Khoa Giáo dục Quốc phòng

KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

 

 

Địa chỉ: Từ phòng 104 đến phòng 107- Nhà B2, Trường ĐHGTVT, Số 3 Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, HN

Điện thoại: 02437660742 

Email: kgdqp@utc.edu.vn

 

 - Trưởng Khoa: Đại tá Đồng Văn Thảo

 - Phó Trưởng khoa: Thượng tá Vũ Xuân Vịnh
 

GIỚI THIỆU
          Khoa Giáo dục Quốc phòng - Trường đại học Giao thông Vận tải được thành lập ngày 2 tháng 5 năm 1984 theo Quyết định 1023/QĐ-TCCB của Bộ trưởng bộ Giao thông Vận tải. Trong hơn 34 năm qua, khoa Giáo dục quốc phòng luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho sinh viên; bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống đấu tranh anh dũng vẻ vang của Quân đội góp phần to lớn trong chiến lược đào tạo toàn diện nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực Giao thông vận tải cho Đất nước, các kĩ sư khi ra trường không những giỏi chuyên môn, nghiệp vụ mà còn có ý thức kỷ luật cao, có tư duy về quốc phòng, có ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc. Với sự cố gắng nỗ lực của toàn đơn vị, Khoa Giáo dục quốc phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng ( nay là môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh) cho 36 khoá sinh viên với hơn 50000 sinh viên được học và cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – an ninh. Đồng thời Khoa chủ trì 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, kết quả nghiệm thu đều đạt loại tốt và khá; tuy số đề tài rất ít ỏi nhưng đã ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy rất hiệu quả.

         Trong công tác đào tạo sĩ quan dự bị: Từ năm 1984 đến 1990 Khoa trực tiếp giảng dạy và đào tạo sĩ quan dự bị cho 7 khoá sinh viên sau tốt nghiệp với thời gian 3 tháng được 533 sinh viên, thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên cho Quân đội. Từ năm 1990 đến nay trong điều kiện đất nước hòa bình, nhu cầu đào tạo sĩ quan dự bị có sự thay đổi, số lượng sinh viên được tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị giảm so với trước đây. Khoa đã tuyển chọn, gửi đi đào tạo tại các trường trong Quân đội được 6 khóa với 362  sinh viên, kết quả tốt nghiệp đạt 100% trong đó loại khá, giỏi chiếm 50%. Nhiều học viên sau khi tốt nghiệp khóa học sĩ quan dự bị đã trực tiếp tham gia xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ       

Chức năng:  Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên của Trường.

Nhiệm vụ:

- Quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công tác giảng dạy, thi và kiểm tra các học phần của môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh theo đúng chương trình và kế hoạch được giao.

- Tổ chức công tác quốc phòng toàn dân, tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quôc của công dân cho cán bộ viên chức và sinh viên toàn trường.

- Tham gia công tác đào tạo sỹ quan dự bị cho Quân đội.

- Quản lý, tổ chức cấp phát chứng chỉ giáo dục quốc phòng cho sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quản lý, bảo quản cơ sở vật chất trang thiết bị, vũ khí, khí tài, quan trang, quân dụng phục vụ môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh.

- Hỗ trợ phòng Bảo vệ huấn luyện lực lượng Tự vệ, sẵn sàng làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự trị an trong trường.

THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Với những kết quả đã đạt được trong suốt chặng đường 34 năm qua, tập thể khoa GDQP đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Công đoàn giáo dục Việt Nam tặng nhiều Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong công tác : 

NămHình thức khen thưởngSố, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng, cơ quan ban hành quyết định
1999Bằng khenSố 156/GD- ĐT ngày 4/5/1999 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2000Bằng khenSố 225/QĐKT ngày 21/7/2000 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam
2004Bằng khenSố 247/QĐKT ngày 19/8/2004 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam
2009Bằng khenSố 361/ QĐKT ngày 19/8/2009 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam
2009Bằng khenSố 1376/ QĐ- TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ
2011Bằng khenSố 2849/ QĐ-BQP ngày 11/8/2011 của Bộ Quốc phòng
2012Bằng khenSố 4574/QĐ- BQP ngày 21/11/2012 của Bộ Quốc phòng

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

    Khoa hiện có 11 cán bộ, viên chức:

   - Giảng viên gồm 10 đồng chí là Sĩ quan biệt phái của Binh chủng Công binh trong đó có 3 Kỹ sư, 7 Cử nhân quân sự. 

