Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Đăng Điệm
Năm sinh:
1948
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
46 năm
Bộ môn:
Máy xây dựng
Điện thoại:
0913090992
• -Tối ưu hóa công tác sử dụng, khai thác và chăm sóc kỹ thuật máy xây dựng; -Tính toán thiết kế truyền động và kết cấu máy xây dựng; -Tính toán thiết kế xưởng sửa chữa máy xây dựng; -Nghiên cứu động lực học máy xây dựng.
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-1981 Đề tài NCKH cấp Nhà nước 34-01-03-06 (Chủ trì 02 đề tài nhánh): Xây dựng và ứng dụng các phương án hoàn thiện hệ thống bảo dưỡng sửa chữa máy xếp dỡ cảng Hải Phòng.
2 01-01-1988 Đề tài NCKH cấp Nhà nước 34B-02-02 (Chủ trì 03 đề tài nhánh): Nghiên cứu các giải pháp đồng bộ để sửa chữa máy thi công xếp dỡ.
3 01-01-1994 Đề tài NCKH cấp Nhà nước KC-10-18 (Tham gia): Nghiên cứu thiết kế và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng chế tạo và sửa chữa máy thi công.
4 01-01-2005 Đề tài NCKH cấp Nhà nước ĐTĐL - 2003/04 (Chủ nhiệm đề tài nhánh): Nghiên cứu thiết kế chế tạo một số thiết bị chuyên dùng phục vụ sửa chữa nâng cấp cầu bê tông ở Việt Nam.
5 01-01-2008 Đề tài NCKH cấp Bộ B2008-04-63 (Chủ nhiệm): Khảo sát đánh giá chất lượng hoạt động của các trạm trộn bê tông nhựa nóng đang khai thác tại Việt Nam.
6 01-01-2011 Đề tài NCKH cấp Bộ ĐT-093016 (Chủ trì đề mục): Nghiên cứu thiết kế chế tạo mũi khoan chuyên dùng mở rộng đáy cọc khoan nhồi.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-10-1967 31-08-1970 Trường Trung học công nghiệp - Nghệ An (Trước đây) Giảng dạy
2 01-09-1972 30-08-1978 Trường đại học Đường và Ô tô Matxcơva (Liên xô cũ) Học đại học
3 01-12-1978 30-07-2018 Trường đại học Giao thông Vận tải Giảng dạy và NCKH
4 01-08-2018 Trường đại học Công nghệ GTVT Giảng dạy và NCKH
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 1990-01-01 Cơ sở kỹ thuật sửa chữa máy thi công xếp dỡ (Sách tham khảo) NXB Trường ĐHGTVT
2 1995-01-01 Tổ chức tối ưu công tác sửa chữa máy thi công xếp dỡ (tài liệu giảng dạy cao học) NXB Trường ĐHGTVT Tái bản: 2005
3 1996-01-01 Sửa chữa máy xây dựng xếp dỡ và thiết kế xưởng (giáo trình) NXB Giao thông Vận tải Tái bản lần 1: 2003, Tái bản lần 2: 2006
4 1999-01-01 Truyền động máy xây dựng xếp dỡ (giáo trình) NXB Giao thông Vận tải
5 2000-01-01 Sổ tay máy xây dựng NXB Giao thông Vận tải Tái bản: 2007
6 2011-01-01 Phương pháp xác định mô hình tổ chức phục vụ kỹ thuật máy xây dựng xếp dỡ (tài liệu giảng dạy NCS)
7 2012-01-01 Kỹ thuật an toàn trong thiết kế, sử dụng và sửa chữa máy xây dựng (sách tham khảo) NXB Giao thông Vận tải
8 2013-01-01 Cần trục tháp xây dựng (sách tham khảo) NXB Xây dựng
9 2014-01-01 Truyền động máy xây dựng (giáo trình mới) NXB Giao thông Vận tải
10 2015-01-01 Máy xây dựng (giáo trình mới) NXB Giao thông Vận tải
11 2015-06-01 Truyền động nâng cao trong cơ khí (Tài liệu giảng dạy cao học)
12 2017-01-01 Sửa chữa máy xây dựng (giáo trình mới) NXB Giao thông Vận tải
13 2019-01-01 Cơ cấu phanh của máy nâng chuyển (Sách chuyên khảo) NXB Giao thông Vận tải
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 01-01-1994 30-06-2016 Học viên Hướng dẫn 15 Học viên Cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ
2 01-10-2006 15-09-2013 Vũ Minh Đức Nghiên cứu sinh Nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật hợp lý của buồng trộn Bê tông nhựa nóng.
3 01-10-2014 15-09-2017 Nguyễn Văn Thuyên Nghiên cứu sinh Nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật hợp lý của buồng trộn Bê tông xi măng.
4 01-10-2014 01-05-2019 Vũ Văn Trung Nghiên cứu sinh Nghiên cứu động lực học và xác định các thông số làm việc hợp lý của búa rung thủy lực hạ cọc ván thép xuống nền đất nhiều tầng.
5 01-03-2015 01-03-2019 Nguyễn Ngọc Trung Nghiên cứu sinh Nghiên cứu động lực học và xác định các thông số làm việc hợp lý của máy ép cọc thủy lực di chuyển bước.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện