Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Phạm Văn Tiến
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
2008 năm
Bộ môn:
Đầu máy toa xe
Điện thoại:
0437664042
• Truyền động điện đầu máy
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2010 Đề tài NCKH cấp Trường ĐHGTVT T2010-CK-46: "Nghiên cứu các phương pháp điều khiển bộ truyền động điện trên đầu máy hiện đại"
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-01-2010 01-01-2011 Trường ĐHGTVT Đề tài NCKH cấp Trường ĐHGTVT T2010-CK-46: "Nghiên cứu các phương pháp điều khiển bộ truyền động điện trên đầu máy hiện đại"
STT Thời gian Bài báo
1 20-01-2008 Pham Van-Tien, FENGXiao-yun, GEXing-lai, (2008), Modeling and simulation for direct torque control system of asynchronous traction motor (异步牵引电动机直接转矩控制系统建模与仿真), Electric Locomotives & Mass Transit Vehicles, 1, 48-51.
2 10-05-2008 Pham Van-Tien, FENGXiao-yun, GEXing-lai, (2008), Optimization of Direct Torque Control System for High Power Asynchronous Motor (大功率异步电动机的直接转矩控制系统优), Electric drive for locomotives, 3, 24-26, 30.
3 01-11-2008 Phạm Văn Tiến, Đỗ Việt Dũng (2008), Nghiên cứu mô phỏng đặc tính kéo của động cơ dị bộ trên đầu máy bằng phương pháp điều khiển trực tiếp mô men, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 24, tháng 11/2008.
4 01-08-2009 Pham Van tien, Feng Xiaoyun, Đo VietDung, Ge Xinglai (2008, Simulation and research on traction characteristics of the asynchronous motor (异步电机牵引特性的仿真研究),Electric drive, 39(5): 24-26, 34.
5 01-06-2015 Tien Van Pham, Trillion Q. Zheng, Yang Zhongping, Fei Lin, Song Wensheng, Dung Viet Do, (2015), A low torque ripple control scheme of asynchronous traction motor with continuous stator-flux linkage locus (基于连续型定子磁链轨迹的异步牵引电机低转矩脉动控制算法), Transactions of China Electrotechnical Society (Scopus-EI), 30(12), 228-236.
6 05-01-2016 PHAM Vantien, Trillion Q. ZHENG, YANG Zhongping, LIN Fei1, SONG Wensheng, DO Vietdung, (2016), A Direct Torque Control Algorithm of Asynchronous Motors With Torque Optimization in Medium and High Speed Regions (一种中高速区转矩优化的异步电机直接转矩控制算法), Proceedings of the CSEE (Scopus-EI), 36(1), 240-249.
7 01-03-2016 Pham Van-Tien, Trillion Q. Zheng, Zhong-ping Yang, Fei Lin, and Viet-dung Do, (2016), A DTC Stator Flux Algorithm for the Performance Improvement of Induction Traction Motors, Journal of Power Electronics (SCI-E), 16(2), 572-583.
8 01-07-2016 Pham Van-Tien, Trillion Q. Zheng, Zhong-ping Yang, Fei Lin, and Viet-dung Do, (2016), Direct torque control algorithm base on smoothness of symmetrical polygon stator-flux locus (基于对称多边形平滑磁链轨迹的直接转矩控制算法), Electric Machines and Control (Scopus-EI), 20(7), 32-39.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện