Khoa Công trình | Bộ môn công trình GTCC và môi trường

BỘ MÔN CÔNG TRÌNH GTCC VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Phòng 304 - A6 Trường ĐH GTVT

ĐT: 04.37663020

Website: gtcc-utc.edu.vn

Email: gtcc@utc.edu.vn

Trưởng BM: TS. Hồ Anh Cương

Bộ môn CT GTCC & MT (Tiền thân là Bộ môn Đường bộ) được thành lập theo Quyết định số 375/QĐ – TCCB ngày 12 tháng 3năm 2001 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT - xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và sự phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

Bộ môn thực hiện nhiệm vụ đào tạo bậc đại học (hệ chính quy, vừa làm vừa học, hoàn chỉnh kiến thức, bằng hai) về chuyên ngành Giao thông công chính, bậc sau đại học (đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ) về 2 chuyên ngành: Xây dựng Đường ôtô và Đường thành phố (phối hợp với Bộ môn Đường bộ) và Kỹ thuật hạ tầng đô thị (phối hợp với Bộ môn Công trình Giao thông thành phố). Song song với nhiệm vụ đào tạo là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai công nghệ phục vụ lĩnh vực xây dựng công trình cầu - đường và công trình đô thị.

Sinh viên các lớp chuyên ngành do Bộ môn đào tạo sau khi tốt nghiệp, có khả năng tham gia tư vấn thiết kế, thẩm định, kiểm định, giám sát, xây dựng và quản lý các dự án, các công trình giao thông như cầu - đường, đường thành phố, cơ sở hạ tầng đô thị.

                                              

Hiện nay , Bộ môn CT GTCC & MT đã có 17 giảng viên và đạt 100% có trình độ trên đại học gồm 02 PGS, 05 Tiến sỹ và 10 Thạc sỹ; 05 NCS đang tu nghiệp tại các nước Nhật, Pháp, Hà Lan; 02 giảng viên cơ hữu tại Cơ sở II (Thành phố Hồ Chí Minh).

Kể từ khi thành lập đến nay, Bộ môn đã đào tạo nhiều thế hệ kỹ sư (bắt đầu từ khóa học K40 Chính quy, K39 Tại chức) tại cơ sở I (Hà Nội), cơ sở II (Thành phố Hồ Chí Minh) và một số Trạm xa khác. Từ năm 2010, Bộ môn đã tiến hành đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị tại cả cơ sở I và II. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa hoc và chuyển giao công nghệ Bộ môn đã tham gia thiết kế, quy hoạch, thẩm định nhiều dự án thuộc lĩnh vực GTVT, tham gia vào nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Trường và được đánh giá cao. Đồn thời, Bộ môn đã tham gia các đề tài “Nghiên cứu phát triển đô thị bền vững” cùng Đại học tổng hợp Tokyo Nhật Bản và 8 quốc gia Châu Á trong chương trình 5 năm (2004-2009); đề tài “An toàn giao thông” cùng Công ty CTI Nhật Bản, đề tài “Ngầm hóa hệ thống dây nổi” cho Thủ đô Hà Nội và một số đề tài NCKH khác.  

Bộ môn CT GTCC & MTlà một tập thể nhiều năm liền được nhận những danh hiệu thi đua xuất sắc, 01 Nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, 01 Nhà giáo đã được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú và nhiều thầy, cô giáo đã được nhận Huân, Huy chương và Bằng khen các loại

 Trong thời gian tới, Bộ môn tiếp tục nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên, đổi mới phương pháp và nội dung giảng dạy- đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tích cực hợp tác với các đơn vị trong và ngoài ngành, tham gia các đề tài NCKH, chuyển giao công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề bức thiết trong lĩnh vực GTVT, tăng cường hợp tác quốc tế về cả chiều rộng lẫn chiều sâu để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, phát triển đô thị bền vững và hội nhập quốc tế.