Chương trình đào tạo | Chuyên ngành Công nghệ phần mềm

CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

(Ngành: Chuyên ngành công nghệ phần mềm)

TT

Mã môn học

Tên môn học

ĐVHT

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ĐSO.101.4

Đại số

4

4

 

 

 

 

 

 

 

2

CPM.901.4

Tin học đại cương

4

4

 

 

 

 

 

 

 

3

TRH.801.3

Triết học F1

3

3

 

 

 

 

 

 

 

4

CPM.902.3

Tin học văn phòng

3

3

 

 

 

 

 

 

 

5

GIT.101.4

Giải tích 1

4

4

 

 

 

 

 

 

 

6

GDT.701.1

Giáo dục thể chất F1 (trái buổi)

2

2

 

 

 

 

 

 

 

7

NNG.101.5

Ngoại ngữ F1

5

5

 

 

 

 

 

 

 

8

MAT.901.4

Giải tích số

4

 

4

 

 

 

 

 

 

9

VLY.1001.4

Vật lý đại cương

4

 

4

 

 

 

 

 

 

10

MHT.901.3

Nhập môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3

 

3

 

 

 

 

 

 

11

GDT.702.1

Giáo dục thể chất F2 (trái buổi)

2

 

2

 

 

 

 

 

 

12

GQP.601.4

GDQP F1, F2, F3 (4 tuần liên tục)

11

 

11

 

 

 

 

 

 

13

GIT.102.4

Giải tích 2

4

 

4

 

 

 

 

 

 

14

NNG.102.5

Ngoại ngữ F2

5

 

5

 

 

 

 

 

 

15

TRH.802.3

Triết học F2

3

 

3

 

 

 

 

 

 

16

CPM.903.4

Lập trình hướng đối tượng và C++

4

 

 

4

 

 

 

 

 

17

KCT.801.5

Kinh tế chính trị

5

 

 

5

 

 

 

 

 

18

ĐSO.103.4

Xác xuất thống kê

4

 

 

4

 

 

 

 

 

19

MAT.902.4

Toán học rời rạc

4

 

 

4

 

 

 

 

 

20

MAT.903.4

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

 

 

4

 

 

 

 

 

21

MHT.903.2

Bảo trì hệ thống

2

 

 

2

 

 

 

 

 

22

HOA.101.2

Hoá đại cương

2

 

 

2

 

 

 

 

 

23

GDT.703.1

Giáo dục thể chất F3 (trái buổi)

2

 

 

2

 

 

 

 

 

24

MAT.909.4

Đồ hoạ máy tính

4

 

 

 

4

 

 

 

 

25

MHT.905.4

Cơ sở dữ liệu

4

 

 

 

4

 

 

 

 

26

MHT.902.4

Kiến trúc và tổ chức máy tính

4

 

 

 

4

 

 

 

 

27

MAT.910.3

Phân tích và thiết kế thuật toán

3

 

 

 

3

 

 

 

 

28

CPM.904.4

Lập trình Visual Basic

4

 

 

 

4

 

 

 

 

29

GDT.704.1

Giáo dục thể chất F4 (trái buổi)

2

 

 

 

2

 

 

 

 

30

QLY.301.2

Pháp luật Đại cương

2

 

 

 

2

 

 

 

 

31

MHT.904.4

Hệ điều hành

4

 

 

 

4

 

 

 

 

32

MAT.906.3

Toán tối ưu

3

 

 

 

 

3

 

 

 

33

CXH.801.4

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

 

 

 

 

4

 

 

 

34

GDT.705.1

Giáo dục thể chất F5 (trái buổi)

2

 

 

 

 

2

 

 

 

35

GQP.602.3

Giáo dục quốc phòng F4

3

 

 

 

 

3

 

 

 

36

CPM.905.4

Phân tích thiết kế hệ thống

4

 

 

 

 

4

 

 

 

37

MHT.906.4

Mạng máy tính

4

 

 

 

 

4

 

 

 

38

CPM.910.4

Lập trình Windows

4

 

 

 

 

4

 

 

 

39

MHT.907.3

Thiết kế cơ sở dữ liệu

3

 

 

 

 

3

 

 

 

40

CPM.911.2

Thực tập chuyên môn

2

 

 

 

 

 

2

 

 

41

CPM.907.4

Công nghệ phần mềm

4

 

 

 

 

 

4

 

 

42

MHT.909.4

Lập trình cơ sở dữ liệu Internet

4

 

 

 

 

 

4

 

 

43

LSĐ.801.4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

4

 

 

 

 

 

4

 

 

44

MAT.911.4

Chương trình dịch

4

 

 

 

 

 

4

 

 

45

MHT.908.4

Trí tuệ nhân tạo

4

 

 

 

 

 

4

 

 

46

CPM.906.4

Phân tích thiết kế hướng đối tượng

4

 

 

 

 

 

4

 

 

47

CPM.908.4

Quản lý các dự án phần mềm

4

 

 

 

 

 

 

4

 

48

CPM.909.4

Công nghệ Java

4

 

 

 

 

 

 

4

 

49

CPM.913.3

Chuyên đề

3

 

 

 

 

 

 

3

 

50

CPM.912.4

Phát triển phần mềm mã nguồn mở

4

 

 

 

 

 

 

4

 

51

HCM.801.3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

 

 

 

 

 

 

3

 

52

MAT.907.3

An toàn và bảo mật thông tin

3

 

 

 

 

 

 

3

 

53

MHT.912.3

Hệ chuyên gia

3

 

 

 

 

 

 

3

 

54

MLN.801.4

Chính trị quốc gia

4

 

 

 

 

 

 

 

4

55

CPM.914.2

Thực tập tốt nghiệp

2

 

 

 

 

 

 

 

2

56

CPM.915.11

Làm và bảo vệ đồ án tốt nghiệp

11

 

 

 

 

 

 

 

11