Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Vũ Thị Hương
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Khoa học Cơ bản
Thâm niên giảng dạy:
Bộ môn:
Đại số và XSTK
Điện thoại:
0902832246
• Xác suất thống kê Phương trình vi phân ngẫu nhiên
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 09-11-2012 21-10-2013 Trường Đại học sư phạm Hà Nội Bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, đề tài:" Trạng thái của mô hình mạng hàng đợi tổng quát dạng G/G/J"
2 01-12-2014 30-05-2015 Bộ môn Đại số -Xác suất thống kê- ĐH Giao thông Vận tải Báo cáo serminar tại bộ môn các đề tài: +) Trạng thái của mô hình mạng hàng đợi tổng quát dạng G/G/J +) Mô hình mạng hàng đợi dạng tích Jackson +) Mô hình mạng hàng đợi Gorden- newell
3 01-12-2015 30-05-2016 Bộ môn Đại số -Xác suất thống kê- ĐH Giao thông Vận tải Báo cáo serminar tại bộ môn các đề tài: +) Thuật toán chập phân tích mô hình mạng hàng đợi dạng tích +) Đánh giá một số số đo hiệu năng của mô hình mạng G/G/1 Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đề tài: "Thuật toán tìm véc tơ xác suất trạng thái cân bằng dạng tích Jackson và Gorden- newell và ứng dụng giải một số bài toán thực tế"
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện