Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2017-05-06 23:02:00)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(1-05)
Sáng
Chiều
Thứ 3
(2-05)
Sáng
Chiều
Thứ 4
(3-05)
Sáng08:30 Họp Ban giám hiệu. TP: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
08:30 Khai giảng khóa 10 Dự án đào tạo Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý vận tải hành khách công cộng hợp tác với Công ty IVU, LB Đức. TP: BQLDA, P.ĐN, giảng viên của khóa đào tạo, các học viên đã đăng ký. Tại: P.301- A2 BQLDA
10:00 Họp Thường vụ Đảng ủy. TP: Thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy trường. Tại: P.301-A1 Bí thư Đảng ủy
Chiều
Thứ 5
(4-05)
Sáng08:30 Họp Đảng ủy trường. TP: Các Đảng ủy viên. Tại: P.301-A1 Bí thư Đảng ủy
Chiều13:30 Tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Đại học Feng Chia- Đài Loan do Phó Hiệu trưởng Chuang Chien Chiu làm trưởng đoàn. TP: Hiệu trưởng, P.ĐN, Khoa CT, BM Trắc địa. Tại: P.201-A1 Hiệu trưởng
14:00 Hội nghị cán bộ công tác tháng 5/2017. TP: Theo Quy định. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Thứ 6
(5-05)
Sáng08:30 Báo cáo Ban Giám hiệu dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học GTVT. TP: Ban Giám hiệu (HT và các PHT), thành viên Ban soạn thảo theo QĐ số 45/QĐ-ĐHGTVT và QĐ số 205/QĐ-ĐHGTVT, mời PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh tham dự. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Họp Thường trực Hội đồng KHĐT Trường xét duyệt đề tài cấp Trường năm 2018. TP: Theo QĐ. Tại: P.401-A1 Chủ tịch HĐ
15:30 Họp Ban chấp hành Đoàn trường mở rộng. TP: Ủy viên BCH Đoàn trường, Bí thư Liên chi đoàn. Tại: P.501-A1 Bí thư Đoàn TN
16:00 Họp Ban soạn thảo Quy định về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn của Trường Đại học Giao thông vận tải. TP: Theo Quyết định số 194/ QĐ-ĐHGTVT ngày 23 tháng 01 năm 2017. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 7
(6-05)
Sáng08:30 Semina luận án Tiến sĩ ngành Xây dựng Cầu Hầm của NCS Trần Việt Hưng. TP: BM Cầu hầm, khách mời và các giảng viên quan tâm dự. Tại: P.401-A1 BM Cầu hầm
Chiều
Chủ nhật
(7-05)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

Đề nghị các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến theo thông báo số 190/TB-ĐHGTVT ngày 04/4/2017 (kèm minh chứng) về phòng KHCN (gửi đ/c Linh)
 


Lịch công tác tuần từ ngày 01-05-2017 đến ngày 07-05-2017
(Được cập nhật lúc 2017-05-06 23:02:00)

Thứ 2 (1-05)

Thứ 3 (2-05)

Thứ 4 (3-05)

08:30Họp Ban giám hiệu - TP: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
08:30Khai giảng khóa 10 Dự án đào tạo Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý vận tải hành khách công cộng hợp tác với Công ty IVU, LB Đức - TP: BQLDA, P.ĐN, giảng viên của khóa đào tạo, các học viên đã đăng ký - Tại: P.301- A2 - Chủ trì :BQLDA
10:00Họp Thường vụ Đảng ủy - TP: Thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Bí thư Đảng ủy

Thứ 5 (4-05)

08:30Họp Đảng ủy trường - TP: Các Đảng ủy viên - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Bí thư Đảng ủy
13:30Tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Đại học Feng Chia- Đài Loan do Phó Hiệu trưởng Chuang Chien Chiu làm trưởng đoàn - TP: Hiệu trưởng, P.ĐN, Khoa CT, BM Trắc địa - Tại: P.201-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Hội nghị cán bộ công tác tháng 5/2017 - TP: Theo Quy định - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 6 (5-05)

08:30Báo cáo Ban Giám hiệu dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học GTVT - TP: Ban Giám hiệu (HT và các PHT), thành viên Ban soạn thảo theo QĐ số 45/QĐ-ĐHGTVT và QĐ số 205/QĐ-ĐHGTVT, mời PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh tham dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Họp Thường trực Hội đồng KHĐT Trường xét duyệt đề tài cấp Trường năm 2018 - TP: Theo QĐ - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ
15:30Họp Ban chấp hành Đoàn trường mở rộng - TP: Ủy viên BCH Đoàn trường, Bí thư Liên chi đoàn - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Bí thư Đoàn TN
16:00Họp Ban soạn thảo Quy định về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn của Trường Đại học Giao thông vận tải - TP: Theo Quyết định số 194/ QĐ-ĐHGTVT ngày 23 tháng 01 năm 2017 - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 7 (6-05)

08:30Semina luận án Tiến sĩ ngành Xây dựng Cầu Hầm của NCS Trần Việt Hưng - TP: BM Cầu hầm, khách mời và các giảng viên quan tâm dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :BM Cầu hầm

Chủ nhật (7-05)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS