Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thị Hậu
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Quản lý xây dựng
Thâm niên giảng dạy:
11 năm
Bộ môn:
Quản lý dự án
Điện thoại:
0988081611
• Quản lý chi phí và tiến độ, Quản lý dự án
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2009-05-01 Định giá xây dựng công trình giao thông
2 2012-11-30 Lập giá trong xây dựng

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện