Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2017-04-15 11:03:50)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(17-04)
Sáng08:30 Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2017. TP: Theo QĐ số 590 ngày 12/4/2017. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Họp Thường trực HĐ KHĐT Trường xét duyệt đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, cấp Quốc gia. TP: Theo QĐ. Tại: P.401-A1 Chủ tịch HĐ
14:30 Tiếp GS Mohammed Hjiaj, Trưởng khoa Xây dựng và Đô thị, Viện Khoa học ứng dụng Quốc gia Rennes, CH Pháp. TP: BGH (PHT VIệt), Lãnh đạo các đơn vị: P.ĐN, K.CT, BM GTTP, K.ĐTQT. Tại: P.201-A1 PHT Việt
15:00 Hội thảo chuyên đề : Nghiên cứu mới về kết cấu khung thép chịu động đất. TP: Các giảng viên quan tâm thuộc Khoa công trình, Khoa Kỹ thuật xây dựng, Khoa Đào tạo Quốc tế. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 BM CTGTTP&CTT
15:00 Trao đổi hợp tác với Trường ĐH Giao thông Tây Nam, Trung Quốc. TP: Lãnh đạo các đơn vị: K.ĐTQT, P.ĐN. Tại: P.301-A1 P.ĐN
Thứ 3
(18-04)
Sáng07:30 Hội nghị NCKH Sinh viên lần thứ 32 năm học 2016-2017 (Phiên tiểu ban).. TP: Các tiểu ban nghiệm thu, khách mời, GV và SV. Địa điểm theo Thông báo cuộc họp ngày 4/4/2017 (đã gửi). Tại: khu giảng đường Trưởng các Tiểu ban
Chiều
Thứ 4
(19-04)
Sáng08:30 Họp đăng ký quy hoạch các TTCT thuộc Trường theo CV số 833/BGDĐT-KHCNMT ngày 3/3/2017. TP: Phòng KHCN, TCCB, TBQT, TCKT, đại diện lãnh đạo các TTCT KHCN thuộc Trường tại Hà Nội. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
08:30 Họp rút kinh nghiệm sau đánh giá 5 chương trình đào tạo. Triển khai các công tác sau khuyến nghị của đoàn chuyên gia ĐGN đối với 5 chương trình đào tạo. TP: BGH (HT), Chủ tịch HĐT, Lãnh đạo các đơn vị: P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.TBQT, TT TT-TV, P.KHCN, P.TCCB; Lãnh đạo các Khoa: CT, VTKT, ĐTQT; nhóm viết báo cáo 5 CTĐT; mời Ô.Hùng (Phó trưởng khoa CK). Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
09:00 Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH thuộc Chương trình Khoa học Công nghệ cấp Bộ mã số B2014-04- 11, do TS Đào Văn Dinh làm chủ nhiệm. TP: Hội đồng nghiệm thu, Mời các đ/c quan tâm dự. Tại: P.501-A1 P.KHCN
Chiều14:00 Họp bàn về công tác tổ chức Hội thảo hè 2017. TP: BGH (HT, các PHT), lãnh đạo các đơn vị: P.HCTH, P.KHCN, P.TBQT, P.TCKT. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
14:30 Họp xét trợ cấp khó khăn quý 4/2016 và quý 1/2017. TP: CĐ trường, P.TCKT, P.TCCB, Trạm Y tế. Tại: P.310-A1 Chủ tịch CĐ trường
Thứ 5
(20-04)
Sáng08:30 Ban giám hiệu làm việc với Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng CNXD về kế hoạch thực hiện công tác năm 2017. TP: BGH (HT), Lãnh đạo các đơn vị: P.KHCN, P.TCCB, P.TBQT; Mời các giảng viên từng công tác học tập tại các nước nói tiếng Pháp quan tâm tới dự. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Nghiệm thu giáo trình Đại học. TP: BGH (HT), Lãnh đạo các đơn vị: P.ĐTĐH, P.TCKT, Xưởng in, TT TT-TV và các đại biểu có giấy mời. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 6
(21-04)
Sáng08:00 Hội nghị NCKH của sinh viên lần thứ 32 năm học 2016-2017 (Phiên toàn thể). TP: BGH (HT), P.KHCN, Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, đại diện lãnh đạo các BM, Trưởng các tiểu ban nghiệm thu, đánh giá; Bí thư LCĐ, các GV hướng dẫn và sinh viên tham gia NCKH sinh viên đạt giải.. Tại: Hội trường lớn Hiệu trưởng
08:30 Seminar luận án TS ngành xây dựng đường ô tô và đường thành phố của NCS Nguyễn Đình Chung. TP: BM Đường bộ. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 BM Đường bộ
Chiều13:30 Gặp mặt đại diện đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản để bàn bạc về thỏa thuận hợp tác tiếp nhận sinh viên ĐH GTVT vào làm việc. TP: Lãnh đạo các đơn vị: K.ĐTQT, P.ĐN; đại diện đoàn DN Nhật Bản. Tại: P.301-A1 P.ĐN
Thứ 7
(22-04)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(23-04)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

1. Phòng Tài chính kế toán đề nghị các trung tâm, công ty trong toàn trường khẩn trương nộp báo cáo tài chính năm 2016 theo quy định tại P.103-A1 trước ngày 20/4