   - Chuyên viên của Trường: 1 đồng chí 

TTHọ và tênCấp bậcChức vụ/chức danhLiên hệ
IBộ môn CT-QSCChiến thuật - Quân sự chung 
1Đồng Văn ThảoĐại táTrưởng khoaĐT: 0983653846;Email: dvthao@utc.edu.vn
2Nguyễn Viết TiếnTrung táTrưởng bộ mônĐT: 0989995201;Email: nvtien@utc.edu.vn
3Phạm Đức TuấnTrung táGiảng viênĐT: 0936408783;Email: pdtuan@utc.edu.vn
4Trần Văn TuyênTrung táGiảng viênĐT: 01648000866;Email: tvtuyen@utc.edu.vn
5Nguyễn Quang ChiếnĐại úyGiảng viênĐT: 0986981202;Email: nqchien@utc.edu.vn
IIBộ môn GDCT- QP, AN(Giáo dục chính trị - Quốc phòng, an ninh) 
1Vũ Xuân VịnhThượng táPhó Trưởng khoaĐT: 0989098351;Email: vxvinh@utc.edu.vn
2Nguyễn Ích HảiThượng táTrưởng bộ mônĐT: 0983655997;Email: nihai@utc.edu.vn
3Lê Đức ThắngTrung táGiảng viênĐT: 0985696098;Email: ldthang@utc.edu.vn
4Nguyễn Văn ThịnhTrung táGiảng viênĐT: 0945364455;Email: nvthinh@utc.edu.vn
5Nguyễn Văn ĐiệpĐại úyGiảng viênĐT: 0975817883;Email:nvdiep@utc.edu.vn
IIIVăn phòng khoa   
1Nguyễn Diệu Hằng-Chuyên viênĐT: 0978565216;Email: ndhang@utc.edu.vn

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA KHOA

          Khoa Giáo dục quốc phòng có nhiệm vụ giảng dạy và NCKH phục vụ giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQP-AN), xét, in, trình ký, quản lý và cấp chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các hệ đại học chính quy của trường đại học Giao thông Vận tải.

          Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao; căn cứ và các quy định, quy chế hoạt động của Nhà trường, của Ngành, của Quân đội, khoa Giáo dục quốc phòng xây dựng “Quy trình giải quyết công việc” cụ thể như sau:

I. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1. Hàng năm, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và Giáo dục quốc phòng an ninh; trên cở sở Kế hoạch và khối lượng giảng dạy của Nhà trường giao. Ban Chủ nhiệm khoa xây dựng Kế hoạch công tác năm học trình Bam Giám hiệu phê duyệt.

2. Căn cứ vào Kế hoạch công tác năm học đã được duyệt, BCN khoa chủ động phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị chức năng có liên quan để triển khai thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể.

3. Đầu năm học, BCN khoa giao nhiệm vụ cho các Bộ môn và Văn phòng khoa; phân công cá nhân phụ trách để tổ chức chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc thực hiện tiến độ các công việc của đơn vị.

4. Hàng tuần BCN khoa tổ chức giao ban đào tạo để nắm bắt kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần trước; kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh và định hướng, chỉ đạo các nhiệm vụ trong tuần. Đồng thời phổ biến quán triệt các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết mới của cấp trên đến từng cán bộ viên chức trong đơn vị.

5. Hàng ngày BCN khoa duy trì một người trực chỉ huy tại phòng làm việc của BCN để xử lý, giải quyết mọi công việc của Khoa ( trừ những ngày cả Trưởng khoa và Phó khoa phải lên lớp).

II. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA BỘ MÔN.

1. Căn cứ vào kế hoạch công tác năm của Khoa, các Bộ môn phối hợp với Văn phòng khoa để xây dựng thời khóa biểu chi tiết cho các học phần, từ đó xây dựng kế hoạch công tác tháng của bộ môn trình BCN khoa duyệt trước ngày 25 hàng tháng.

2. Sau khi Kế hoạch của Bộ môn được duyệt, Trưởng bộ môn tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cụ thể cho từng giảng viên, thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc mọi người thực hiện nhiệm vụ; quản lý toàn diện con người và hoạt động chuyên môn của Bộ môn; nắm chắc kết quả hoạt động, công tác của Bộ môn để báo cáo Khoa trong hội nghị giao ban tuần.

3. Duy trì sinh hoạt chuyên môn, các hoạt động nghiên cứu khoa học tại bộ môn; tổ chức giảng dạy, tổ chức thi, chấm thi chặt chẽ nghiêm túc, đúng quy chế. Sau ngày thi một tuần phải bàn giao bảng điểm cho Văn phòng khoa đồng thời thông báo cho sinh viên thông qua bảng tin và trang thông tin điện tử của Khoa; nhập điểm thi vào phần mềm quản lý đào tạo của Nhà trường.

