Khoa Khoa học cơ bản | Bộ môn Đại số - Xác suất thống kê

BỘ MÔN ĐẠI SỐ VÀ XÁC SUẤT THỐNG KÊ

    Địa chỉ: Phòng 802 nhà A6 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải

    Điện thoại: (04) 3.7665025
    Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Huy Hoàng
 
         Bộ môn được thành lập năm 2003 trên cơ sở tách ra từ Bộ môn Toán (được thành lập từ năm 1962). 
Hiện nay Bộ môn có 11 giảng viên chính thức và 2 giảng  viên hợp đồng trong đó có 2 Tiến sỹ, 4 NCS, 4 Thạc sỹ bao gồm:
 
1. TS. Nguyễn Huy Hoàng- trưởng bộ môn
2. TS. Trần Văn Long – phó trưởng bộ môn
3. GVC. Lương Hữu Thanh
4. Th.S. GVC. Phan Văn Xế
5. GV. Trần Văn Minh
6. GV. Nguyễn Văn Phấn
7. TS.  Nguyễn Thị Nguyệt Bích
8. Th.S. Phí Thị Vân Anh
9. Th.S. Nguyễn Mạnh Hùng
10. Th.S. Đặng Thị Mai
11. Th.S. Ngô Quang Quỳnh
12. Th.S. Lê Thanh Tâm
 
       Bộ môn giảng dạy các môn Đại Số, Xác Suất Thống Kê, Toán Kỹ Thuật theo chương trình Đại học cho các lớp thuộc hệ chính quy, hoàn chỉnh kiến thức và vừa làm vừa học; Lựa chọn và bồi dưỡng các đội tuyển thi Olympic toán sinh viên toàn quốc. Ngoài ra các giảng viên của Bộ môn còn tham gia các công tác của Khoa và của Trường như chủ nhiệm lớp, cố vấn cho Sinh viên...
 
        Bộ môn được công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc nhiều năm, một nhà giáo được Nhà nước phong tặng danh hiệu NGƯT.
 
Các lĩnh vực nghiên cứu khoa học được các giảng viên bộ môn quan tâm gồm: 
1. Data Mining
2. Machine Learning
3. Visualization
4. Computer Graphics
5. Fuzzy Control
6. Fuzzy Logic
7. Soliton Theory
8. Inverse Scattering Transformation
9. Lie Theory
10. Hamiltonian Systems
11. Determinants, Numerical Ranges
 
       Hiện tại các giảng viên của Bộ môn đã thực hiện và công bố được 15 công trình khoa học trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước.