Chương trình đào tạo | Chuyên ngành Điều khiển các quá trình vận tải

CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU KHIỂN CÁC QUÁ TRÌNH VẬN TẢI

(Ngành: Chuyên ngành điều khiển các quá trình vận tải)

TT

Mã môn học

Tên môn học

ĐVHT

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

TRH.801.3

Triết học F1

3

3

 

 

 

 

 

 

 

2

HOA.101.2

Hoá đại cương

2

2

 

 

 

 

 

 

 

3

QLY.301.2

Pháp luật Đại cương

2

2

 

 

 

 

 

 

 

4

VLY.105.2

Vật lý

2

2

 

 

 

 

 

 

 

5

ĐSO.111.3

Đại số

3

3

 

 

 

 

 

 

 

6

NNG.101.5

Ngoại ngữ F1

5

5

 

 

 

 

 

 

 

7

GDT.701.1

Giáo dục thể chất F1 (trái buổi)

2

2

 

 

 

 

 

 

 

8

TRH.802.3

Triết học F2

3

3

 

 

 

 

 

 

 

9

GDT.702.1

Giáo dục thể chất F2 (trái buổi)

2

 

2

 

 

 

 

 

 

10

GIT.106.3

Toán kinh tế

3

 

3

 

 

 

 

 

 

11

CPM.901.4

Tin học đại cương

4

 

4

 

 

 

 

 

 

12

GIT.102.3

Giải tích

3

 

3

 

 

 

 

 

 

13

NNG.102.5

Ngoại ngữ F2

5

 

5

 

 

 

 

 

 

14

KCT.802.4

Kinh tế chính trị F1

4

 

4

 

 

 

 

 

 

15

GQP.601.4

GDQP F1, F2, F3 (4 tuần liên tục)

11

 

11

 

 

 

 

 

 

16

KVT.306.3

Kinh tế học

3

 

3

 

 

 

 

 

 

17

KCT.803.4

Kinh tế chính trị F2

4

 

 

4

 

 

 

 

 

18

GDT.703.1

Giáo dục thể chất F3 (trái buổi)

2

 

 

2

 

 

 

 

 

19

ĐBO.534.3

Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải F1

3

 

 

3

 

 

 

 

 

20

CKO.237.3

Phương tiện vận tải F1

3

 

 

3

 

 

 

 

 

21

ĐSO.113.4

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

4

 

 

4

 

 

 

 

 

22

VKS.304.3

Nhập môn tổ chức vận tải đường sắt

3

 

 

3

 

 

 

 

 

23

VTO.302.3

Nhập môn tổ chức vận tải ôtô

3

 

 

3

 

 

 

 

 

24

CXH.801.4

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

 

 

4

 

 

 

 

 

25

QLY.306.2

Lý thuyết hệ thống và điều khiển học

2

 

 

2

 

 

 

 

 

26

QLY.305.3

Khoa học quản lý

3

 

 

3

 

 

 

 

 

27

KVT.310.3

Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải F2

3

 

 

 

3

 

 

 

 

28

GDT.704.1

Giáo dục thể chất F4 (trái buổi)

2

 

 

 

2

 

 

 

 

29

KMT.242.3

Môi trường

3

 

 

 

3

 

 

 

 

30

VTO.322.3

Nhập môn tổ chức vận tải thủy

3

 

 

 

3

 

 

 

 

31

ĐSA.533.3

Phương tiện vận tải F2

3

 

 

 

3

 

 

 

 

32

HCM.801.3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

 

 

 

3

 

 

 

 

33

LSĐ.801.4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

4

 

 

 

4

 

 

 

 

34

KVT.307.3

Lý thuyết tài chính

3

 

 

 

3

 

 

 

 

35

KVT.312.4

Kinh tế vận tải

4

 

 

 

4

 

 

 

 

36

VTO.302.2

Địa lý giao thông vận tải

2

 

 

 

2

 

 

 

 

37

VTO.305.3

Bảo hiểm Giao thông vận tải

3

 

 

 

 

3

 

 

 

38

VKS.329.1

TKMH Công nghệ vận tải F1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

39

VKS.3281.3

Công nghệ vận tải F1

3

 

 

 

 

3

 

 

 

40

GQP.602.3

Giáo dục quốc phòng F4

3

 

 

 

 

3

 

 

 

41

GDT.705.1

Giáo dục thể chất F5 (trái buổi)

2

 

 

 

 

2

 

 

 

42

VTO.325.5

Thương vụ vận tải

5

 

 

 

 

5

 

 

 

43

QHO.317.3

Logistic

3

 

 

 

 

3

 

 

 

44

QHO.310.4

Quy hoạch Giao thông vận tải

4

 

 

 

 

4

 

 

 

45

VKS.305.4

Tổ chức xếp dỡ

4

 

 

 

 

4

 

 

 

46

VKS.336.3

Chỉ huy vận hành đoàn tàu thuỷ

3

 

 

 

 

 

3

 

 

47

VKS.335.3

Điều khiển cảng hàng không sân bay

3

 

 

 

 

 

3

 

 

48

VKS.334.3

Điều khiển chạy xe trên Đường bộ

3

 

 

 

 

 

3

 

 

49

VKS.333.3

Kế hoạch vận tải đường sắt – TKMH

3

 

 

 

 

 

3

 

 

50

VKS.332.1

TKMH điều khiển chạy tàu trên ĐS F1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

51

VKS.331.4

Điều khiển chạy tàu trên đường sắt - TKMH

4

 

 

 

 

 

4

 

 

52

VKS.330.2

Mạng lưới giao thông

2

 

 

 

 

 

2

 

 

53

VKS.338.2

Công nghệ vận tải F2

2

 

 

 

 

 

 

2

 

54

VKS.341.3

Kế hoạch vận tải đường sắt F2

3

 

 

 

 

 

 

3

 

55

VKS.345.3

Phân tích quá trình vận tải

3

 

 

 

 

 

 

3

 

56

VKS.344.3

Thống kê vận tải

3

 

 

 

 

 

 

3

 

57

VKS.343.3

Điều hành và phối hợp các phương tiện vận tải

3

 

 

 

 

 

 

3

 

58

VKS.342.1

TKMH kế hoạch vận tải đường sắt F2

1

 

 

 

 

 

 

1

 

59

VKS.340.3

An toàn giao thông vận tải

3

 

 

 

 

 

 

3

 

60

VKS.339.3

Điều khển chạy tàu trên ĐS F2

3

 

 

 

 

 

 

3

 

61

VKS.337.2

Thực tập nghiệp vụ Đường sắt

2

 

 

 

 

 

 

2

 

62

VKS.346.4

Thực tập tốt nghiệp

4

 

 

 

 

 

 

 

4

63

VKS.347.11

Làm và bảo vệ đồ án tốt nghiệp

11

 

 

 

 

 

 

 

11

64

MLN.801.4

Chính trị quốc gia

4

 

 

 

 

 

 

 

4