Khoa Công trình | Bộ môn Đường sắt

BỘ MÔN ĐƯỜNG SẮT

Địa chỉ: Phòng 302, 201 nhà A6 Trường Đại học Giao thông Vận tải

Điện thoại: (043)7669550

Trưởng Bộ môn: TS Lê Hải Hà

     Cuối những năm 60, đầu những năm 70 đã hình thành các bộ môn Đường sắt trên cơ sở Tổ Đường được thành lập từ tháng11 năm 1961.
     Bộ môn Đường sắt một thời gian dài chỉ có 3- 4 giáo viên, giảng dạy cho đường sắt tập trung, giảng dạy cho đường sắt tại chức, đường sắt cho các lớp cầu, đường sắt cho vận tải, cơ khí...
     Những năm chống Mỹ cứu nước, Bộ môn Đường sắt đã nghiên cứu, nghi trang, ngụy trang tìm tuyến dấu đầu máy trên tuyến phía Bắc, phía Tây; mở các tuyến tránh cầu tạm, vượt sông....Đến ngày thống nhất Bộ môn tham gia xây dựng đường sắt Thống Nhất đoạn Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

 

     Hiện nay Bộ môn đang quản lý, đào tạo 2 chuyên ngành là Đường sắt và Đường sắt - Cầu với 7 môn học chuyên ngành. Ngoài ra bộ môn còn tham gia đào tạo sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ), đào tạo chuyên gia cho các nước bạn Lào, Cămpuchia và thực hiện các nhiệm vụ NCKH.
     Hiện nay đội ngũ giảng dạy của Bộ môn bao gồm 14 giảng viên cơ hữu, trong đó có 2 PGS.TS, 4TS, 7ThS (có 4 đang làm NCS), 2KS (có 1 đang làm luận văn ThS) và 7 Đảng viên.
     Trong 45 năm qua, Bộ môn Đường sắt đã đào tạo được hơn 2000 kỹ sư hệ tập trung, không tập trung. Trong 10 năm gần đây Bộ môn đã đào tạo gần 20 ThS, 5TS, và hầu hết các giáo trình đã được biên soạn lại. Những công trình NCKH đã được ứng dụng trong ngành Đường sắt Việt Nam. Bộ môn đã nhiều lần được Bộ GD và ĐT, Bộ GTVT tặng bằng khen và công nhận là tổ lao động xã hội chủ nghĩa, tổ lao động xuất sắc.
     Trong thời gian tới Bộ môn quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ và phấn đấu trở thành đơn vị đi đầu trong đào tạo, NCKH, CGCN trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng đường sắt. Mặt khác Bộ môn định hướng nghiên cứu và đào tạo những vấn đề đang và sẽ đặt ra cho ngành đường sắt là đường sắt cao tốc và đường sắt đô thị.