Cựu chiến binh | Hoạt động

C

CHƯƠNG TRÌNH

 TỔ CHỨC NGÀY TRUYỀN THỐNG CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

LẦN THỨ 27 (6/12/1989 – 6/12/2016)

          Thời gian: Ngày 06/12/2016

  • Từ 08 giờ 30 đến 09 giờ - Tiếp đón Đại biểu và khách mời.

Địa điểm tổ chức: phòng 501 nhà A1.

Nội dung:

  • Giới thiệu Đại biểu và khách mời ( Thành Hội CCB, Đảng ủy, Hội đồng Trường Ban Giám hiệu và Phân hiệu, Công đoàn, Đoàn TN, BCN Khoa, Phòng, Ban… )

  • Diễn văn khai mạc

  • Đọc quyết định kết nạp hội viên mới ( Ba hội viên mới )

  • Trao kỷ niệm chương CCB Việt Nam ( Phó hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Văn Vịnh và 19 đ/c hội viên )

-  Ban chấp hành phát biểu cám ơn nguyên Chủ tịch Hội CCB Ngô Thị Loan.Tọa đàm của các CCB.

  • Đại diện Thành Hội phát biểu ý kiến

-   Phát biểu của lãnh đạo Nhà trường.

-  Thông báo tổ chức đi Vị Xuyên, Hà Giang và thông qua kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội CCB Trường ĐH GTVT lần III (2017-2022).

    Trân trọng kính mời các đại biểu, khách mời cùng toàn thể hội viên CCB tham dự liên hoan tại Căng tin trường ĐHGTVT.   

 


                        

    BAN CHẤP HÀNH HỘI CCB TRƯỜNG ĐHGTVT

 

Căn cứ quyết định số 4422/QĐ-UB ngày 25/9/1990 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội;

Căn cứ quyết định số 185/QĐ-CCB ngày 07/6/2005 của ban chấp hành Hội cựu chiến binh Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội cựu chiến binh Trường Đại học Giao thông vận tải;

          Căn cứ điều 4 chương III Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam, quy định quyền hạn của tổ chức hội cơ sở;

          Căn cứ Biên bản hội nghị ngày 28/9/2016 về việc xét kết nạp hội viên mới; căn cứ đơn tự nguyện xin vào Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Giao thông vận tải;

          Theo đề nghị của ông Chánh văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

        Điều I: Chuẩn y kết nạp hội viên mới gồm 03 đồng chí:

  1. Đ/c Lương Văn An – Phòng Thí nghiệm Khoa Công trình

  2. Đ/c Lưu Ngọc Trung – Trưởng Phòng bảo vệ.

  3. Đ/c Nguyễn Thái Sơn – Nhân viên Phòng Bảo vệ.

        Điều II: Chi hội cơ sở và các đồng chí có tên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG

KỶ NIỆM CHƯƠNG CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

CHO HỘI VIÊN CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG ĐH GTVT

 (Kèm theo quyết định số 08 ngày 15 tháng 9 năm 2016)

TT

 

Họ và tên

Năm sinh

Thuộc Hội

Cựu chiến binh

Chức danh

Ghi chú

1

Nguyễn Bính

1956

Trường ĐH GTVT

HV

 

2

Thái Hà Phi

1956

Trường ĐH GTVT

HV

 

3

Nguyễn Quang Phúc

1972

Trường ĐH GTVT

Phó CT

 

4

Trần Đình Việt

1951

Trường ĐH GTVT

HV

 

5

Nguyễn Tài Quang

1952

Trường ĐH GTVT

HV

 

6

Đậu Trung Thành

1952

Trường ĐH GTVT

HV

 

7

Trần Văn Dương

1948

Trường ĐH GTVT

HV

 

8

Nguyễn Thanh Quân

1973

Trường ĐH GTVT

HV

 

9

Ngyễn Sĩ Anh Tuấn

1957

Trường ĐH GTVT

HV

 

10

Đào Văn Dinh

1963

Trường ĐH GTVT

HV

 

11

Phan Thị Xuân

1964

Trường ĐH GTVT

HV

 

12

Cù Văn Hiền

1956

Trường ĐH GTVT

HV

 

13

Hoàng Xuân Quảng

1962

Trường ĐH GTVT

HV

 

14

Tạ Đức Chương

1960

Trường ĐH GTVT

HV

 

15

Nguyễn Trọng Tiến

1962

Trường ĐH GTVT

HV

 

16

Nguyễn Văn Thành

1966

Trường ĐH GTVT

HV

 

17

Cù Văn Chiến

1966

Trường ĐH GTVT

HV

 

18

Lê Hồng Phong

1962

Trường ĐH GTVT

HV

 

19

Nguyễn Văn Bình

1976

Trường ĐH GTVT

HV

 

 

 


 

Từ khi được thành lập, các thế hệ thày trò Trường Đại học GTVT đã đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và  bảo vệ Tổ quốc. Đảng và Nhà nước đã trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND để ghi nhận sự hy sinh và đóng góp của Nhà trường. 

Kỷ niện 50 năm thành lập trường Đại học GTVT và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND. Đảng ủy, Ban giám hiệu tổ chức buổi Gặp mặt: cán bộ-giáo viên-công nhân viên đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Hà Nội, 10/3/2012.

 

Ngày 7-6-2005. Hội CCB Việt Nam, Thành hội Hà Nội gia quyết định số 185/QĐ-CCB thành lập Hội CCB Trường Đại học Giao thông Vận tải. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường và hướng dẫn của Thành Hội CCB, Hội đã tổ chức xây dựng Hội phát triển. Thường xuyên giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ". Tổ chức các chuyến đi thực tế nâng cao nhận thức tư tưởng và bản lĩnh cách mạng tại các khu di tích lịch sử cách mạng.

Thành Hội CCB Thành phố Hà Nội Trao kỷ niện chương Cựu chiến binh Việt Nam cho Đồng chí Bí thư Đảng ủy  và Ban giám hiệu Trường.(6/12/2015)

 

Hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên CSHCM bằng các hoạt động tri ân, tình nghĩa. Qua đó giáo dục truyền thống Cách mạnh cho thế hệ trẻ. Hội đã tham gia giúp đỡ các CCB vượt qua khó khăn  trong cuộc sống thông qua các quĩ của Thành Hội.

 

Đảng ủy, Ban giám hiệu, Hội CCB và Đoàn TNCSHCM Trường Đại học GTVT thăm các thương binh nặng tại Thuận Thành-Hà Bắc.