Khoa Lý luận chính trị

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

         Trưởng khoa: TS. Nguyễn Sỹ Trung

         Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Thế Tấn

 

        Trong quá trình hình thành và phát triển  của Trường Đại học Giao thông vận tải, có một số Khoa, Ban và tổ bộ môn được thành lập, trong đó có Ban Mác-Lênin. Thời gian đầu, đội ngũ giảng viên của Ban đều là các thầy Trường Đại học sư phạm Hà Nội và trường Tuyên huấn Trung ương mời thỉnh giảng.

        Đến năm 1962, mới có các giáo viên về trường giảng dạy môn: Triết học, Kinh tế chính trị và Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam. Năm 1964 Bộ môn Mác-Lênin  được thành lập và trực thuộc Ban Giám Hiệu. Bộ môn bao gồm các nhóm chuyên môn: Triết học 3 người, Kinh tế chính trị 6 người, Lịch sử Đảng 2 người

        Năm 1968, trước sự phát triển nhanh chóng về số lượng và quy mô đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật phục vụ ngành giao thông vận tải, Hội đồng Chính phủ ra quyết đình đổi tên Trường Đại học Giao thông vận tải thành Trường Đại học Giao thông Đường sắt và Đường bộ; đồng thời thành lập Phân hiệu Đại học Giao thông Đường Thủy. Trước tình hình ấy, Bộ môn Mác-Lênin vừa được tách ra và được bổ sung giáo viên giảng dạy ở trường Đại học Giao thông Đường sắt và Đường bộ (đóng tại Hà Nội) và phân hiệu Đại học Giao thông Đường Thủy (đóng tại Hải Phòng). Cũng vào thời gian này, do nhu cầu cán bộ chính trị tăng cường cho cách mạng miền Nam, Bộ Giao thông vận tải đã điều động 3 giảng viên Mác-Lênin của trường đi “B” (chiến trường Miền Nam).

         Tháng 3-1970, Trường Đại học Giao thông Sắt-Bộ đón nhận 8 người của trường được cử đi học tại trường Chính trị thuộc Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp tốt nghiệp khóa I trở về Bộ môn Mác-Lênin.

         Từ 1972 một số sinh viên tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải được cử đi học 3 năm ở trường Nguyễn Ái Quốc V chuyên ngành lý luận Mác-Lênin và trở về bổ sung cho Bộ môn Mác-Lênin.

          Tại thời điểm  năm 2002 Bộ môn Mác-Lênin đã có 34 cán bộ, giảng viên biên chế và hợp đồng, bao gồm: 3 tiến sỹ, 3 nghiên cứu sinh, 12 Thạc sỹ…

         Ngày 8/9/2003 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Khoa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Trường Đại học GTVT trên cơ sở của Bộ môn Mác-Lênin. Khoa gồm 05 bộ môn: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng CSVN và Tư tưởng Hồ Chí Minh.  Nhiệm kỳ năm học 2003-2008, Ban chủ nhiệm khoa gồm các đồng chí: ThS.Phạm Văn Thơi - Trưởng khoa, TS.Nguyễn Tài Quang - Phó Trưởng khoa. Năm 2007, đồng chí Thơi nghỉ hưu, đồng chí Quang phụ trách kế tiếp cho đến hết nhiệm kỳ.                                                     

         Ngày 7/5/2008 Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải đã ra quyết định đổi tên Khoa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thành Khoa Lý luận chính trị. Ban chủ nhiệm khoa gồm các đồng chí: TS.Nguyễn Tài Quang - Trưởng khoa, ThS.Phạm Thị Minh Phượng - Phó trưởng khoa.

         Căn cứ Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐTvề việc Ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với ba môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

        Trong năm học 2008-2009, đối với sinh viên khóa 48 trở về trước, khoa Lý luận chính trị vẫn đảm nhiệm giảng dạy 5 môn theo chương trình cũ, riêng khóa 49, Khoa bắt đầu giảng dạy theo chương trình mới (với 3 môn học). Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, BCN khoa cùng các đồng chí trưởng bộ môn đã tổ chức cho giảng viên đi tập huấn theo chương trình mới; đôn đốc giảng viên soạn bài, thông qua bài mới giảng thử rút kinh nghiệm, từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy.

         Hiện nay (10/2015)  Khoa Lý luận chính trị có 30 cán bộ, viên chức. Về trình độ chuyên môn: 8 tiến sĩ, 21 thạc sỹ, 1 kĩ sư; về tổ chức nhân sự: nhiệm kỳ (2013-2018)  Ban chủ nhiệm khoa gồm các đồng chí: TS.Nguyễn Sỹ Trung - Trưởng khoa và TS.Nguyễn Thế Tấn - Phó trưởng khoa; và các bộ môn:

           I   Bộ môn Những ngyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

 ThS. Lê Công Lai

ThS. Bùi Thị Vân

TS.Nguyễn Thị Tuyết Mai

ThS. Nguyễn Thị Hồng

ThS. Lê Ngọc Cương

TS. Nguyễn Sỹ Trung

TS. Lương Thị Thu Hường

TS. Hồ Ngọc Anh

TS. Nguyễn Thị Thanh Hải

ThS.Nguyễn Trung Thành

ThS. Đặng Xuân Ngọc

ThS. Phạm Thị Xuân

ThS. Nguyễn Trung Hiếu

ThS. Lê Thị Thúy

ThS. Vũ Thị Minh Phúc

ThS. Phạm Thị Phương Mai

ThS. Phạm Thị Thanh Hiền

ThS. Lê Thị Thu Phương

Trưởng Bộ Môn

Phó trưởng bộ môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giảng viên

Giảng viên chính

Giảng viên chính

Giảng viên chính

Giảng viên chính

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

 

          II.   Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

TS. Lã Quý Đô

ThS. Nguyễn Thị Thu Hoa

ThS. Phan Thế Lượng

ThS. Đinh Quang Thành

ThS. Nguyễn Ngọc Hà

Trưởng Bộ môn

 

 

 

 

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

 

III.   Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

TS.Nguyễn Thế Tấn

TS. Lê Thị Hòa

ThS. NguyễnThị Tâm

ThS. Hoàng Hải Yến

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

ThS. Trương Văn Hiệp

 

 

 

 

Trưởng B môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

 

 

 

 

        Cùng với nhiệm vụ giảng dạy, khoa luôn coi trọng công tác nghiên cứu khoa học, khoa đã có 8 đề tài cấp Bộ, 34 đề tài cấp trường được nghiệm thu và hướng dẫn 269 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên.

         Đồng hành với sự phát triển của trường, 12 năm thành lập Khoa Lý luận chính trị đã thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao và góp phần tích cực vào việc hoàn thành mục tiêu đào tạo của nhà trường.

        Tập thể và cá nhân trong Khoa được Đảng và Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý:

  • 01 Bằng khen của Thủ tướng
  • 05 Băng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
  • 09 Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước
  • 10 Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước
  • 15 Huy chương vì sự  nghiệp GD-ĐT
  • 12 Huy chương vì sự nghiệp GTVT

và nhiều phần thưởng cao quý khác của Bộ Trưởng.