Chương trình đào tạo | Chuyên ngành Vận tải đa phương thức

CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

(Ngành: Chuyên ngành vận tải đa phương thức)

TT

Mã môn học

Tên môn học

ĐVHT

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

GDT.701.1

Giáo dục thể chất F1 (trái buổi)

2

2

 

 

 

 

 

 

 

2

HOA.101.2

Hoá đại cương

2

2

 

 

 

 

 

 

 

3

QLY.303.3

Pháp luật đại cương

3

3

 

 

 

 

 

 

 

4

ĐSO.111.3

Đại số

3

3

 

 

 

 

 

 

 

5

VLY.105.2

Vật lý

2

2

 

 

 

 

 

 

 

6

TRH.801.3

Triết học F1

3

3

 

 

 

 

 

 

 

7

TRH.802.3

Triết học F2

3

3

 

 

 

 

 

 

 

8

NNG.101.5

Ngoại ngữ F1

5

5

 

 

 

 

 

 

 

9

GDT.702.1

Giáo dục thể chất F2 (trái buổi)

2

 

2

 

 

 

 

 

 

10

GIT.106.3

Toán kinh tế

3

 

3

 

 

 

 

 

 

11

QLY.305.3

Khoa học quản lý

3

 

3

 

 

 

 

 

 

12

CPM.901.4

Tin học đại cương

4

 

4

 

 

 

 

 

 

13

GIT.102.3

Giải tích

3

 

3

 

 

 

 

 

 

14

NNG.102.5

Ngoại ngữ F2

5

 

5

 

 

 

 

 

 

15

GQP.601.4

GDQP F1, F2, F3 (4 tuần liên tục)

11

 

11

 

 

 

 

 

 

16

KCT.802.4

Kinh tế chính trị F1

4

 

4

 

 

 

 

 

 

17

GDT.703.1

Giáo dục thể chất F3 (trái buổi)

2

 

 

2

 

 

 

 

 

18

ĐBO.534.3

Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải F1

3

 

 

3

 

 

 

 

 

19

CKO.237.3

Phương tiện vận tải F1

3

 

 

3

 

 

 

 

 

20

KVT.312.4

Kinh tế vận tải

4

 

 

4

 

 

 

 

 

21

ĐSO.113.4

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

4

 

 

4

 

 

 

 

 

22

KMT.242.3

Môi trường

3

 

 

3

 

 

 

 

 

23

CXH.801.4

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

 

 

4

 

 

 

 

 

24

KCT.803.4

Kinh tế chính trị F2

4

 

 

4

 

 

 

 

 

25

QLY.306.2

Lý thuyết hệ thống và điều khiển học

2

 

 

2

 

 

 

 

 

26

KVT.306.3

Kinh tế học

3

 

 

3

 

 

 

 

 

27

GDT.704.1

Giáo dục thể chất F4 (trái buổi)

2

 

 

 

2

 

 

 

 

28

VTO.322.3

Nhập môn tổ chức vận tải thủy

3

 

 

 

3

 

 

 

 

29

ĐTX.260.3

Phương tiện vận tải F2

3

 

 

 

3

 

 

 

 

30

VKS.305.4

Tổ chức xếp dỡ

4

 

 

 

4

 

 

 

 

31

HCM.801.3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

 

 

 

3

 

 

 

 

32

LSĐ.801.4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

4

 

 

 

4

 

 

 

 

33

KVT.307.3

Lý thuyết tài chính

3

 

 

 

3

 

 

 

 

34

VTO.302.2

Địa lý giao thông vận tải

2

 

 

 

2

 

 

 

 

35

VKS.304.3

Nhập môn tổ chức vận tải đường sắt

3

 

 

 

3

 

 

 

 

36

GDT.705.1

Giáo dục thể chất F5 (trái buổi)

2

 

 

 

 

2

 

 

 

37

GQP.602.3

Giáo dục quốc phòng F4

3

 

 

 

 

3

 

 

 

38

VTO.325.5

Thương vụ vận tải

5

 

 

 

 

5

 

 

 

39

QHO.317.3

Logistic

3

 

 

 

 

3

 

 

 

40

VTO.324.3

Bảo hiểm Giao thông vận tải

3

 

 

 

 

3

 

 

 

41

QHO.310.4

Quy hoạch Giao thông vận tải

4

 

 

 

 

4

 

 

 

42

VTO.320.3

Nhập môn tổ chức vận tải ôtô

3

 

 

 

 

3

 

 

 

43

KVD.3892.3

Tổ chức khai thác cảng hàng không

3

 

 

 

 

 

3

 

 

44

KVD.3891.3

Thống kê vận tải

3

 

 

 

 

 

3

 

 

45

VTO.338.1

TKMH Tổ chức vận tải hàng hóa

1

 

 

 

 

 

1

 

 

46

VKS.385.3

Công nghệ vận tải đường sắt

3

 

 

 

 

 

3

 

 

47

VTO.340.3

Tổ chức khai thác đội tàu

3

 

 

 

 

 

3

 

 

48

VTO.337.4

Tổ chức vận tải hàng hoá - TKMH

4

 

 

 

 

 

4

 

 

49

KVD.388.3

Định mức kinh tế - kỹ thuật

3

 

 

 

 

 

3

 

 

50

VKS.3.91.3

Liên vận quốc tế

3

 

 

 

 

 

 

3

 

51

VTO.343.2

Thực tập nghiệp vụ

2

 

 

 

 

 

 

2

 

52

KVD.392.3

Phân tích đánh giá dự án đầu tư

3

 

 

 

 

 

 

3

 

53

VTO.315.1

TKMH Tổ chức vận tải hành khách

1

 

 

 

 

 

 

1

 

54

VTO.3121.4

Thiết kế cơ sở sản xuất vận tải

4

 

 

 

 

 

 

4

 

55

KVD.390.3

Tổ chức quản lý doanh nghiệp

3

 

 

 

 

 

 

3

 

56

VTO.342.3

An toàn giao thông

3

 

 

 

 

 

 

3

 

57

VTO.346.4

Tổ chức vận tải hành khách – TKMH

4

 

 

 

 

 

 

4

 

58

VTO.341.3

Marketing

3

 

 

 

 

 

 

3

 

59

VTO.344.4

Thực tập tốt nghiệp

4

 

 

 

 

 

 

 

4

60

VTO.345.11

Làm và bảo vệ Đồ án tốt nghiệp

11

 

 

 

 

 

 

 

11

61

MLN.801.4

Chính trị quốc gia

4

 

 

 

 

 

 

 

4