Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Vương Xuân Cần
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa môi trường và an toàn giao thông
Thâm niên giảng dạy:
10 năm
Bộ môn:
Kỹ thuật an toàn giao thông
Điện thoại:
0915660966
• 1. An toàn giao thông vận tải/Traffic and Transportation Safe Engineering.
• 2. Kỹ thuật giao thông và giao thông thông minh/Traffic Engineering and Intelligent Transportation Systems (ITS).
• 3. Mô hình hóa và dự báo giao thông/Transportation Demand Modeling and Forecasting.
• 4. Rủi ro kỹ thuật/Technical risks.
STT Thời gian Nội dung
1 25-12-2015 Nghiên cứu đánh giá an toàn giao thông tại nút giao thông điều khiển bằng đèn tín hiệu điển hình (Chủ trì, Cấp Cơ sở)
2 26-12-2017 Nghiên cứu nâng cao an toàn giao thông cho người đi bộ trong điều kiện giao thông ở Việt Nam (Thư ký KH, Cấp Bộ GTVT)
3 30-03-2018 Nghiên cứu va chạm giữa ô tô và người đi bộ (Tham gia chính, Cấp cơ sở)
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 24-10-2009 15-06-2012 Trường Đại học Giao thông Tây Nam - Trung Quốc Thạc sỹ kỹ thuật ngành Kỹ thuật giao thông, chuyên ngành Kỹ thuật ATGT.
2 22-11-2012 23-11-2012 Khách sạn Melia, Hà Nội Tham gia Hội nghị Quốc tế về An toàn giao thông tại Việt Nam năm 2012
3 13-03-2013 17-03-2013 Trường Đại học Giao thông Vận tải Giao lưu học thuật giữa GS.ZHANG-Jin, GS.MOU Rui-fang và Khoa Môi trường &ATGT - Trường ĐH GTVT.
4 27-12-2014 Hà Nội Tham gia Hội nghị An toàn giao thông tại Việt Nam năm 2014
5 18-03-2015 24-03-2015 Viện KH và CN GTVT Tham gia khóa đào tạo Thẩm tra viên ATGT ĐB
6 05-10-2015 09-10-2015 Trường Đại học Giao thông Vận tải Tham gia khóa đào tạo quốc tế về GIS:GIScience for Civil Protection Management in Southeast Asia
7 26-11-2015 27-11-2015 Khách sạn Melia, Hà Nội Tham gia Hội nghị An toàn giao thông tại Việt Nam năm 2015
8 22-06-2016 Trung tâm Hội nghị Quốc tế Tham gia họp báo công bố Nghị quyết của Đại hội đồng LHQ A/RES/70/260 về cải thiện ATGT ĐB toàn cầu và Kế hoạch hành động của VN.
9 18-09-2017 21-09-2017 Tp Hồ Chí Minh và tp. mới Bình Dương Hội thảo giao thông Đông Á (EASTS)và Hội thảo ATGT VN 2017
STT Thời gian Bài báo
1 10-10-2011 王春勤 (Vương Xuân Cần),铁路运输罐车液氨泄漏中毒危害分析,西南交通大学学报 (Poisoning Hazard Analysis of Leak of Liquid Ammonia in Rail Tank Car). China:Journal of Southwest Jiaotong University,Vol 46: 83-86, Sup.2011.
2 15-10-2011 XU-Lixiang, ZHU-Cuicui, Vuong Xuan Can. 物联网在车辆运输安全中的应用 (Application of the Internet Of Things in the Vehicle Transportation Safety). China: Highways & Automotive Applications, No 5:66-69.
3 15-03-2012 王春勤(Vương Xuân Cần),铁路罐车蒸气云爆炸伤害后果模拟 (Simulation of the consequences of vapor cloud explosion (VCE) for Railway tankers).China:Journal of Transportation Engineering and Information, Vol 10, No 1: 84-88, 2012.
4 15-06-2012 王春勤(Vương Xuân Cần),FLAC 3D 在路堤边坡稳定性评价中的应用(Application of FLAC 3D for Evaluation of Embankment Slope Stability).China:Journal of Transportation Engineering and Information, Vol 10, No 2:102-105, 2012.
5 23-11-2012 Vương Xuân Cần,Nguyễn Thị Yến,Vũ Trọng Thuật:Ứng dụng GPS trong điều hành mạng lưới xe buýt nội đô. Tài liệu Hội nghị quốc tế về An toàn giao thông tại Việt Nam 2012.
6 23-11-2012 Vũ Trọng Thuật , Vương Xuân Cần:Đánh giá ATGT đường đô thị bằng lý luận hệ thông “màu xám” và phương pháp AHP.Tài liệu Hội nghị quốc tế về An toàn giao thông tại Việt Nam 2012
7 23-11-2012 Vương Xuân Cần:Phân tích nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa mỏi mệt cho lái xe trên cơ sở kỹ thuật an toàn người -máy.Tài liệu Hội nghị quốc tế về An toàn giao thông tại Việt Nam 2012
8 31-03-2013 Vương Xuân Cần, Nguyễn Đào Dũng, Vũ Trọng Thuật. Ứng dụng công nghệ RFID trong hệ thống thu phí tự động trên đường (Applications RFID technology in Automatic tolling System). Khoa học và công nghệ GTVT, Số 3-2013: 11-13.
9 31-03-2013 Vương Xuân Cần,Vũ Trọng Thuật. Phân tích kinh tế lựa chọn chu kỳ đèn ở nút giao cùng mức (Economic Analysic of selecting signal cycle for the intersections). Tạp chí Khoa học GTVT, Số 41- 03/2013:64-69.
10 30-04-2013 Vương Xuân Cần, Nguyễn Đào Dũng, Vũ Trọng Thuật. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vạch kẻ đường trong tổ chức giao thông (Some solutions to improve the efficiency of road marking on transport management). Khoa học và công nghệ GTVT, Số 4,2013:20-23.
11 29-06-2013 Vương Xuân Cần, Nguyễn Chí Trung. Phân tích tai nạn khi đi bộ qua đường bằng phương pháp FTA (Analysis of Pedestrian Accidents during Road Crossing based on FTA Method). Tạp chí Khoa học GTVT, Số 42,2013:117-121, 2013 (Bulletin).
12 29-06-2013 Vương Xuân Cần, Cù Thị Thục Anh. Nghiên cứu lượng hóa lợi ích kinh tế trực tiếp của hộ lan an toàn (A Study on Economic Benefits of Safety Barrier Systems). Tạp chí Khoa học GTVT, Số 42,2013:122-126 (Bulletin).
13 30-07-2013 Vương Xuân Cần, Nguyễn Đào Dũng, Vũ Trọng Thuật. Ứng dụng công nghệ RFID quản lý an toàn xe ra vào bến xe đường dài trong thành phố (Economic Analysic of selecting signal cycle for the intersections). Khoa học và công nghệ GTVT, Số 7,2013.
14 31-07-2013 Nguyễn Thị Yến, Vương Xuân Cần. Ứng dụng thiết bị RTMS trong quản lý, giám sát giao thông trên các tuyến cao tốc ở Việt Nam (Application of RTMS for managing and monitoring Highway Trasportation in VietNam), Tạp chí Khoa học GTVT, Số 43,2013:130-135 (Bulletin).
15 31-08-2013 Vương Xuân Cần, Nguyễn Đào Dũng, Vũ Trọng Thuật. Ứng dụng thiết bị RTMS trong điều tra lưu lượng giao thông (The Application of RTMS in investigating traffic flow). Khoa học và công nghệ GTVT, số 8,2013:3-6.
16 30-09-2013 Vương Xuân Cần,Vũ Trọng Thuật. Nghiên cứu phân bổ thời gian tín hiệu tại nút giao thông dựa vào thuật toán K-Means (Reseach of Signal Timing Program on K-Means Algorithm), Tạp chí KHGTVT, Số 43- 2013:100-105.
17 25-03-2014 Vương Xuân Cần, Nguyễn Thị Yến. Nghiên cứu chạy xe an toàn trong điều kiện sương mù (Research on Traffic Safety in Heavy Fog). Tạp chí Khoa học GTVT, Số 44,2014:209-213 (Bulletin).
18 25-03-2014 Vũ Trọng Thuật, Vương Xuân Cần. Ứng dụng phương pháp AHP đánh giá an toàn nút giao thông điều khiển bằng đèn tín hiệu (Application of AHP Method to Safety Evaluating at Signalized Intersections).Tạp chí Khoa học GTVT, Số 44,2014:204-208 (Bulletin).
