Các sản phẩm đã đăng ký Sở hữu trí tuệ | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Các sản phẩm đã đăng ký Sở hữu trí tuệ

Các sản phẩm đã đăng ký Sở hữu trí tuệ

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường bộ
  10:00 ngày 18-03-2019
  Nội dung: Tính lún trên đất yếu sử dụng phương pháp bấc thấm và thảo luận khả năng áp dụng cho cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
  Người báo cáo: Nguyễn Hữu Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vận tải & Kinh tế đường sắt
  09:30 ngày 25-03-2019
  Nội dung: Nhận dạng rủi ro liên quan đến an toàn vận hành ĐSĐT
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Hoài An
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Hình hoạ - Vẽ kĩ thuật
  09:30 ngày 25-03-2019
  Nội dung: Hình chiếu phối cảnh
  Người báo cáo: Bùi Vĩnh Phúc
  Địa điểm: VP Bộ môn