Khoa Khoa học cơ bản | Bộ môn Cơ lý thuyết

BỘ MÔN CƠ LÝ THUYẾT

Địa chỉ: Nhà A6 Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: (04) 7661958
Trưởng Bộ môn: ThS.  Phạm Minh Phúc

        Bộ môn được thành lập năm 1968, trước đây là Bộ môn Cơ lý thuyết & Sức bề Vật liệu  (được thành lập từ năm 1962). Hiện nay Bộ môn có 10 Giảng viên  trong đó có  3 Tiến sỹ , 2 Thạc sỹ. Nhiệm vụ của Bộ môn là giảng dạy môn Cơ lý thuyết chương trình Đại học cho các hệ chính quy, vừa học vừa làm; Nghiên cứu khoa học theo hướng cơ bản và ứng dụng . Giảng viên của Bộ môn còn tham gia công tác Chủ nhiệm lớp, hướng dẫn sinh viên NCKH và thi Olim pic quốc gia.

              Bộ môn đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học; được công nhận là Tập thể Lao động Xuấ sắc nhiều năm và được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Giao thông vận tải và của Nhà trường. 2 Nhà giáo của Bộ môn được phong tặng danh hiệu  NGUT.