19 30-05-2014 Vương Xuân Cần, Vũ Trọng Thuật. Phân tích tình trạng giao thông bằng phần mềm mô phỏng (Analysis of traffic situation based on simulation software), Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Kỷ yếu Hội thảo nhà khoa học trẻ Ngành GTVT năm 2014.
20 31-05-2014 Vương Xuân Cần,Vũ Trọng Thuật. Giải thuật lan truyền ngược sai số và ứng dụng trong dự bao tai nạn giao thông đường bộ (Back – Propagation and Its Application to Forecast Road traffic Accident). Tuyển tập báo cáo Hội thảo nhà khoa học trẻ Ngành GTVT, 2014.
21 27-12-2014 Vương Xuân Cần:Nghiên cứu ứng dụng GIS trong quản lý ATGT.Tài liệu Hội nghị ATGT Việt Nam 2014.
22 27-12-2014 Vương Xuân Cần, Vũ Trọng Thuật:Biện pháp tổ chức ưu tiên xe buýt thông hành tại nút giao thông điều khiển bằng đèn tín hiệu.Tài liệu Hội nghị ATGT Việt Nam 2014.
23 27-12-2014 Vũ Trọng Thuật, Vương Xuân Cần: Nghiên cứu đánh giá ATGT phương án TCGT tại nút giao cùng mức. Tài liệu Hội nghị ATGT Việt Nam 2014
24 31-12-2014 Vương Xuân Cần,Nguyễn Tuấn Thành.Phân tích ảnh hưởng của đèn phía trước đến tâm lý và tầm nhìn của lái xe trong đêm (Analysis of influence of front light to psychology and Vision of the drivers in the night).Tạp chí Khoa học GTVT, Số 46- 2014:111-115(Bulletin).
25 31-12-2014 Vương Xuân Cần, Vũ Trọng Thuật. Phân tích và lựa chọn công nghệ phát hiện xe phục vụ điều khiển giao thông tuyến xe buýt nhanh Kim Mã – Yên Nghĩa (Analysis and Choice of Vehicle Detection Technology to Serve Traffic Control in BRT Route - Kim Ma to Yen Nghia), Tạp chí Khoa học GTVT, Số 46- 2014:111-115 (Bulletin).
26 30-03-2015 Vương Xuân Cần. Ảnh hưởng tổn thất thời gian đến tiêu hao nhiên liệu tại nút giao thông có đèn điều khiển (Influece of Delay to Fuel Consumption in the signalized intersection), Trường ĐH GTVT tp. HCM, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Công nghệ GTVT năm 2015:29-32.
27 30-03-2015 Vương Xuân Cần, Vũ Trọng Thuật.Phân tích, lựa chọn công nghệ phát hiện xe trên hành lang xe buýt nhanh Võ Văn Kiệt – Mai Chí Thọ (Analysis and Selection of Vehicle Detection Technology in BRT Corridor – Vo Van Kiet to Mai Chi Tho).Trường ĐH GTVT tp. HCM, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Công nghệ GTVT năm 2015:29-32.
28 30-05-2015 Vương Xuân Cần, Nguyễn Chí Trung. Đánh giá an toàn nút giao thông cùng mức bằng phương pháp phân tích thứ bậc (Intersection Safety Evaluation based on Analytic Hierarchy Process), Tạp chí GTVT – Số đặc biệt, 2015.
29 31-05-2015 Vương Xuân Cần, Vũ Trọng Thuật.Xác định thời gian trễ của nút giao thông hình xuyến (Determination of Delay at Roundabouts).Trường ĐH GTVT, Khoa Công trình, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Giảng viên trẻ Khoa Công trình năm 2015.
30 31-05-2015 Vương Xuân Cần, Nguyễn Chí Trung.Phân tích giao thông tại nút giao thông cùng mức bằng phần mềm VisSim (Analysis at the intersections Based on VISSIM software).Trường ĐH GTVT, Khoa Công trình, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Giảng viên trẻ Khoa Công trình năm 2015.
31 30-08-2015 Nguyễn Tuấn Thành, Vương Xuân Cần. Biện pháp nâng cao giao thông tiếp cận cho xe buýt ở các đô thị Việt Nam.Tạp chí Khoa học GTVT, Số 47,2015 (TTKH).
32 22-11-2015 Vương Xuân Cần, Nguyễn Tuấn Thành.Ảnh hưởng của biển báo đến hành vi lái xe (Influence of Traffic Signs to Driver Behavior).Kỷ yếu HN ATGT năm 2015.
33 22-11-2015 Vương Xuân Cần, Vũ Trọng Thuật.Quản lý an toàn đường ngang: Thực trạng và Giải pháp (Safety Management for Highway - Rail Grade Crossing: Situation and Solutions).Kỷ yếu HN ATGT năm 2015.
34 22-11-2015 Vương Xuân Cần.Tai nạn giao thông ở khu vực nông thôn: Thực trạng, Nguyên Nhân và Giải pháp giảm thiểu tai nạn (Acidents in Rural Area: Current Situation, Cause and Acident mitigation Measues).Kỷ yếu HN ATGT năm 2015.
35 22-11-2015 Nguyễn Thành Trung, Vương Xuân Cần. Phương pháp quản lý an toàn giao thông đường bộ ở Trung Quốc (Methods of road traffic safety management in China).Kỷ yếu HN ATGT năm 2015.
36 30-11-2015 Vương Xuân Cần, Nguyễn Chí Trung.Ứng dụng phương pháp thứ bậc và phương pháp chuyên gia trong đánh giá an toàn nút giao thông (Application of the analytical hierarchy process method and experts method for traffic safety assessment in intersections).Tạp chí Khoa học GTVT, Số đặc biệt 2015.
37 30-04-2016 Vũ Trọng Thuật, Vương Xuân Cần. Đề xuất giải pháp ưu tiên tín hiệu trên tuyến xe buýt nhanh Kim Mã- Yên Nghĩa.Tạp chí Khoa học GTVT, Số 51,2016 (TTKH)
38 30-06-2016 Vương Xuân Cần.Giải pháp giao thông cho các đô thị lớn ở Việt Nam:hệ thống quản lý giao thông tiên tiến (ATMS).Kỷ yếu Hội thảo:"Mô hình phát triển Trung tâm điều hành Giao thông thông minh Thành phố Hồ Chí Minh"
39 30-06-2016 Vũ Trọng Thuật, Vương Xuân Cần.Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông Hà Nội kinh nghiệm và bài học.Kỷ yếu Hội thảo:"Mô hình phát triển Trung tâm điều hành Giao thông thông minh Thành phố Hồ Chí Minh"
40 30-06-2016 Vương Xuân Cần, Vũ Trọng Thuật.Kinh nghiệm và định hướng cho tp.HCM trong xây dựng trung tâm điều hành giao thông đô thị.Kỷ yếu Hội thảo:"Mô hình phát triển Trung tâm điều hành Giao thông thông minh Thành phố Hồ Chí Minh.
41 30-08-2016 Vương Xuân Cần, Nguyên nhân và biện pháp giảm thiểu mệt mỏi cho lái xe,Tạp chí Khoa học GTVT (TTKH),Số 52,2016.
42 30-08-2016 Vương Xuân Cần, Cao Quang Khải,Thực trạng và giải pháp giảm thiểu TNGT ở khu vực nông thôn,Tạp chí Khoa học GTVT (TTKH),Số 52,2016
43 30-08-2016 Vương Xuân Cần, Cù Thị Thục Anh,Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong quản lý dữ liệu TNGT đường bộ ở Việt Nam,Tạp chí Khoa học GTVT (TTKH),Số 52,2016.
44 30-11-2016 Vương Xuân Cần: Kinh nghiệm và bài học quản lý ATGT đường Thủy Nội Địa trên thế giới, Hội thảo đảm bảo ATGT đường Thủy Nội Địa, 2016
45 22-12-2016 Vương Xuân Cần,Nguyễn Chí Trung:Đặc trưng cơ lý chấn thương và chỉ số đánh giá mức độ chấn thương người đi bộ sau va chạm với người ô tô.Kỷ yếu HN ATGT năm 2016
46 22-12-2016 Vương Xuân Cần:Kinh nghiệm quản lý an toàn xe hai bánh chạy điện ở Trung Quốc và một số khuyến nghị ở Việt Nam.Kỷ yếu HN ATGT năm 2016
47 22-12-2016 Vương Xuân Cần, Vũ Trọng Thuật: Phân tích thời gian chậm xe ở nút giao thông có đèn tín hiệu bằng phần mềm mô phỏng VISSIM (Analysis of Signalized Intersection Delay based on VISSIM Software). Tạp chí GTVT, Số đặc biệt, 2016.
48 22-12-2016 Vương Xuân Cần, Vũ Trọng Thuật: Ứng dụng công nghệ RFID thiết lập tín hiệu ưu tiên BRT tại nút giao thông (Application of RFID Technology for BRT Signal Priority at the intersections). Tạp chí GTVT, Số đặc biệt, 2016.
49 27-03-2017 Vương Xuân Cần,Vũ Trọng Thuật,Nguyễn Thị Huyền:Giải pháp giao thông thông minh (ITS) cho thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Hội thảo CLB Các trường đại học kỹ thuật lần thứ 50,3-2017.
50 28-03-2017 Vương Xuân Cần, Mou Rui-Fang, Nguyễn Thị Huyền: Ứng dụng phương pháp Kimber trong tính toán năng lực thông hành dự trữ nút giao thông hình xuyến (Applying Kimber method for calculation reserve capacity of roundabouts). Tạp chí Khoa học GTVT, Số 56, 2017:83-86.
51 28-03-2017 Vương Xuân Cần: Ứng dụng ITS nâng cao an toàn cho người đi bộ trong các đô thị ở Việt Nam (Application of ITS to improve safety for pedestrians in cities of Vietnam), Tạp chí khoa học GTVT, Số 56, 2017:126-130 (Bulletin).
52 15-09-2017 Vương Xuân Cần, Đỗ Hoàng Thạch, Nguyễn Thị Huyền:Phân tích hành vi giao thông và mỗi rủi ro tai nạn đối với người đi bộ ở nước ta (Analysis of traffic behaviors and accident risks for pedestrians in our country). Tạp chí GTVT, Số 9/2017:120-124.
53 21-09-2017 Vương Xuân Cần,Mou Rui fang, Vũ Trọng Thuật, Nguyễn Thị Huyền:Ứng dụng ITS trong quản lý sự cố giao thông (TIM) trên đường cao tốc ở nước ta. Kỷ yếu Hội thảo ATGT VN,2017, tr.40-46.
54 21-09-2017 Vương Xuân Cần,Mou Rui fang, Vũ Trọng Thuật, Nguyễn Thị Huyền:Ứng dụng hệ thống giao thông thông minh (ITS) trong quản lý giao thông đô thị tỉnh Bình Dương. Kỷ yếu Hội thảo ATGT VN,2017, tr.33-37.
55 10-11-2017 Vuong Xuan Can, Mou Rui-Fang, Vu Trong Thuat, Nguyen Thi Huyen.Intelligent Urban Transportation System in Vietnam Using Internet of Things. Hanoi:Proceedings of international conference on Smart Management of Infrastructure,NXB GTVT, 2017, pp.91-98.
56 16-11-2017 Vương Xuân Cần,Mou Rui fang, Đỗ Hoàng Thạch. Một số phương pháp đơn giản phân tích thời gian trễ của người đi bộ ở nút giao điều khiển bằng đèn tín hiệu (Some simple Methods for Analysis of Pedestrian Delay at Signalized Intersection). Tạp chí GTVT, Số 11/2017.
57 14-12-2017 Vuong Xuan Can, Mou Rui-Fang. Impact of Demographic Characteristics on Pedestrians’ Violating Behavior in Vietnam. Hanoi:The Transport Journal,No 12/2017,pp.151-154 (ISSN 2354-0818)
58 20-03-2018 Vuong Xuan Can, Mou Rui-Fang, Nguyen Chi Trung. Study on Relationship between Pedestrain’s Throw Distance and Vehicle Impact Speed for Road Traffic Accident Reconstruction in Vietnam. Hanoi:The Transport Journal,No 03/2018,pp.118-121 (ISSN 2354-0818)
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2014-06-30 Cù Thị Thục Anh, Vương Xuân Cần. Bài giảng Kinh tế ATGT (Lecture of Economics of Road Safety), Trường Đại học GTVT, 2014.
2 2015-06-30 Vương Xuân Cần, Cù Thị Thục Anh, Nguyễn Chí Trung. Bài giảng Kỹ thuật ATGT (Lecture of Traffic Safety Engineering), Trường Đại học GTVT, 2015.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện