Chương trình đào tạo | Chuyên ngành Cầu hầm

CHUYÊN NGÀNH CẦU HẦM

(Ngành: Chuyên ngành cầu hầm)

TT

Mã môn học

Tên môn học

ĐVHT

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

GIT.104.3

Giải tích 1 (F2)

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

GDT.701.1

Giáo dục thể chất F1 (trái buổi)

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

NNG.101.5

Ngoại ngữ F1

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

VLY.101.5

Vật lý 1 (Thí nghiệm trái buổi)

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

GIT.103.3

Giải tích 1 (F1)

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

CPM.901.4

Tin học đại cương

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ĐSO.101.4

Đại số

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

GQP.601.4

GDQP F1, F2, F3 (4 tuần liên tục)

11

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

GIT.105.5

Giải tích 2

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

10

KTĐ.405.2

Kỹ thuật điện

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

GDT.702.1

Giáo dục thể chất F2 (trái buổi)

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

12

KCT.801.5

Kinh tế chính trị

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

13

TRH.802.3

Triết học F2

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

14

TRH.801.3

Triết học F1

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

15

VLY.105.5

Vật lý 2 (thí nghiệm trái buổi)

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

16

KTN.219.2

Nhiệt kỹ thuật

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

17

NNG.102.5

Ngoại ngữ F2

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

18

VKT.101.4

Hình họa- Vẽ kỹ thuật

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

19

HOA.102.5

Hoá đại cương (Thí nghiệm trái buổi)

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

20

ĐSO.102.2

Phương pháp tính

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

21

NNG.105.4

Ngoại ngữ 3

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

22

ĐSO.114.2

Xác suất thống kê

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

23

QLY.303.3

Pháp luật đại cương

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

24

GDT.703.1

Giáo dục thể chất F3 (trái buổi)

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

25

CLT.102.4

Cơ học lý thuyết 1

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

26

VLX.502.3

Vật liệu xây dựng F1

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

27

CLT.103.3

Cơ học lý thuyết 2

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

28

CXH.801.4

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

29

SBV.502.4

Sức bền vật liệu F1

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

30

TRĐ.501.4

Trắc địa đại cương

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

31

VKT.104.4

Vẽ kỹ thuật

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

32

XTT.202.2

Thực tập xưởng

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

33

COT.503.4

Thuỷ lực cơ sở F1

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

34

GDT.704.1

Giáo dục thể chất F4 (trái buổi)

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

35

TRĐ.503.2

Thực hành trắc địa

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

36

MXD.202.4

Máy xây dựng

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

37

VLX.503.3

Vật liệu xây dựng F2

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

38

KCA.503.4

Cơ học kết cấu F1

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

39

SBV.504.5

Sức bền vật liệu F2 (TN trái buổi)

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

40

COT.504.2

Thuỷ lực công trình F2

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

41

TRĐ.502.2

Trắc địa công trình

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

42

ĐKT.502.4

Địa chất công trình

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

43

GDT.705.1

Giáo dục thể chất F5 (trái buổi)

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

44

LSĐ.801.4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

45

SBV.505.2

Lý thuyết đàn hồi

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

46

KCA.502.2

Động lực học công trình

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

47

ĐKT.505.2

Thực tập địa chất công trình

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

48

HCM.801.3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

49

ĐKT.503.5

Cơ học đất (Thí nghiệm trái buổi)

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

50

KCA.508.1

TKMH Kết cấu bê tông cốt thép

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

51

KXD.301.4

Kinh tế xây dựng

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

52

KXD.314.2

Luật xây dựng

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

53

KCA.507.4

Kết cấu bê tông cốt thép

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

54

KCA.504.3

Cơ học kết cấu F2

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

55

KCA.509.3

Phương pháp số trong xây dựng

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

56

KCA.506.3

Kết cấu thép

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

57

ĐKT.5041.4

Nền và móng

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

58

ĐKT.506.1

TKMH nền và móng

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

59

ĐSA.303.3

Đường sắt, an toàn

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

60

ĐBO.506.3

Thiết kế đường ô tô F1

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

61

COT.505.3

Thuỷ văn công trình

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

62

CAU.523.2

Thực tập kỹ thuật

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

63

CAU.504.3

Tổng luận cầu

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

64

TĐH.501.3

Tự động hoá thiết kế cầu đường

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

65

GQP.602.3

Giáo dục quốc phòng F4

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

66

CAU.518.1

TKMH cầu thép F1

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

67

CAU.5411.4

Thi công cầu F1

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

68

CAU.511.4

Cầu bê tông cốt thép F1

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

69

ĐBO.515.3

Đường Thành phố & tổ chức giao thông

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

70

CAU.509.4

Cầu thép F1

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

71

CAU.511.1

TKMH cầu bê tông cốt thép F1

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

72

ĐBO.511.4

Thi công đường ô tô

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

73

KMT.202.2

Môi trường trong xây dựng

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

74

ĐBO.508.3

Thiết kế đường ô tô F2

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

75

CAU.505.2

Mố trụ cầu

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

76

CAU.543.1

TKMH thi công cầu

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

77

CAU.516.3

Thi công cầu F2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

78

CAU.542.4

Thiết kế hầm

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

79

CAU.544.3

Thi công hầm

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

80

CAU.513.3

Cầu thép F2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

81

CAU.514.3

Cầu bê tông cốt thép F2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

82

CAU.517.3

Kiểm định cầu

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

83

CAU.545.4

Chuyên đề cầu hầm

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

84

CAU.546.5

Thực tập tốt nghiệp

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

85

MLN.801.4

Chính trị quốc gia

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

86

CAU.547.15

Thiết kế tốt nghiệp

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15