nghiệm Hóa
15 15-05-2013 Nghiên cứu thành phần hóa học lá cây Vàng anh (Saraca dives).
16 15-05-2014 Nghiên cứu thành phần hóa học hoa cây Vàng anh (Saraca dives).
17 15-11-2015 Đánh giá khả năng bảo vệ chống ăn mòn thép CT3 của màng sơn
18 15-12-2015 Nghiên cứu sơn nước epoxy làm sơn lót bảo vệ các công trình giao thông
19 29-04-2016 An initial study on chemical constituents of Bischofia javannica
20 31-10-2016 Các hợp chất phenolic glycoside phân lập từ cây đại cà dược (Brugmansia suaveolens)
21 15-11-2016 Nghiên cứu sơn nước epoxy làm sơn phủ bảo vệ các công trình giao thông
22 28-02-2017 Các hợp chất phenolic phân lập từ lá cây nhội Bischofia Javanica (Blum)”,
23 28-04-2017 Chemical constituents of Datura metel L.
24 15-05-2017 Steroidal saponins from Datura metel
25 30-05-2017 Các hợp chất xanthon và flavon phân lập từ cây đỏ ngọn (Cratoxylum prunifolium Kurtz)
26 15-06-2017 Two new guaiane sesquiterpenes from Datura metel L. with anti-inflammatory activity
27 30-06-2017 Adenosin và hai hợp chất lignan phân lập từ phần trên mặt đất của cây Gấc -Momordica cochinchinensis (Lour.) Speng
28 30-06-2017 Flavonol and lignan glycosides from Datura metel L.
29 28-07-2017 Các hợp chất lignan glycoside từ quả cây liên kiều (Forsythia suspensa (Thunb.)Vahl.)
30 28-07-2017 Nghiên cứu chế tạo sơn nước acrylic làm sơn phủ bảo vệ các công trình giao thông
31 25-08-2017 Chemical constituents of Lonicera cambodiana leaves
32 31-08-2017 Các hợp chất phenolic phân lập từ lá cây Dâu tằm (Morus alba L.)
33 30-09-2017 Quantitative analysis of scopolamine in Brugmansia suaveolens by HPLC-MS method
34 30-09-2017 Flavonol glycoside constituents from water extract of Cratoxylum prunifolium
35 30-10-2017 Ecdysteone and sterols from stems of Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng
36 31-10-2017 Các hợp chất alkaloid phân lập từ cây đại cà dược (Brugmansia suaveolens)
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-06-30 Hóa học ứng dụng - NXB Giao thông Vận tải
2 2016-06-30 Hóa học - NXB Giao thông Vận tải
3 2017-07-17 Sơn dung môi nước bảo vệ kết cấu thép - NXB Giao thông vận tải
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 08-09-2016 08-03-2017 Đặng Văn Minh Học viên Nghiên cứu giải pháp tăng cường chất lượng mặt đương bê tông nhựa bằng phụ gia SBS trên tuến QL1 (Km719-Km848) tỉnh Thừa Thiên Huế
2 08-09-2016 08-03-2017 Nguyễn Văn Long Học viên Nghiên cứu tăng cương khả năng bám dính giữa đá và nhựa đường trong hỗn hợp bê tông nhựa bằng phụ gia Tough Fix
3 12-09-2016 12-07-2017 Nguyễn Thị Mai Hương Học viên Nghiên cứu chiết tách và xác định cấu trúc củ một số hợp chất chính từ cây cà độc dươc (Datura metel)
4 12-09-2016 12-07-2017 Hoàng Phú Lâm Học viên Nghiên cứu chiết tách, xác định cấu trúc và hàm lượng của scopolamin từ cây đại cà dược (Brugmansia suaveolens)

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện