Khoa Điện - Điện tử | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Điện - Điện tử

Họ tên:
Lê Mạnh Việt
Năm sinh:
Chưa cập nhật
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Hùng Lân
Năm sinh:
1960
Học hàm:
GS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Tiến Hưng
Năm sinh:
1961
Học hàm:
GV
Học vị:
Kỹ sư
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Duy Việt
Năm sinh:
1961
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Cảnh Minh
Năm sinh:
1963
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thanh Hải
Năm sinh:
1969
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Nghĩa
Năm sinh:
1973
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Tiềm
Năm sinh:
1974
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Duy Nghĩa
Năm sinh:
1974
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nghiêm Xuân Anh
Năm sinh:
1975
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Trung Dũng
Năm sinh:
1975
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Hoài Trung
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Văn Hưng
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Võ Quang Sơn
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Đức Tân
Năm sinh:
1980
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Trọng Thuật
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trịnh Lương Miên
Năm sinh:
1980
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Minh Tuấn
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thúy Bình
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Văn Hiếu
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Hà Dũng
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Quang Thanh
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Hồng Quân
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Ngọc Tú
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Diệu Linh
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trương Tấn Hải
Năm sinh:
1947
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Chu Công Cẩn
Năm sinh:
1960
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Xuân Thiệu
Năm sinh:
1960
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thiện Chính
Năm sinh:
1967
Học hàm:
Học vị:
Chưa cập nhật
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thiện Chính
Năm sinh:
1967
Học hàm:
Học vị:
Chưa cập nhật
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Hoàng Hoa
Năm sinh:
1970
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Ngô Thanh Bình
Năm sinh:
1974
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
An Thị Hoài Thu Anh
Năm sinh:
1974
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Hồ Mạnh Tiến
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Mai Thị Thu Hương
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hoàng Vân
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thị Thuý Nga
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Việt Hà
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Chưa cập nhật
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Việt Hà
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Chưa cập nhật
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Việt Hà
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thanh Huyền
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trịnh Quang Khải
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Hải
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Hồ Thành Trung
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thị Lý
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đào Thanh Toản
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Võ Thanh Hà
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trịnh Thị Hương
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Trung Thành
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Chưa cập nhật
Chi tiết
Họ tên:
Lê Trung Thành
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Chưa cập nhật
Chi tiết
Họ tên:
Trần Mạnh Cường
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Văn Khôi
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đàm Mỹ Hạnh
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đức Toàn
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Đức Trung
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Tuấn Phường
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Cồ Như Văn
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trịnh Văn Mỹ
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Việt Phúc
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Năm sinh:
1985
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Chử Hoài Nam
Năm sinh:
1986
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đức Khương
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Kỹ sư
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Lan
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Khởi
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phí Văn Lâm
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Yến Chi
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Ngọc Quý
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện