Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Lê Thị Thúy Hồng
Năm sinh:
1987
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Khoa học Cơ bản
Thâm niên giảng dạy:
10 năm
Bộ môn:
Anh văn
Điện thoại:
0123456789
• Phương pháp giảng dạy Tiếng anh
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
2 01-12-2010 01-02-2011 Techniques for improving listening skill for Mechanical students at the University of Transport and Communications
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2016-12-01 English for Specific Purposes for Economics ( Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế)

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện