Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2017-04-21 14:57:00)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(24-04)
Sáng08:30 Hội thảo Quốc tế về giao thông thông minh- các công nghệ mới và khả năng ứng dụng tại Việt Nam. TP: Đại diện LĐ trường, P.ĐN, P.KHCN, các đại biểu theo giấy mời, mời các GV và các SV quan tâm dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Đại diện LĐ trường
Chiều
Thứ 3
(25-04)
Sáng08:30 Họp Hội đồng Khoa học Đào tạo Trường thông qua danh sách nghiên cứu sinh được đề nghị cấp bằng Tiến sĩ. TP: Hội đồng Khoa học đào tạo trường. Tại: P.401-A1 Chủ tịch HĐ KHĐT Trường
Chiều14:00 Phòng KHCN báo cáo BGH toàn văn dự thảo Quy chế quản lý hoạt động KHCN-LĐSX (QC161) sửa đổi. TP: P. KHCN, TCKT, HCTH, TBQT, TCCB. Mời PGS. TS. Nguyễn Văn Vịnh dự. Tại: P.301-A1 HT, các PHT
Thứ 4
(26-04)
Sáng08:30 Bảo vệ luận án TS cấp Trường của NCS Trương Mạnh Hùng. TP: BGH (PHT Việt), P.ĐTSĐH, K.CK, BM Cơ khí ô tô, Hội đồng chấm luận án, mời các đ/c dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 P.ĐTSĐH
08:30 Họp bồi hoàn chi phí đào tạo đối với giảng viên chưa hoàn thành khóa học NCS ở nước ngoài. TP: Hiệu trưởng, lãnh đạo phòng TCCB, lãnh đạo phòng TC-KT. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
08:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Bộ môn ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của NCS Lê Như Nam. TP: P.ĐTSĐH, K.CT, BM Đường bộ, Hội đồng chấm luận án, mời các đ/c quan tâm dự. Tại: P.401-A1 P.ĐTSĐH
09:30 Họp rút kinh nghiệm về công tác xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2016. TP: BGH (HT), Lãnh đạo các đơn vị: P.KT&ĐBCLĐT, P.ĐTĐH; Bộ phận xử lý hồ sơ; Mời chủ tịch Hội đồng trường. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Chiều
Thứ 5
(27-04)
Sáng08:30 Bảo vệ luận án TS cấp Trường ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của NCS Trần Văn Thiện. TP: BGH (PHT Việt), P.ĐTSĐH, Khoa Công trình, BM Đường Bộ, Hội điồng chấm luận án, mời các đồng chí quan tâm dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 P.ĐTSĐH
Chiều14:00 Họp đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên K57 học kỳ I năm học 2016-2017. TP: BGH (PHT Việt), Hội đồng đánh giá KQRL sinh viên cấp Trường. Tại: P.301-A1 Chủ tịch HĐ
Thứ 6
(28-04)
Sáng
Chiều
Thứ 7
(29-04)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(30-04)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

1. Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo công tác cho phòng HCTH (P.106-A1)

2. Nhà trường thông báo lịch nghỉ Lễ Chiến thắng và ngày Quốc tế Lao động năm 2017 như sau :

            1. Khối giảng viên và sinh viên: Nghỉ từ ngày 30.4.2017 đến hết ngày 02.05.2017. Lịch học, lịch thi trong ngày thứ Bảy, 29 tháng 4 năm 2017, vẫn thực hiện bình thường theo đúng quy định.

          2. Khối cán bộ, viên chức hành chính (Bao gồm cả CB Văn phòng các Khoa): Nghỉ từ ngày 29.4.2017 đến hết ngày 02.5.2017.

Nghỉ bù ngày 02.5.2017 do ngày 30.4.2017 trùng vào ngày Chủ nhật.


Lịch công tác tuần từ ngày 24-04-2017 đến ngày 30-04-2017
(Được cập nhật lúc 2017-04-21 14:57:00)

Thứ 2 (24-04)

08:30Hội thảo Quốc tế về giao thông thông minh- các công nghệ mới và khả năng ứng dụng tại Việt Nam - TP: Đại diện LĐ trường, P.ĐN, P.KHCN, các đại biểu theo giấy mời, mời các GV và các SV quan tâm dự - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Đại diện LĐ trường

Thứ 3 (25-04)

08:30Họp Hội đồng Khoa học Đào tạo Trường thông qua danh sách nghiên cứu sinh được đề nghị cấp bằng Tiến sĩ - TP: Hội đồng Khoa học đào tạo trường - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ KHĐT Trường
14:00Phòng KHCN báo cáo BGH toàn văn dự thảo Quy chế quản lý hoạt động KHCN-LĐSX (QC161) sửa đổi - TP: P. KHCN, TCKT, HCTH, TBQT, TCCB. Mời PGS. TS. Nguyễn Văn Vịnh dự - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :HT, các PHT

Thứ 4 (26-04)

08:30Bảo vệ luận án TS cấp Trường của NCS Trương Mạnh Hùng - TP: BGH (PHT Việt), P.ĐTSĐH, K.CK, BM Cơ khí ô tô, Hội đồng chấm luận án, mời các đ/c dự - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :P.ĐTSĐH
08:30Họp bồi hoàn chi phí đào tạo đối với giảng viên chưa hoàn thành khóa học NCS ở nước ngoài - TP: Hiệu trưởng, lãnh đạo phòng TCCB, lãnh đạo phòng TC-KT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
08:30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Bộ môn ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của NCS Lê Như Nam - TP: P.ĐTSĐH, K.CT, BM Đường bộ, Hội đồng chấm luận án, mời các đ/c quan tâm dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :P.ĐTSĐH
09:30Họp rút kinh nghiệm về công tác xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2016 - TP: BGH (HT), Lãnh đạo các đơn vị: P.KT&ĐBCLĐT, P.ĐTĐH; Bộ phận xử lý hồ sơ; Mời chủ tịch Hội đồng trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 5 (27-04)

08:30Bảo vệ luận án TS cấp Trường ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của NCS Trần Văn Thiện - TP: BGH (PHT Việt), P.ĐTSĐH, Khoa Công trình, BM Đường Bộ, Hội điồng chấm luận án, mời các đồng chí quan tâm dự - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :P.ĐTSĐH
14:00Họp đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên K57 học kỳ I năm học 2016-2017 - TP: BGH (PHT Việt), Hội đồng đánh giá KQRL sinh viên cấp Trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ

Thứ 6 (28-04)

Thứ 7 (29-04)

Chủ nhật (30-04)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS