Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Phạm Xuân Hiển
Năm sinh:
1986
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
4 năm
Bộ môn:
Kỹ thuật máy
Điện thoại:
0989820786
• 1. Xác định các bộ tiết diện va chạm electron và các hệ số chuyển động electron cho các phân tử/nguyên tử khí và các ứng dụng;
• 2. Các hệ thống đo lường và điểu khiển tự động.
STT Thời gian Nội dung
1 31-12-2016 Thành viên đề tài NCKH cấp Trường: Tên “Tính toán và phân tích các hệ số chuyển động của electron trong phóng điện khí của hỗn hợp Xe-He,” Mã số: T2016-21-03, cấp đánh giá: Trường, xếp hạng: Tốt, năm: 2016;
2 31-12-2016 Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Trường: Tên: “Tính toán và phân tích hệ số ion hóa trong hỗn hợp khí SiH4-O2,” Mã số: T2016-21-02, cấp đánh giá: Trường, xếp hạng: Khá, năm: 2016;
3 31-12-2017 Thành viên đề tài NCKH cấp Trường: Tên “Tính toán và phân tích các hệ số chuyển động của electron trong phóng điện khí của hỗn hợp TMS và các chất khí khác (Kr, Xe, He và Ne),” Mã số: T2017-21-25, cấp đánh giá: Trường, xếp hạng: Xuất sắc, năm: 2017;
4 31-12-2017 Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Trường: Tên: “Tính toán và phân tích các hệ số chuyển động electron và hệ số tỉ lệ của hỗn hợp khí C2H4-N2 cho mô hình chất lỏng,” Mã số: T2017-21-28, cấp đánh giá: Trường, xếp hạng: Tốt, năm: 2017;
5 31-12-2018 Thành viên đề tài NCKH cấp Bộ Công thương: Tên: “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống phun sương tự động cho các trang trại nuôi trồng quy mô lớn và vừa sử dụng nguồn năng lượng mặt trời,” Mã số: ĐTKHCN/01/17, năm: 2017-2018;
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 11-07-2012 Pham Xuan Hien, Do Anh Tuan, and Byung-Hoon Jeon, “Electron Collision Cross Sections for the TMS Molecule and Electron Transport Coefficients in TMS-Ar and TMS-O2 Mixtures,” Journal of the Korean Physical Society, vol. 61, no. 1, pp. 62-72, Jul. 2012. (SCI, IF 0.476-2011)
2 10-11-2013 Pham Xuan Hien, Byung-Hoon Jeon, and Do Anh Tuan, “Electron Collision Cross Sections for the BF3 Molecule and Electron Transport Coefficients in BF3-Ar and BF3-SiH4 Mixtures”, Journal of the Physical Society of Japan, vol. 82, no. 3, pp. 034301-1–8, Mar. 2013. (SCI, IF 2.952-2010, 2.364-2011)
3 22-05-2014 Pham Xuan Hien, Byung Hoon Jeon, and Do Anh Tuan, “Determination of the electron collision cross sections for the C2H4 molecule by using the electron swarm method,” Journal of the Korean Physical Society, vol. 64, no. 9, pp. 1314-1319. (SCI)
4 29-12-2016 Pham Xuan Hien, Do Anh Tuan, and Byung-Hoon Jeon, “Determination of the electron collision cross section set for the C2F6 molecule,” Journal of the Korean Physical Society, vol. 69, no. 12, pp. 1755-1761, Dec. 2016. (SCI)
5 07-02-2017 Phan Thi Tuoi, Pham Xuan Hien, Tran Thanh Son, and Do Anh Tuan, “Calculation and analysis of electron transport coefficients in BF3-N2 and TMS-N2 gas mixtures,” International Journal of Smart Grid and Clean Energy, vol. 6, no.2, pp. 77-83, Apr. 2017.
6 25-12-2017 Phan Thi Tuoi, Pham Xuan Hien, Pham Ngoc Thang, and Do Anh Tuan, “Electron transport coefficients and initial electron collision cross sections for Triethoxysilane molecule,” Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội), số 43, pp. 45-48, 12. 2017.
7 31-12-2017 Pham Xuan Hien, Tran Thanh Son, and Do Anh Tuan, “Electron transport parameters of the Xe-He mixture gases in gas discharge,” Tạp chí Khoa học&Công nghệ, Đại học Thái nguyên, Tập 162, số 02, 93-97, 2017.
8 31-12-2017 Pham Xuan Hien, Tran Thanh Son, and Do Anh Tuan, “Townsend first ionization coefficient in SiH4-O2 mixtures,” Tạp chí Khoa học&Công nghệ, Đại học Thái nguyên, Tập 162, số 02, 125-128, 2017.
9 04-06-2018 Pham Xuan Hien, Phan Thi Tuoi, and Do Anh Tuan, “Electron transport coefficients and rate coefficients in C2H4-N2 mixture for fluid model,” Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng (Trường Đại học Điện lực)
10 10-08-2018 Phan Thi Tuoi, Pham Xuan Hien, Do Anh Tuan, “Electron transport coefficients in binary mixtures of tetramethylsilane gas with Kr, Xe, He and Ne gases,” 2018 International Conference on Engineering Physics and Optoelectronic Engineering, Hanoi, Vietnam, March 23-26, 2018. (SCOPUS)
11 29-12-2018 Phan Thi Tuoi, Pham Xuan Hien, and Do Anh Tuan, “Electron collision cross sections for the TRIES molecule and electron transport coefficients in TRIES-Ar and TRIES-O2 mixtures,” Journal of the Korean Physical Society, vol. 73, no. 12, pp.1855-1862, Dec. 2018 (SCI)
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện