Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Thái Minh Quân
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Đào tạo quốc tế
Thâm niên giảng dạy:
1 năm
Bộ môn:
Kỹ thuật
Điện thoại:
01649647338
• Cơ học vật liệu và kết cấu
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-10-2008 01-07-2009 Trường đại học Paris-Est Marne-la-Vallee Thạc sĩ ngành cơ học vật liệu và kết cấu , Đại học Marne-la-Vallée – Pháp
2 01-10-2009 10-12-2012 Trường đại học Paris-Est Marne-la-Vallee Thesis: Micromechanical modeling and numerical simulation of creep in concrete taking into account the effects of micro-cracking and hygro-thermal
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện