Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Vũ Ngọc Trinh
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Kỹ sư
Khoa viện:
Khoa Công trình
Thâm niên giảng dạy:
10 năm
Bộ môn:
Sức bền vật liệu
Điện thoại:
0988820328
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Học viên
2 Học viên

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện