Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Phạm Thị Lý
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Điện - Điện tử
Thâm niên giảng dạy:
11 năm
Bộ môn:
Điều khiển học
Điện thoại:
0987934026
• Nghiên cứu về các hệ thống tự động hóa và điều khiển tự động trong Giao thông vận tải.
• Nghiên cứu, thiết kế các hệ thống tự động hóa và điều khiển cho nông nghiệp với các lĩnh vực: trồng rau, nuôi và chăm sóc vật nuôi lấy thịt, nuôi và chăm sóc vật nuôi lấy sữa, ...
• Nghiên cứu, thiết kế các hệ thống tự động hóa và điều khiển cho lĩnh vực môi trường: Xử lý nước thải, xử lý rác, ...
• Nghiên cứu, thiết kế các hệ thống tự động hóa và điều khiển cho các quá trình công nghệ của các nhà máy trong công nghiệp: Nhà máy điện, nhà máy giấy, nhà máy mía đường, nhà máy hóa chất,...
• Nghiên cứu, thiết kế các hệ thống tự động hóa và điều khiển cho lĩnh vực năng lượng sạch: năng lượng mặt trời,...
STT Thời gian Nội dung
1 07-12-2013 Thiết kế cánh tay robot hai bậc tự do phục vụ việc gắp vật cho các dây chuyền sản xuất trong công nghiệp
2 16-12-2015 Thiết kế cánh tay robot ba bậc tự do phục vụ công tác giảng dạy tại trường đại học Giao thông vận tải.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-01-2017 30-12-2017 Trường Đại học GTVT Nghiên cứu, thiết kế thuật toán và mô hình nâng cao chất lượng điều khiển cho hệ thống điều khiển nhiệt độ hơi quá nhiệt lò hơi của nhà máy nhiệt điện
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện