Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Vũ Thị Minh Phương
Năm sinh:
1990
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Khoa học Cơ bản
Thâm niên giảng dạy:
2 năm
Bộ môn:
Anh văn
Điện thoại:
0906958999
• Lý luận và phương pháp giảng dạy ngôn ngữ Anh
STT Thời gian Nội dung
1 01-12-2016 A case study of a successful foreign language learner
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện