Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2017-03-27 10:45:19)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(27-03)
Sáng09:30 Tiếp hai giáo sư Trường ĐH Gifu, Nhật Bản. TP: P.ĐN, K.CT, BM Đường ô tô &SB. Tại: P.201-A1 P.Đối ngoại
10:00 GS Trường Đại học Gifu báo cáo chuyên đề khoa học:"Phát triển công nghệ tự động khảo sát và đánh giá nền mặt đường ô tô". TP: GV BM Đường bộ, BM Đường ô tô &SB, BM GTCC&MT và các GV quan tâm trong K.CT. Tại: P.401-A1 BM Đường ô tô &SB
10:30 Họp Ban chấp hành Chi hội thể thao Trường. TP: UV BCH Chi hội thể thao Trường nhiệm kỳ 2012-2017. Tại: P.301-A1 PHT Việt
Chiều14:00 Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học năm 2017 cho sinh viên các hệ VLVH, Liên thông VLVH, Liên thông chính quy, Bằng 2 chính quy. (K.ĐHTC chuẩn bị nội dung họp). TP: Theo QĐ số 450/QĐ- ĐHGTVT ngày 20/3/2017. Tại: P.301-A1 Chủ tịch HĐ (PHT Vịnh)
15:30 Tiếp GS Trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật Dresden, LB Đức. TP: P.ĐN, BQLDA DAAD, BM Đầu máy- toa xe. Tại: P.201-A1 P.Đối ngoại
16:30 Họp Ban tổ chức và Ban thư ký Hội thảo "Về một số thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực đường bộ và đường sắt tại Việt Nam". (P.KHCN chuẩn bị nội dung họp). TP: Theo quyết định. Tại: P.301-A1 Trưởng BTC (PHT Vịnh)
Thứ 3
(28-03)
Sáng08:30 Tâp huấn sử dụng các phần mềm KHCN trên VPĐT cho các Khoa tại P.504-A4. TP: Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Khoa như đã đăng ký. Tại: p.504-A4 Phòng KHCN - TTUD CNTT
Chiều14:00 Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số CTB2014-04-06 do PGS.TS. Nguyễn Duy Tiến làm chủ nhiệm. TP: Hội đồng nghiệm thu, Mời các đ/c quan tâm dự.. Tại: P.401-A1 Phòng KHCN
Thứ 4
(29-03)
Sáng08:00 Hội thảo khoa học: ”Về một số thuật ngữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt tại Việt Nam”. TP: BGH (HT, các PHT); Lãnh đạo các khoa: KHCB, CK, MT&ATGT, CT, KTXD, Đ-ĐT, CNTT, VTKT, ĐH TC, ĐTQT; Đại diện lãnh đạo các phòng: HCTH, Đối ngoại, TCCB, KHCN, TBQT, ĐT ĐH, ĐT SĐH, TT Thực hành và CGCN, TT KHCN GTVT; GV các khoa: Công trình, Cơ khí, MT&ATGT; Đại biểu (theo giấy mời); Mời các đồng chí quan tâm dự.. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 BTC
09:00 Hội thảo và ký kết hợp tác với tập đoàn VTQĐ Vietel về việc hỗ trợ phát triển cộng đồng sinh viên trong môi tường online. TP: BGH (PHT Việt), P.CTCT&SV, Ô.Hải (P.HCTH), Ô.Sỹ (P.ĐN), Ô.Chương (P.ĐTĐH), Ô.Việt (TT ƯDCNTT), Đoàn TN. Tại: P.301-A1 PHT Việt
Chiều
Thứ 5
(30-03)
Sáng08:30 Bảo vệ luận án TS cấp Trường ngành Kỹ thuật cơ khí động lực của NCS Bùi Thanh Danh. TP: BGH (PHT Việt), P.ĐTSĐH, K.Cơ khí, BM Máy xây dựng- XD, Hội đồng chấm luận án, mời các đồng chí quan tâm dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 P.ĐTSĐH
09:00 Họp BCH Hội CCB khóa III. TP: Thành viên BCH Hội CCB. Tại: VP Hội CCB Chủ tịch Hội CCB
Chiều13:30 Chương trình hướng dẫn sử dụng CSDL Ebrary. TP: BGH (PHT Việt), Lãnh đạo các Khoa, các GV đã đăng ký tham gia. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 TT TT-TV
Thứ 6
(31-03)
Sáng09:00 Hội thảo chuyên môn "Giới thiệu về thiết bị đo dao động bằng công nghệ laser ứng dụng hiệu ứng Doppler của hãng Polytec (Đức). TP: BM Cầu hầm. Tại: P.401-A1 BM Cầu hầm
Chiều17:00 Họp Thường trực Ban liên lạc cựu sinh viên trường ĐH GTVT. TP: Thường trực BLL, UV phụ trách các đầu mối BLL, BGH (PHT Việt), P.ĐN, P.TCKT, P.CTCT&SV. Tại: P.401-A1 Trưởng ban liên lạc
Thứ 7
(1-04)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(2-04)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo công tác tháng cho Phòng Hành chính tổng hợp
 


Lịch công tác tuần từ ngày 27-03-2017 đến ngày 02-04-2017
(Được cập nhật lúc 2017-03-27 10:45:19)

Thứ 2 (27-03)

09:30Tiếp hai giáo sư Trường ĐH Gifu, Nhật Bản - TP: P.ĐN, K.CT, BM Đường ô tô &SB - Tại: P.201-A1 - Chủ trì :P.Đối ngoại
10:00GS Trường Đại học Gifu báo cáo chuyên đề khoa học:"Phát triển công nghệ tự động khảo sát và đánh giá nền mặt đường ô tô" - TP: GV BM Đường bộ, BM Đường ô tô &SB, BM GTCC&MT và các GV quan tâm trong K.CT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :BM Đường ô tô &SB
10:30Họp Ban chấp hành Chi hội thể thao Trường - TP: UV BCH Chi hội thể thao Trường nhiệm kỳ 2012-2017 - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Việt
14:00Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học năm 2017 cho sinh viên các hệ VLVH, Liên thông VLVH, Liên thông chính quy, Bằng 2 chính quy. (K.ĐHTC chuẩn bị nội dung họp) - TP: Theo QĐ số 450/QĐ- ĐHGTVT ngày 20/3/2017 - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ (PHT Vịnh)
15:30Tiếp GS Trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật Dresden, LB Đức - TP: P.ĐN, BQLDA DAAD, BM Đầu máy- toa xe - Tại: P.201-A1 - Chủ trì :P.Đối ngoại
16:30Họp Ban tổ chức và Ban thư ký Hội thảo "Về một số thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực đường bộ và đường sắt tại Việt Nam". (P.KHCN chuẩn bị nội dung họp) - TP: Theo quyết định - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Trưởng BTC (PHT Vịnh)

Thứ 3 (28-03)

08:30Tâp huấn sử dụng các phần mềm KHCN trên VPĐT cho các Khoa tại P.504-A4 - TP: Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Khoa như đã đăng ký - Tại: p.504-A4 - Chủ trì :Phòng KHCN - TTUD CNTT
14:00Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số CTB2014-04-06 do PGS.TS. Nguyễn Duy Tiến làm chủ nhiệm - TP: Hội đồng nghiệm thu, Mời các đ/c quan tâm dự. - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Phòng KHCN

Thứ 4 (29-03)

08:00Hội thảo khoa học: ”Về một số thuật ngữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt tại Việt Nam” - TP: BGH (HT, các PHT); Lãnh đạo các khoa: KHCB, CK, MT&ATGT, CT, KTXD, Đ-ĐT, CNTT, VTKT, ĐH TC, ĐTQT; Đại diện lãnh đạo các phòng: HCTH, Đối ngoại, TCCB, KHCN, TBQT, ĐT ĐH, ĐT SĐH, TT Thực hành và CGCN, TT KHCN GTVT; GV các khoa: Công trình, Cơ khí, MT&ATGT; Đại biểu (theo giấy mời); Mời các đồng chí quan tâm dự. - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :BTC
09:00Hội thảo và ký kết hợp tác với tập đoàn VTQĐ Vietel về việc hỗ trợ phát triển cộng đồng sinh viên trong môi tường online - TP: BGH (PHT Việt), P.CTCT&SV, Ô.Hải (P.HCTH), Ô.Sỹ (P.ĐN), Ô.Chương (P.ĐTĐH), Ô.Việt (TT ƯDCNTT), Đoàn TN - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Việt

Thứ 5 (30-03)

08:30Bảo vệ luận án TS cấp Trường ngành Kỹ thuật cơ khí động lực của NCS Bùi Thanh Danh - TP: BGH (PHT Việt), P.ĐTSĐH, K.Cơ khí, BM Máy xây dựng- XD, Hội đồng chấm luận án, mời các đồng chí quan tâm dự - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :P.ĐTSĐH
09:00Họp BCH Hội CCB khóa III - TP: Thành viên BCH Hội CCB - Tại: VP Hội CCB - Chủ trì :Chủ tịch Hội CCB
13:30Chương trình hướng dẫn sử dụng CSDL Ebrary - TP: BGH (PHT Việt), Lãnh đạo các Khoa, các GV đã đăng ký tham gia - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :TT TT-TV

Thứ 6 (31-03)

09:00Hội thảo chuyên môn "Giới thiệu về thiết bị đo dao động bằng công nghệ laser ứng dụng hiệu ứng Doppler của hãng Polytec (Đức) - TP: BM Cầu hầm - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :BM Cầu hầm
17:00Họp Thường trực Ban liên lạc cựu sinh viên trường ĐH GTVT - TP: Thường trực BLL, UV phụ trách các đầu mối BLL, BGH (PHT Việt), P.ĐN, P.TCKT, P.CTCT&SV - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Trưởng ban liên lạc

Thứ 7 (1-04)

Chủ nhật (2-04)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS