Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Bùi Thị Thanh Vân
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Khoa học Cơ bản
Thâm niên giảng dạy:
8 năm
Bộ môn:
Anh văn
Điện thoại:
0986931121
STT Thời gian Nội dung
1
2
3 15-06-2010 Cách mở đầu và kết thúc trong giao tiếp tiếng Anh
4 01-03-2013 Lợi ích của việc sử dụng bài giảng điện tử trong giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên khoa công trình
5 09-06-2014 Nghiên cứu chương trình giảng dạy Tiếng Anh cho sinh viên khoa công trình trường ĐHGTVT và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-01-2014 01-04-2014 Trường đại học GTVT Cách kiểm tra và đánh giá sinh viên
2 09-07-2015 02-08-2015 Đại học Hà Nội Cách kiểm tra đánh giá, nghiên cứu hàng động trong giảng dạy tiếng Anh nhằm nâng cao chất lượng
3 01-01-2017 31-01-2017 Đại học Giao thông Vận tải Xây dựng cộng đồng tiếng Anh trong trường Đại học Giao thông Vận tải đề xuất giải pháp góp phần đáp ứng chuẩn đầu ra theo khung năng lực Châu Âu
STT Thời gian Bài báo
1 01-01-2017
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện