Chương trình đào tạo | Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp

CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC CÔNG NGHIỆP

(Ngành: Chuyên ngành kĩ thuật điện tử và tin học công nghiệp)

TT

Mã môn học

Tên môn học

ĐVHT

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ĐSO.101.4

Đại số

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

VLY.101.4

Vật lý F1

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

QLY.301.2

Pháp luật Đại cương

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

TRH.801.3

Triết học F1

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

HOA.109.3

Hoá học (TN trái buổi)

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

GDT.701.1

Giáo dục thể chất F1 (trái buổi)

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

GIT.104.3

Giải tích 1 (F2)

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

GIT.103.3

Giải tích 1 (F1)

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

GQP.601.4

GDQP F1, F2, F3 (4 tuần liên tục)

11

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

10

CPM.901.4

Tin học đại cương

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

11

NNG.101.5

Ngoại ngữ F1

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

12

GIT.110.2

Phưong pháp tính

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

13

VLY.102.3

Vật lý F2

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

14

GDT.702.1

Giáo dục thể chất F2 (trái buổi)

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

15

GIT.102.4

Giải tích 2

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

16

TRH.802.3

Triết học F2

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

17

CPM.916.4

Kỹ thuật lập trình C

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

18

ĐTU.408.3

Cấu kiện điện tử

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

19

KTĐ. 409.4

Khí cụ điện

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

20

GDT.703.1

Giáo dục thể chất F3 (trái buổi)

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

21

NNG.102.5

Ngoại ngữ F2

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

22

VKT.101.4

Hình họa- Vẽ kỹ thuật

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

23

ĐSO.103.4

Xác xuất thống kê

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

24

KCT.801.5

Kinh tế chính trị

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

25

GIT.107.3

Hàm phức và logic

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

26

CKO.203.3

Phương tiện giao thông vận tải

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

27

ĐTU.402.4

Kỹ thuật điện tử tương tự

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

28

KTĐ.402.4

Lý thuyết mạch điện F2

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

29

ĐKH.402.3

Cảm biến đo lường

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

30

KTM.201.4

Cơ kỹ thuật

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

31

MAT.902.4

Toán học rời rạc

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

32

GDT.704.1

Giáo dục thể chất F4 (trái buổi)

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

33

CXH.801.4

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

34

ĐKH.410.4

Mạng máy tính và số liệu

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

35

ĐTU.406.3

Kỹ thuật đo lường

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

36

KTĐ.403.3

Máy điện

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

37

VTH.401.4

Xử lý tín hiệu số

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

38

ĐTU.403.3

Kỹ thuật điện tử số

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

39

NNG.107.5

Ngoại ngữ chuyên ngành

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

40

LSĐ.801.4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

41

GDT.705.1

Giáo dục thể chất F5 (trái buổi)

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

42

ĐTU.418.1

TKMH Đo lường công nghiệp

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

43

ĐTU.417.3

Đo lường công nghiệp

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

44

ĐKH.439.3

Phần tử tự động

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

45

ĐTU.416.4

Thực tập tay nghề

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

46

ĐKH.408.1

TKMH điều khiển Logic

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

47

ĐKH.407.4

Điều khiển logíc

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

48

ĐTU.412.4

Cấu trúc máy tính số

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

49

ĐKH. 405.4

Lý thuyết điều khiển tự động F1

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

50

ĐTU.405.4

Kỹ thuật vi xử lý

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

51

ĐTU.424.1

TKMH mô phỏng mạch điện

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

52

ĐTU.423.3

Thiết kế và mô phỏng mạch điện

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

53

ĐKH.412.3

Điện tử cộng suất

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

54

ĐTU.420.1

TKMH hệ ĐK thời gian thực

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

55

ĐTU.422.4

Mạng truyền thông công nghiệp

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

56

ĐTU.421.3

Thiết kế hệ xử lý song song và đa vi xử lý

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

57

ĐTU.419.3

Thiết kế hệ điều khiển thời gian thực

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

58

ĐKH.403.4

Mô phỏng và thiết kế hệ thống điều khiển

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

59

ĐKH 409.4

Lý thuyết điều khiển tự động F2

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

60

GQP.602.3

Giáo dục quốc phòng F4

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

61

HCM.801.3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

62

ĐTU.429.1

Thiết kế hệ vi xử lý nhúng

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

63

ĐKH.424.3

Truyền động điện tự động

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

64

GIT.106.4

Toán ứng dụng

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

65

ĐTU.426.4

Thực tập chuyên môn

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

66

ĐKH.426.3

Robot công nghiệp

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

67

ĐTU.427.4

KT lập trình trong tin học CN

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

68

ĐTU.430.2

Nguồn điện

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

69

ĐTU.428.4

Hệ vi xử lý nhúng

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

70

ĐTU.425.3

Máy tính công nghiệp

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

71

ĐTU.432.3

Điều khiển quá trình TĐH

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

72

ĐTU.431.4

Ứng dụng công nghệ vi xử lý trong giao thông vận tải

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

73

ĐTU.433.2

Đo và kiểm tra môi trường

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

74

ĐKH.430.4

Cơ sở dữ liệu trong điều khiển

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

75

ĐKH.429.4

Điều khiển số và CNC

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

76

ĐTU.432.4

Công nghệ ASIC và ứng dụng

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

77

ĐTU.431.3

Chip điện tử mới

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

78

ĐTU.434.5

Thực tập tốt nghiệp

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

79

ĐTU.435.15

Làm đồ án và bảo vệ tốt nghiệp

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

80

MLN.801.4

Chính trị quốc gia

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4