2. Thứ ba ngày 18/4 /2017, ban ngày giảng viên và sinh viên được nghỉ để phục vụ Hội nghị NCKH SV lần thứ 32 phiên các tiểu ban; buổi tối giảng viên và sinh viên lên lớp bình thường theo thời khóa biểu


Lịch công tác tuần từ ngày 17-04-2017 đến ngày 23-04-2017
(Được cập nhật lúc 2017-04-15 11:03:50)

Thứ 2 (17-04)

08:30Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 - TP: Theo QĐ số 590 ngày 12/4/2017 - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Họp Thường trực HĐ KHĐT Trường xét duyệt đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, cấp Quốc gia - TP: Theo QĐ - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ
14:30Tiếp GS Mohammed Hjiaj, Trưởng khoa Xây dựng và Đô thị, Viện Khoa học ứng dụng Quốc gia Rennes, CH Pháp - TP: BGH (PHT VIệt), Lãnh đạo các đơn vị: P.ĐN, K.CT, BM GTTP, K.ĐTQT - Tại: P.201-A1 - Chủ trì :PHT Việt
15:00Hội thảo chuyên đề : Nghiên cứu mới về kết cấu khung thép chịu động đất - TP: Các giảng viên quan tâm thuộc Khoa công trình, Khoa Kỹ thuật xây dựng, Khoa Đào tạo Quốc tế - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :BM CTGTTP&CTT
15:00Trao đổi hợp tác với Trường ĐH Giao thông Tây Nam, Trung Quốc - TP: Lãnh đạo các đơn vị: K.ĐTQT, P.ĐN - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :P.ĐN

Thứ 3 (18-04)

07:30Hội nghị NCKH Sinh viên lần thứ 32 năm học 2016-2017 (Phiên tiểu ban). - TP: Các tiểu ban nghiệm thu, khách mời, GV và SV. Địa điểm theo Thông báo cuộc họp ngày 4/4/2017 (đã gửi) - Tại: khu giảng đường - Chủ trì :Trưởng các Tiểu ban

Thứ 4 (19-04)

08:30Họp đăng ký quy hoạch các TTCT thuộc Trường theo CV số 833/BGDĐT-KHCNMT ngày 3/3/2017 - TP: Phòng KHCN, TCCB, TBQT, TCKT, đại diện lãnh đạo các TTCT KHCN thuộc Trường tại Hà Nội - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
08:30Họp rút kinh nghiệm sau đánh giá 5 chương trình đào tạo. Triển khai các công tác sau khuyến nghị của đoàn chuyên gia ĐGN đối với 5 chương trình đào tạo - TP: BGH (HT), Chủ tịch HĐT, Lãnh đạo các đơn vị: P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.TBQT, TT TT-TV, P.KHCN, P.TCCB; Lãnh đạo các Khoa: CT, VTKT, ĐTQT; nhóm viết báo cáo 5 CTĐT; mời Ô.Hùng (Phó trưởng khoa CK) - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
09:00Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH thuộc Chương trình Khoa học Công nghệ cấp Bộ mã số B2014-04- 11, do TS Đào Văn Dinh làm chủ nhiệm - TP: Hội đồng nghiệm thu, Mời các đ/c quan tâm dự - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :P.KHCN
14:00Họp bàn về công tác tổ chức Hội thảo hè 2017 - TP: BGH (HT, các PHT), lãnh đạo các đơn vị: P.HCTH, P.KHCN, P.TBQT, P.TCKT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:30Họp xét trợ cấp khó khăn quý 4/2016 và quý 1/2017 - TP: CĐ trường, P.TCKT, P.TCCB, Trạm Y tế - Tại: P.310-A1 - Chủ trì :Chủ tịch CĐ trường

Thứ 5 (20-04)

08:30Ban giám hiệu làm việc với Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng CNXD về kế hoạch thực hiện công tác năm 2017 - TP: BGH (HT), Lãnh đạo các đơn vị: P.KHCN, P.TCCB, P.TBQT; Mời các giảng viên từng công tác học tập tại các nước nói tiếng Pháp quan tâm tới dự - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Nghiệm thu giáo trình Đại học - TP: BGH (HT), Lãnh đạo các đơn vị: P.ĐTĐH, P.TCKT, Xưởng in, TT TT-TV và các đại biểu có giấy mời - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 6 (21-04)

08:00Hội nghị NCKH của sinh viên lần thứ 32 năm học 2016-2017 (Phiên toàn thể) - TP: BGH (HT), P.KHCN, Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, đại diện lãnh đạo các BM, Trưởng các tiểu ban nghiệm thu, đánh giá; Bí thư LCĐ, các GV hướng dẫn và sinh viên tham gia NCKH sinh viên đạt giải. - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Hiệu trưởng
08:30Seminar luận án TS ngành xây dựng đường ô tô và đường thành phố của NCS Nguyễn Đình Chung - TP: BM Đường bộ - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :BM Đường bộ
13:30Gặp mặt đại diện đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản để bàn bạc về thỏa thuận hợp tác tiếp nhận sinh viên ĐH GTVT vào làm việc - TP: Lãnh đạo các đơn vị: K.ĐTQT, P.ĐN; đại diện đoàn DN Nhật Bản - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :P.ĐN

Thứ 7 (22-04)

Chủ nhật (23-04)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS