Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Trần Thu Hà
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Đào tạo quốc tế
Thâm niên giảng dạy:
3 năm
Bộ môn:
Kinh tế
Điện thoại:
0944505868
• Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh thương mại, Quản trị kinh doanh.
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-01-2010 01-02-2011 Đại học Northumbria, Anh Quốc Thạc sĩ Quản trị Tài chính, đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu mối tương quan giữa hiệu quả của ban kiểm toán nội bộ và chi phí kiểm toán trong các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên FTSE 100 ở Anh Quốc năm 2009.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện