Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thùy Chi
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
4 năm
Bộ môn:
Máy xây dựng
Điện thoại:
0936333883
• Tổ chức khai thác máy xây dựng xếp dỡ hợp lý
• Kinh tế máy xây dựng-xếp dỡ
• Logistics
• Động lực học Máy xây dựng- xếp dỡ
STT Thời gian Nội dung
1
2
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện