Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Đinh Quang Thành
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Lý luận Chính trị
Thâm niên giảng dạy:
11 năm
Bộ môn:
Tư tưởng HCM
Điện thoại:
0989306810
• Tư tưởng Hồ Chí Minh về Giáo dục và đào tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới
STT Thời gian Nội dung
1 05-05-2015 Xây dựng đội ngũ giảng viên trường Đại học Giao thông vận tải đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đại học hiện nay. Đề tài cấp trường năm 2016
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 30-09-2014 30-09-2017 Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Thạc sĩ Chính trị học Tiến sĩ Chính trị học
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 1.Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng xã hội mới - Giá trị lý luận và thực tiễn. 2.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện