Chương trình đào tạo | Chuyên ngành Kỹ thuật thông tin

CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT THÔNG TIN

(Ngành: Chuyên ngành kĩ thuật thông tin)

TT

Mã môn học

Tên môn học

ĐVHT

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ĐSO.101.4

Đại số

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

GQP.601.4

GDQP F1, F2, F3 (4 tuần liên tục)

11

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

GDT.701.1

Giáo dục thể chất F1 (trái buổi)

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

QLY.301.2

Pháp luật Đại cương

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

TRH.801.3

Triết học F1

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

HOA.109.3

Hoá học (TN trái buổi)

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

VLY.101.4

Vật lý F1

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

GIT.104.3

Giải tích 1 (F2)

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

GIT.103.3

Giải tích 1 (F1)

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

GDT.702.1

Giáo dục thể chất F2 (trái buổi)

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

CPM.901.4

Tin học đại cương

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

12

GIT.109.2

Hàm phức

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

13

NNG.101.5

Ngoại ngữ F1

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

14

VLY.102.3

Vật lý F2

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

15

GIT.102.4

Giải tích 2

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

16

TRH.802.3

Triết học F2

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

17

GDT.703.1

Giáo dục thể chất F3 (trái buổi)

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

18

ĐTU. 423.3

Trường và sóng điện từ

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

19

KTM.201.4

Cơ kỹ thuật

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

20

NNG.102.5

Ngoại ngữ F2

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

21

VKT.101.4

Hình họa- Vẽ kỹ thuật

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

22

ĐSO.103.4

Xác xuất thống kê

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

23

KCT.801.5

Kinh tế chính trị

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

24

GDT.704.1

Giáo dục thể chất F4 (trái buổi)

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

25

ĐTU.401.3

Cấu kiện điện tử

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

26

ĐKH. 413.4

Cơ sở điều khiển tự động

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

27

KTĐ 405.5

Lý thuyết mạch điện F1, F2

5

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

28

VTH.401.4

Xử lý tín hiệu số

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

29

MAT.902.4

Toán học rời rạc

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

30

CXH.801.4

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

31

ĐTU.413.3

Lập trình hợp ngữ

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

32

GDT.705.1

Giáo dục thể chất F5 (trái buổi)

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

33

ĐTU.405.4

Kỹ thuật vi xử lý

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

34

ĐTU.412.4

Cấu trúc máy tính số

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

35

ĐTU. 410.4

Kỹ thuật số

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

36

ĐTU.411.2

Kỹ thuật xung

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

37

ĐTU.409.5

Kỹ thuật mạch điện tử

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

38

VTH.434.3

Nguồn điện

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

39

LSĐ.801.4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

40

ĐTU.414.4

Thực tập nhận thức và tay nghề

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

41

KBC.317.3

Kinh tế viễn thông

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

42

VTH.405.3

Kỹ thuật ghép kênh số

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

43

VTH.404.4

Lý thuyết truyền tin

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

44

ĐTU.406.3

Kỹ thuật đo lường

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

45

VTH.403.4

Anten và truyền sóng

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

46

VTH.402.4

Lý thuyết tín hiệu

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

47

HCM.801.3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

48

VTH.412.4

Thực tập cơ sở chuyên môn

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

49

VTH.410.4

Kỹ thuật thông tin sợi quang

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

50

VTH.409.4

Kỹ thuật chuyển mạch

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

51

VTH.408.4

Cơ sở kỹ thuật truyền số liệu

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

52

VTH.407.4

Kỹ thuật đa truy nhập vô tuyến

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

53

VTH.406.3

Thiết bị an toàn

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

54

GQP.602.3

Giáo dục quốc phòng F4

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

55

VTH.411.3

Kỹ thuật truyền dẫn SDH

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

56

VTH.422.3

Kỹ thuật định vị đạo hàng

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

57

VTH.419.4

Mã hoá và điều chế phát thanh truyền hình

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

58

VTH.418.1

TKMH Thông tin sợi quang

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

59

VTH.416.3

Thông tin vi ba số

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

60

VTH.414.3

Cơ sở kỹ thuật siêu cao tần

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

61

VTH.421.3

Kỹ thuật xử lý ảnh

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

62

VTH.417.4

Các hệ thống thông tin sợi quang

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

63

VTH.415.4

Mạng số liệu

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

64

VTH.413.4

Thông tin vệ tinh

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

65

VTH.420.1

TKMH Mã hóa và điều chế phát thanh truyền hình

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

66

VTH.427.1

TKMH Kỹ thuật phát, phát thanh truyền hình

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

67

VTH.425.1

TKMH Kỹ thuật mạch siêu cao tần

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

68

VTH.425.4

Kỹ thuật mạch siêu cao tần

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

69

VTH.429.1

TKMH Kỹ thuật thu, phát thanh truyền hình

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

70

VTH.428.4

Kỹ thuật thu phát truyền hình

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

71

VTH.443.4

Chuyên đề mới

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

72

NNG.106.4

Ngoại ngữ chuyên ngành

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

73

VTH.430.3

Kỹ thuật Studio

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

74

VTH.423.4

Thông tin di động

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

75

VTH.426.4

Kỹ thuật phát, phát thanh truyền hình

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

76

VTH.432.5

Thực tập tốt nghiệp

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

77

VTH.433.15

Làm và bảo vệ đồ án tốt nghiệp

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

78

MLN.801.4

Chính trị quốc gia

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4