4. Quản lý, lưu trữ bảng điểm các học phần tại bộ môn đúng quy định; kịp thời đính chính những sai sót trong và sau quá trình nhập điểm; phối hợp với Văn phòng khoa giải quyết các thắc mắc về điểm cho sinh viên.

5. Các vấn đề phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ vượt quá thẩm quyền giải quyết phải kịp thời báo cáo, đề suất với Ban Chủ nhiệm khoa để giải quyết triệt để. 

 III. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA VĂN PHÒNG KHOA

1. Căn cứ vào Kế hoạch công tác năm của Khoa, VPK phối hợp với các đơn vị có liên quan, hiệp đồng với các Bộ môn trong Khoa để xây dựng thời khóa biểu chi tiết cho các học phần trình Ban chủ nhiệm khoa duyệt, kết hợp in danh sách điểm danh, danh sách thi bàn giao cho các Bộ môn thực hiện.

2. Sau ngày thi một tuần, nhận bảng điểm các học phần của các Bộ môn (có chữ ký tươi), thực hiện đối soát điểm trên phần mềm quản lý đào tạo của Trường, thông báo kịp thời những sai sót cho các Bộ môn xử lý.

3. Sau mỗi đợt học (bao gồm cả kỳ chính, kỳ phụ), tiếp nhận danh sách thông tin cá nhân của sinh viên tham gia học, thu lệ phí chứng chỉ (chỉ thu một lần); làm các thủ tục để mua phôi chứng chỉ. Căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên, tổng hợp danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ trình BCN khoa duyệt; in chứng chỉ, trình Ban Giám hiệu ký.

4. Tiếp nhận, kiểm tra, xử lý, giải quyết nhanh chóng kịp thời, đúng quy định các thắc mắc của sinh viên liên quan đến điểm, chứng chỉ; bảo đảm tối ưu quyền lợi cho sinh viên. Các công việc vượt quá thẩm quyền giải quyết phải báo cáo Ban chủ nhiệm khoa để xử  lý, giải quyết triệt để. Quy định cụ thể:

* Thời gian đón tiếp sinh viên (trong giờ hành chính):

          - Giải quyết các vấn đề về điểm:         Thứ 3; thứ 5 hàng tuần

          - Giải quyết các vấn đề về chứng chỉ:  Thứ 2; thứ 6 hàng tuần

*  Quy trình giải quyết cụ thể:

  - Sinh viên có nguyện vọng làm đơn đề nghị đến nộp tại VPK.

- Sinh viên nộp đơn đề nghị, VPK có trách nhiệm nhận đơn và các thông tin liên quan; hướng dẫn sinh viên làm các thủ tục cần thiết.

- VPK giải quyết các đề nghị của sinh viên theo đúng quy định hiện hành.

- Với các đề nghị của sinh viên liên quan đến các Bộ môn, Văn phòng khoa phối hợp với các Bộ môn giải quyết.

- Các đề nghị của sinh viên vượt quá thẩm quyền giải quyết của VPK, thì VPK báo cáo Ban Chủ nhiệm khoa và các cơ quan chức năng của Nhà trường giải quyết.

- Những đề nghị của sinh viên không thể giải quyết ngay, VPK phải có giấy hẹn sinh viên. Trường hợp không thể giải quyết công việc đúng hẹn, VPK phải thông báo cho sinh viên biết và hẹn giải quyết lần 2 (Văn phòng khoa chỉ được gia hẹn 1 lần).

- Sinh viên nếu không thỏa mãn với cách giải quyết công việc của VPK thì gặp Ban Chủ nhiệm khoa để tiếp tục giải quyết.

5. Quản lý, lưu trữ bảng điểm gốc, bảng điểm tổng hợp các học phần, các Quyết định cấp chứng chỉ, thường xuyên cập nhật danh sách sinh viên đã được cấp chứng chỉ vào phần mềm để các khoa quản lý sinh viên có cơ sở xét tốt nghiệp, tổ chức cấp phát chứng chỉ cho sinh viên kịp thời, chặt chẽ đúng quy định.

6. Đăng ký nhận, gửi các loại công văn, giấy tờ cho Ban Chủ nhiệm khoa, kịp thời chuyển đến BCN khoa hoặc các đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ.

                                                                                                              TM BAN CHỦ NHIỆM KHOA

                                                                                                                         TRƯỞNG KHOA

 

 

                                                                                                                     Đại tá Đồng Văn Thảo