Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Khương Thị Hà
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
2006 năm
Bộ môn:
Động cơ đốt trong
Điện thoại:
0985477788
• 1. Nhiên liệu thay thế: Biogas, Biodiesel, Gascohol, Hydrogen, Fuel cell, Phụ gia nhiên liệu… 2. Nghiên cứu các hệ thống điều khiển tự động trên động cơ. 3. Nghiên cứu quá trình hình thành hỗn hợp và cháy trên động cơ đốt trong. 4. Nghiên cứu về khí thải và các giải pháp xử lý khí thải độc hại của động cơ đốt trong.
STT Thời gian Nội dung
1 14-12-2013 Chủ nhiệm đề tài cấp trường mã số T2013-CK-35: Xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống luân hồi khí thải và lọc bụi khói trên phần mềm mô phỏng AVL – BOOST để đánh giá khả năng giảm phát thải trên động cơ D1146TIS.
2 12-05-2016 Chủ nhiệm đề tài cấp trường mã số T2016-CK-47: Nghiên cứu,thiết kế chế tạo bộ gia nhiệt khí nạp hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi động cơ diesel truyền thống sang hoạt động theo nguyên lý cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI).
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 26-10-2009 ‘Simulation of exhaust gas recirculation retrofitting for turbocharged diesel engines – A case study on Nox emission reduction for diesel buses’, Proceedings of the 15th asia pacific automotive engineering conference, 26-28, 2009.
2 23-04-2013 Nghiên cứu và phát triển mô hình cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI) trên động cơ đốt trong’, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí - lần thứ III, 4 – 2013.
3 03-06-2013 Nghiên cứu khả năng giảm phát thải cho động cơ diesel sử dụng mô hình cháy AVL – MCC, Tạp chí khoa học Giao thông vận tải, Số 42 tháng 6/2013.
4 25-07-2013 Môphỏngảnhhưởngcủa luân hồi khí thải tớiđặctính cháyHCCIcủađộng cơmột xylanhsử dụngnhiênliệun-heptane’,Kỷ yếu hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 4, 2013
5 05-09-2013 Nghiên cứu mô phỏng hệ thống luân hồi khí thải và lọc bụi khói trên phần mềm AVL-BOOT để đánh giá khả năng giảm phát thải cho động cơ diesel tăng áp”, Tạp chí Khoa học giao thông vận tải, Số 43, tháng 9 – 2013.
6 02-06-2014 Nghiên cứu ảnh hưởng tăng áp tới đặc tính cháy HCCI trên động cơ một xy lanh sử dụng nhiên liệu n-heptane”, Tạp chí Giao thông vận tải, Số tháng 6/2014.
7 03-11-2014 Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ khí luân hồi đến đặc tính cháy HCCI trên phần mềm mô phỏng AVL-BOOST”, Tạp chí Cơ khí Việt Nam”, Số đặc biệt - 2014.
8 01-12-2015 Nghiên cứu mô phỏng ảnh hưởng của luân hồi khí thải đến các chỉ tiêu kỹ thuật và môi trường của động cơ HCCI.
9 01-02-2016 Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ khí nạp tới đặc tính cháy HCCI trên động cơ một xy lanh sử dụng nhiên liệu n - heptan.
10 17-10-2016 Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của tỷ số nén đến thời điểm bắt đầu cháy (SOC) trong động cơ HCCI sử dụng nhiên liệu n - heptan
11 05-12-2016 Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá phát thải động cơ cháy do nén hỗn hợp đồng nhất
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2017-09-19 khí xả và xử lý khí xả

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện