Khoa Khoa học cơ bản | Bộ môn Hình họa - Vẽ kỹ thuật

BỘ MÔN HÌNH HOẠ - VẼ KỸ THUẬT

  Địa chỉ: Phòng 801 nhà A6, Trường đại học Giao thông Vận tải
  Điện thoại: (04) 7662028
 
Trưởng Bộ môn: Th.S Bùi Vĩnh Phúc
      
         Bộ môn Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật được thành lập năm 1968, thuộc Khoa Khoa học cơ bản
Bộ môn được giao nhiệm vụ giảng dạy 3 môn: Hình hoạ, vẽ kỹ thuật, vẽ máy AutoCAD cho tất cả sinh viên chính quy và tại chức các ngành công trình và cơ khí. Giảng Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật hỗn hợp cho một số lớp ở Khoa Kinh tế và Khoa Điện điện tử.
        Hiện nay, Bộ môn có 15 giáo viên, trong đó có 06 Đảng viên, 01 tiến sỹ, 01 nghiên cứu sinh, 05 thạc sỹ, 03 đang học thạc sỹ

        Với những thành tích đóng góp cho sự nghiệp đào tạo, bộ môn Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng 02 bằng khen.
        Trong tương lai, Bộ môn  sẽ xây dựng đội ngũ vững mạnh về số lượng và chất lượng, cải tiến phương pháp dạy học, đổi mới chương trình giảng dạy để đáp ứng chương trình cải cách giáo dục mà Bộ và Trường đề ra.