Khoa Khoa học cơ bản | Bộ môn Vật lý

BỘ MÔN VẬT LÝ

Địa chỉ: Phòng 708 nhà A6 trường Đại học Giao thông vận tải
Điện thoại: (04) 3.7664050
Trưởng bộ môn :      PGS.TS Nguyễn Thị Hòa

Phó trưởng bộ môn: Th.S - GVC Nguyễn Minh Phượng

 

          Bộ môn Vật lý được thành lập từ năm 1968 (tách ra từ tổ Lý - Điện). Hiện có 13 giảng viên trong đó có 2 PGS, 2 GVC, 6 Tiến sỹ, 5 NCS (2 NCS nước ngoài, 3 NCS trong nước), 3 Thạc sỹ. Bộ môn có phòng thí nghiệm Vật lý được trang bị hiện đại theo chương trình cải cách phù hợp với ngành kỹ thuật cho sinh viên thực hành.

          Bộ môn thực hiện việc giảng dạy môn Vật lý kỹ thuật theo chương trình Đại học cho các hệ chính quy, vừa học vừa làm. Tiến hành nghiên cứu khoa học theo hướng: Lý thuyết và thực nghiệm chất rắn (các tính chất cơ, nhiệt, điện, từ và ứng dụng của các loại vật liệu: kim loại, hợp kim, điện môi, từ môi, hệ vật liệu perovskite, màng mỏng, vật liệu nano,...); Vật lý lý thuyết (lý thuyết chất rắn, lý thuyết trường cổ điển và lượng tử); Vật lý ứng dụng nghiên cứu các hệ thống đánh giá và kiểm tra tự động không phá hủy, sự lan truyền các loại sóng mặt, sóng khối trong chất rắn,...

          Các giảng viên của Bộ môn còn tham gia hướng dẫn sinh viên NCKH và tổ chức luyện thi Olympic vật lý toàn quốc.

          Bộ môn nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể lao động XHCN, lao động xuất sắc, được nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông Vận tải. Có 3 nhà giáo được Nhà nước trao tặng danh hiệu NGƯT.