Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Phạm Xuân Tích
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Công nghệ thông tin
Thâm niên giảng dạy:
9 năm
Bộ môn:
Khoa học máy tính
Điện thoại:
0973087356
• Nghiên cứu về khoa học máy tính: Toán rời rạc; Thuật toán; Lý thuyết ngôn ngữ hình thức; Lý thuyết đồ thị; Logic; Cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Phương pháp số;
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2002 Tham gia nghiên cứu đề tài cấp Bộ Khoa học và Công nghệ: Nghiên cứu xây dựng phần mềm “Tự động đọc văn bản chữ việt” bằng phương pháp tổng hợp formant
2 01-01-2006 Chủ trì đề tài NCKH cấp trường: Xây dựng chương trình chuyển mã tiếng Việt từ TCVN3 sang Unicode
3 01-01-2010 Chủ trì đề tài NCKH cấp trường: Nghiên cứu các thuật toán mã hóa DES, AES trong an toàn bảo mật thông tin
4 01-01-2013 Chủ trì đề tài NCKH cấp trường: Nghiên cứu thuật toán và xây dựng chương trình mô phỏng một số thuật toán phục vụ giảng dạy lý thuyết đồ thị và toán học rời rạc
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2014-01-01 Lập trình Nâng Cao - Tham gia biên soạn

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện