Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thị Hương
Năm sinh:
1992
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Quản lý xây dựng
Thâm niên giảng dạy:
3 năm
Bộ môn:
Quản lý dự án
Điện thoại:
0948066762
• Quản lý các dự án xây dựng công trình giao thông bao gồm quản lý chi phí đầu tư XDCT; quản lý tiến độ thực hiện dự án xây dựng CTGT; quản lý chất lượng CTXD; quản lý đấu thầu; quản lý hợp đồng XD; quản lý quy mô đầu tư XDCT; quản lý rủi ro.
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện