Khoa Khoa học cơ bản | Bộ môn Hóa học

BỘ MÔN HOÁ HỌC

Địa chỉ: Phòng 808 nhà A6 - Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: (04) 7664048.
Trưởng Bộ môn: TS. Hoàng Thị Tuyết Lan

       Bộ môn Hoá được thành lập năm 1962; trực thuộc khoa Khoa học Cơ Bản
      Bộ môn đảm nhiệm việc giảng dạy 06 môn học: Hoá Đại cương; Hoá Hữu cơ; Hoá Phân tích; Hoá Lý; Nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn; Hoá Sơ cấp. Công tác nghiên cứu khoa học chủ yếu đi sâu vào nghiên cứu một số lĩnh vực: Ăn mòn và chống ăn mòn cho các công trình và phương tiện GTVT; Vật liệu mới; Kỹ thuật bảo vệ môi trường…
      Bộ môn hiện có  12 Giảng viên trong đó có 06 Đảng viên, 01 PGS, 06 Thạc sỹ, 03 NCS, 02 Học viên Cao học.
     Trong nhiều năm qua, Bộ môn thực hiện tốt nghiệm vụ được giao, hoàn thành khối lượng giảng dạy lớn, thực hiện nhiều đề tài NCKH các cấp, được tặng thưởng 04 Bằng khen của Bộ GD - ĐT và Bộ GTVT cho tập thể và cá nhân