Chương trình đào tạo | Chuyên ngành Trang bị điện - điện tử công nghiệp và GTVT

CHUYÊN NGÀNH TRANG BỊ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP VÀ GTVT

(Ngành: Chuyên ngành trang thiết bị điện - điện tử trong công nghiệp và GTVT)

 

TT

Mã môn học

Tên môn học

ĐVHT

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ĐSO.101.4

Đại số

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

GQP.601.4

GDQP F1, F2, F3 (4 tuần liên tục)

11

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

VLY.101.4

Vật lý F1

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

GIT.104.3

Giải tích 1 (F2)

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

GDT.701.1

Giáo dục thể chất F1 (trái buổi)

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

HOA.109.3

Hoá học (TN trái buổi)

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

QLY.301.2

Pháp luật Đại cương

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

TRH.801.3

Triết học F1

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

GIT.103.3

Giải tích 1 (F1)

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

GDT.702.1

Giáo dục thể chất F2 (trái buổi)

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

GIT.109.2

Hàm phức

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

12

NNG.101.5

Ngoại ngữ F1

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

13

TRH.802.3

Triết học F2

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

14

CPM.901.4

Tin học đại cương

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

15

VLY.102.3

Vật lý F2

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

16

GIT.105.5

Giải tích 2

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

17

KTĐ 405.5

Lý thuyết mạch điện F1, F2

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

18

VKT.102.5

Hình hoạ -Vẽ kỹ thuật

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

19

NNG.102.5

Ngoại ngữ F2

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

20

KCT.801.5

Kinh tế chính trị

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

21

GDT.703.1

Giáo dục thể chất F3 (trái buổi)

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

22

KTM.202.5

Cơ học ứng dụng

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

23

LSĐ.801.4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

24

KTĐ.407.4

Máy điện F1

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

25

GDT.704.1

Giáo dục thể chất F4 (trái buổi)

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

26

TBĐ. 401 .2

Hợp ngữ trong Thiết bị điện

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

27

CXH.801.4

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

28

KTĐ.402.4

Lý thuyết mạch điện F2

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

29

ĐTU.402.3

Trường điện từ

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

30

ĐTU.402.4

Kỹ thuật điện tử tương tự

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

31

ĐKH.414.3

Lý thuyết điều khiển F1

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

32

ĐSO.103.4

Xác xuất thống kê

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

33

GDT.705.1

Giáo dục thể chất F5 (trái buổi)

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

34

ĐTU.418.4

Kỹ thuật đo lường

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

35

ĐTU.419.4

Kỹ thuật điện tử số

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

36

KTĐ. 409.4

Khí cụ điện

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

37

MAT.902.4

Toán học rời rạc

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

38

KTĐ.408.4

Máy điện F2

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

39

ĐKH. 415.3

Lý thuyết điều khiển F2

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

40

KTN.222.4

Kỹ thuật nhiệt

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

41

ĐTU.416.4

Thực tập tay nghề

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

42

MXD.245.3

Cơ sở truyền động thủy lực

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

43

ĐKH.417.3

Cơ sở truyền động điện

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

44

TBĐ. 408. 3

Ngôn ngữ C ứng dụng trong TBĐ

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

45

ĐTU.420.4

Vi xử lý

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

46

HCM.801.3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

47

NNG.106.4

Ngoại ngữ chuyên ngành

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

48

ĐKH.416.4

Điện tử công suất

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

49

TBĐ. 409. 4

Điện xí nghiệp

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

50

ĐTX.256.3

Phương tiện giao thông đường sắt

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

51

TBĐ.407.1

TKMH về Lập trình hệ thống điện & điện tử công nghiệp

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

52

TBĐ.406.3

Lập trình hệ thống điện & điện tử CN

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

53

TBĐ.405.4

Ghép nối vi tính thiết bị điện

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

54

TBĐ.404.1

TKMH Về Cung cấp điện

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

55

TBĐ. 403.3

Cung cấp điện và mạng hạ áp

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

56

TBĐ.402.1

TKMH ứng dụng PLC

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

57

TBĐ.430.3

Tự động hoá với thiết bị PLC

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

58

TBĐ.403.4

Tự động điều chỉnh Truyền động điện

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

59

CKO.202.2

Phương tiện giao thông đường bộ

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

60

GQP.602.3

Giáo dục quốc phòng F4

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

61

TBĐ. 415.4

Tin học ứng dụng ngành Ký thuật điện

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

62

TBĐ.418.2

Vật liệu điện

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

63

TBĐ. 417.3

Mạng cao áp và trạm điện kéo

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

64

TBĐ.419.4

Thực tập chuyên môn

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

65

TBĐ.414.1

TKMH về TĐH sản xuất

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

66

TBĐ. 413.2

Điều khiển quá trình TĐH sản xuất

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

67

TBĐ 416. 2

An toàn điện

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

68

TBĐ. 410. 3

Thiết bị điện trong Điều khiển số máy công cụ ( CNC)

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

69

TBĐ.411.3

Truyền dữ liệu trong mạng công nghiệp

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

70

TBĐ. 412.3

Vi điều khiển trong TBĐ

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

71

TBĐ. 422. 4

Trang bị điện máy xây dựng và giao thông

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

72

ĐTX.257.2

Trang bị điện trên đầu máy

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

73

TBĐ.425.1

TKMH về Đo lường

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

74

THG.423.2

Điều khiển tín hiệu GT thành phố

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

75

TBĐ.421.3

Phương tiện đoàn tàu Mêtrô

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

76

KTN.223.3

Thiết bị Điện Lạnh

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

77

TBĐ.427. 3

Trang thiết bị điện Ôtô

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

78

TBĐ. 426.3

Hệ thống sản xuất vật liệu giao thông

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

79

TBĐ. 424.3

Đo lường Công nghiệp và Giao thông

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

80

TBĐ.428.5

Thực tập tốt nghiệp

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

81

TBĐ.429.15

Làm và bảo vệ đồ án tốt nghiệp

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

82

MLN.801.4

Chính trị quốc gia

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4