Khoa Công trình | Bộ môn công trình GTTP & Công trình thủy

BỘ MÔN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH THỦY

Division of Urban Transport and Coastal Engineering

 

Địa chỉ:                P.308, Nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 043. 7664051

Email: bmgtp@utc.edu.vn; contact@ctgttp.org; tuyettrinh@utc.edu.vn

Web:  http://ctgttp.org; http//ctgttp.utc.edu.vn

Trường Bộ môn: TS Nguyễn Thị Tuyết Trinh

 

 

            Bộ môn Công trình Giao thông thành phố và Công trình thủy là một thành viên của Khoa Công trình, được thành lập theo Quyết định số 190/QĐ-TCCB ngày 25 tháng 2 năm 2003 của Hiệu trưởng Trường ĐH GTVT với tên là Bộ môn Công trình Giao thông thành phố. Năm 2008, Bộ môn bổ sung thêm chuyên ngành đào tạo và đổi tên thành Bộ môn Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy.

 

 

 

 

 

Đội ngũ của Bộ môn ở Hà Nội và TP.HCM gồm có 23 giảng viên, trong đó có 01 NGND Giáo sư, 01 Phó Giáo sư, 09 Tiến sĩ, 09 Thạc sĩ và 03 Kỹ sư.

1. ĐÀO TẠO

Nằm trong Khoa Công trình, Bộ môn có chức năng và nhiệm vụ đào tạo Đại học và Sau Đại học các chuyên ngành sau:

1.1 ĐÀO TẠO KỸ SƯ NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - CHUYÊN NGÀNH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ    (MS: 25.02.10.08)

Đào tạo Kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng giao thông, chuyên ngành Giao thông Đô thị có thể đảm nhiệm công tác nghiên cứu, thiết kế, tư vấn giám sát, quản lý dự án, thi công xây dựng các công trình giao thông cầu và đường, các công trình giao thông đô thị.

Thời gian đào tạo theo tín chỉ: 4,5 năm

 

 

 

 

 

 

         1.2 ĐÀO TẠO KỸ SƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - CHUYÊN NGÀNH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THỦY (MS:25.02.10.13)

Đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Công trình Giao thông Thủy có thể đảm nhiệm công tác nghiên cứu, thiết kế, tư vấn giám sát, quản lý dự án, thi công xây dựng các công trình bến cảng sông, bến biển, công trình thủy công, công trình chỉnh trị trên sông và cửa sông ven biển, công trình bờ biển, công trình thềm lục địa, công trình thuỷ lợi.

Thời gian đào tạo theo tín chỉ: 4,5 năm

 1.3 ĐÀO TẠO KỸ SƯ XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VIỆT NHẬT