Giới thiệu chung | Khoa - Viện

KHỐI CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHOA CÔNG TRÌNH

ĐT: 04. 37660155

Gồm 13 Bộ môn: Cầu hầm, Đường bộ, Đường sắt, Trắc địa, Địa kỹ thuật, Công trình giao thông thành phố & công trình thủy, Cơ kết cấu, Cơ thủy, Công trình giao thông công chính, Sức bền vật liệu, Tự động hóa thiết kế cầu đường, Dự án và quản lý dự án, Đường ô tô và sân bay.

Tổng số 262 CB, GV. Trong đó có 02 GS,19 PGS, 45TS, 106 Th.S

KHOA CƠ KHÍ

ĐT: 04. 37660397

Gồm 8 bộ môn: Máy xây dựng - xếp dỡ, Cơ khí ô tô, Đầu máy - Toa xe, Động cơ đốt trong, Thiết kế máy, Công nghệ giao thông, Kỹ thuật máy, Nhiệt kỹ thuật.

Tổng số 108 CB,GV. Trong đó có 01 GS, 17PGS, 24 TS, 33 Th.S

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

ĐT:04. 37661127

Gồm 6 bộ môn: Điều khiển học, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật viễn thống, Kỹ thuật thông tin, Tín hiệu giao thông .

Tổng số 77 CB, GV trong đó có 03 GS, 12 TS, 29 Ths

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐT:04. 37664679

Gồm 3 bộ môn: Khoa học máy tính, Mạng và HTTT, Công nghệ phần mềm.

Tổng số 32 CB, GV. Trong đó có 1 GS, 03 TS, 15 Th.S

KHOA VẬN TẢI - KINH TẾ

ĐT:04. 37660398

Gồm 8 bộ môn: Cơ sở quản lý, Kinh tế bưu chính viễn thông, Kinh tế vận tải, Kinh tế vận tải& du lịch, Vận tải & kinh tế đường sắt, Kinh tế xây dựng, QUản trị kinh doanh, Vận tải đường bộ và thành phố.

Tổng số 89 CB, GV. Trong đó có 02 GS, 07 PGS, 20 TS, 52 Th.S

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

ĐT:04. 37664079

Gồm 8 bộ môn: Toán giải tích, Đại số và xác xuất thống kê, Lý, Hóa, Hình họa - Vẽ kỹ thuật, Cơ lý thuyết, Anh, Nga - Pháp

Tổng số 113 CB, GV Trong đó có 03GS, 16 TS, 52 Th. S

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

ĐT:04. 37660845

Gồm 3 bộ môn: Các nguyên lý cơ bản của CN Mác - Leenin, Đường lối cách mạng của Đảng CSVN, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tổng số 37 CB,GV trong đó có 05 TS, 28 Th.S

KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

ĐT:04. 37660742

Gồm 3 bộ môn: Giáo dục đường lối quân sự, Kỹ thuật binh chủng, Chiến thuật quân sự chung.

Tổng số 14 CB, GV, CNV

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG

ĐT:04. 37666511

Gồm 3 bộ môn: Vật liệu xây dựng, Cơ sở hạ tầng GTVT, Kết cấu xây dựng.

1 Trung tâm: Trung tâm nghiên cứu tư vấn và thực nghiệm công trình.

 Tổng số 41 CB, GV Trong đó có 01 GS, 02 PGS, 06 TS, 07 Th.S

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG

ĐT:04. 37666543

Gồm 2 bộ môn: Kỹ thuật môi trường, An toàn giao thông

1 Trung tâm: Trung tâm Khoa học công nghệ môi trường giao thông

01 Phòng thí nghiệm môi trường VILAZ127

Tổng số 16CB, GV Trong đó có 02 GS, 05 TS, 06 Th.S

VIỆN QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ GIAO THÔNG VẬN TẢI

ĐT:04. 37666474

1 Trung tâm: Trung tâm tư vấn và phát triển GTVT

1 Phòng thực nghiệm công nghệ cao về giao thông đô thị

Tổng số 14 CB, GV Trong đó có 01 GS,. 03 TS, 08 Th.S

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

ĐT:04. 37661393

Tổng số 12 CB,GV