Chương trình đào tạo | Chuyên ngành Điều khiển học kỹ thuật

CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU KHIỂN HỌC KỸ THUẬT

(Ngành: Chuyên ngành điều khiển học kĩ thuật)

TT

Mã môn học

Tên môn học

ĐVHT

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ĐSO.101.4

Đại số

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

GDT.701.1

Giáo dục thể chất F1 (trái buổi)

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

QLY.301.2

Pháp luật Đại cương

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

TRH.801.3

Triết học F1

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

HOA.109.3

Hoá học (TN trái buổi)

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

VLY.101.4

Vật lý F1

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

GIT.104.3

Giải tích 1 (F2)

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

GIT.103.3

Giải tích 1 (F1)

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

GDT.702.1

Giáo dục thể chất F2 (trái buổi)

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

10

GIT.110.2

Phưong pháp tính

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

CPM.901.4

Tin học đại cương

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

12

NNG.101.5

Ngoại ngữ F1

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

13

VLY.102.3

Vật lý F2

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

14

GIT.105.5

Giải tích 2

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

15

GQP.601.4

GDQP F1, F2, F3 (4 tuần liên tục)

11

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

16

TRH.802.3

Triết học F2

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

17

GDT.703.1

Giáo dục thể chất F3 (trái buổi)

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

18

ĐTU.401.3

Cấu kiện điện tử

3

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

19

KTĐ 405.5

Lý thuyết mạch điện F1, F2

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

20

ĐKH 401.4

Kỹ thuật lập trình trong điều khiển

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

21

NNG.102.5

Ngoại ngữ F2

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

22

VKT.101.4

Hình họa- Vẽ kỹ thuật

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

23

ĐSO.103.4

Xác xuất thống kê

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

24

KCT.801.5

Kinh tế chính trị

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

25

CKO.203.3

Phương tiện giao thông vận tải

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

26

ĐTU.402.4

Kỹ thuật điện tử tương tự

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

27

KTĐ.402.4

Lý thuyết mạch điện F2

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

28

ĐKH. 402.3

Cảm biến đo lượng

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

29

GDT.704.1

Giáo dục thể chất F4 (trái buổi)

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

30

KTM.201.4

Cơ kỹ thuật

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

31

GIT.109.2

Hàm phức

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

32

MAT.902.4

Toán học rời rạc

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

33

CXH.801.4

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

34

GDT.705.1

Giáo dục thể chất F5 (trái buổi)

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

35

ĐTU.404.3

Xử lý tín hiệu và truyền tin

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

36

ĐKH.403.4

Mô phỏng và thiết kế hệ thống điều khiển

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

37

NNG.107.5

Ngoại ngữ chuyên ngành

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

38

KTĐ.403.3

Máy điện

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

39

ĐTU.403.3

Kỹ thuật điện tử số

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

40

VKS.301.2

Khai thác vận tải F2

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

41

VTO.301.2

Khai thác vận tải F1

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

42

LSĐ.801.4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

43

ĐTU.416.4

Thực tập tay nghề

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

44

ĐKH.408.1

TKMH điều khiển Logic

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

45

ĐKH.420.4

Ngôn ngữ lập trình trong điều khiển

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

46

ĐKH.407.4

Điều khiển logíc

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

47

ĐKH.406.4

Máy tính và kỹ thuật phép nối

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

48

KVT.305.2

Kinh tế vận tải

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

49

ĐKH.414.3

Lý thuyết điều khiển F1

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

50

ĐTU.405.4

Kỹ thuật vi xử lý

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

51

ĐKH. 418.3

Lý thuyết hệ thống

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

52

ĐTU.406.3

Kỹ thuật đo lường

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

53

ĐKH.412.3

Điện tử cộng suất

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

54

ĐKH.418.1

TKMH điện tử công suất

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

55

ĐKH.422.1

TKMH Vi điều khiển

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

56

ĐKH.421.5

Vi xử lý trong đo lường điều khiển

5

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

57

ĐKH.410.4

Mạng máy tính và số liệu

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

58

ĐKH.411.1

TKMH Mạng Máy tính và số liệu

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

59

GQP.602.3

Giáo dục quốc phòng F4

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

60

ĐKH.419.3

Truyền động điện

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

61

HCM.801.3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

62

ĐKH. 415.3

Lý thuyết điều khiển F2

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

63

GIT.106.4

Toán ứng dụng

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

64

ĐKH.426.3

Robot công nghiệp

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

65

ĐKH.440.4

Trang bị điện - điện tử - tự động hoá trong công nghiệp

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

66

ĐKH.439.3

Phần tử tự động

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

67

ĐKH.424.4

Truyền động điện tự động

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

68

ĐKH.423.4

Thực tập chuyên môn

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

69

ĐKH.425.3

Trang bị điện - điện tử – tự động hoá trong GTVT

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

70

ĐKH.433.1

TKMH TĐH trong Giao thông vận tải đường sắt

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

71

ĐKH.431.5

Kỹ thuật điều khiển GT đường bộ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

72

ĐKH.432.4

Kỹ thuật điều khiển GT đường sắt

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

73

ĐKH.428.5

Kỹ thuật Điều khiển nâng cao

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

74

ĐKH.430.4

Cơ sở dữ liệu trong điều khiển

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

75

ĐKH.429.4

Điều khiển số và CNC

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

76

ĐKH.427.3

Thiết kế hệ thống cung cấp điện

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

77

ĐKH.434.5

Thực tập tốt nghiệp

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

78

ĐKH.435.15

Làm và bảo vệ đồ án tốt nghiệp

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

79

MLN.801.4

Chính trị quốc gia

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4